Analyzátor konduktivity | In-line měřič konduktivity | In-line EC metr

Analyzátory konduktivity

Spolehlivé in-line monitorování konduktivity v procesu a ve vodě

Tyto analyzátory konduktivity se používají k měření elektrolytické konduktivity (EC), což je často používaný parametr využívaný při analýze čistoty vody, řízení chemických procesů a v aplikacích průmyslových odpadních vod. Tyto in-line EC metry umožňují spolehlivé měření k zajištění řízení procesů. Digitální měřiče konduktivity s technologií Inteligentní správy senzorů (ISM) od společnosti METTLER TOLEDO pomáhají zlepšit kalibrační procesy, zajišťují spolehlivost signálu a široký rozsah měření.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor konduktivity?

Analyzátor konduktivity je systém používaný k in-line měření konduktivity, obvykle v průmyslových procesech nebo systémech s čistou vodou. Analyzátor konduktivity se obvykle skládá ze tří součástí: senzoru konduktivity, převodníku a procesního adaptéru nebo krytu. Tyto tři části dohromady tvoří procesní analyzátor konduktivity, který se používá k regulaci konduktivity v průmyslovém prostředí. Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment různých senzorů konduktivity, které splní veškeré požadavky na in-line měření konduktivity.

Co je konduktivita?

Elektrická konduktivita je schopnost materiálu přenášet elektrický proud. Obecně se měří měřičem elektrické konduktivity (EC měřičem) nebo analyzátorem konduktivity.

Co je rezistivita?

Elektrická rezistivita je převrácená hodnota konduktivity. Rezistivita je vnitřní vlastnost, která kvantifikuje, jak silně daný materiál klade odpor toku elektrického proudu.

Jakým způsobem lze měřit konduktivitu?

Elektrická konduktivita se měří již mnoho let a stále představuje významný a široce rozšířený analytický parametr. In-line EC měřiče, též zvané analyzátory konduktivity, nabízejí snadný a hospodárný způsob zjištění konduktivity měřeného média. Vynikající spolehlivost, citlivost, odezva a relativně nízké náklady na analyzátor konduktivity činí z konduktivity cenný a snadno použitelný nástroj pro kontrolu kvality. V některých aplikacích se měření čistoty provádí jako rezistivita (převrácená hodnota konduktivity).