Robotické váhy s komparátorem hmotnosti

Robotické komparátory hmotnosti

Velkoobjemové porovnání hmotností s velkou přesností

Robotický komparátor hmotnosti je vysoce výkonná komparační váha spojená s robotickým ramenem, které umožňuje automatickou kalibraci velkého množství závaží. Robotické rameno přenáší referenční i kontrolní závaží ze zásobníku a umísťuje je na vážicí misku komparátoru hmotnosti. Takto je možné kalibrovat i celé sady závaží s různými nominálními hodnotami bez zásahu člověka.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Advantages of Robotic Mass Comparators

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

FAQs

Co je robotický komparátor hmotnosti?

Robotický komparátor hmotnosti je vysoce výkonná komparační váha spojená s robotickým ramenem. Proces kalibrace závaží se provádí automaticky na základě předem naprogramovaných požadavků na kalibraci. Referenční závaží a kontrolní závaží jsou uskladněna v zásobníku, který pojme až 100 závaží. Robotické rameno vybírá závaží ze zásobníku a umísťuje je na vážicí misku komparátoru hmotnosti. Kalibrační data se ukládají automaticky softwarem pro kalibraci hmotnosti MC Link. Takto je možné kalibrovat i celé sady závaží bez zásahu člověka. Díky své schopnosti zpracovat velké počty závaží jsou robotické komparátory hmotnosti ideální pro velkoobjemovou kalibraci závaží s vysokou přesností.

Jak je u robotického komparátoru hmotnosti eliminována chyba mimostředového zatížení?

K eliminaci chyby mimostředového zatížení vyvinula společnost METTLER TOLEDO princip nosičů závaží. Nosiče mají výřezy s různými průměry, které lze i upravovat, pro různě velká závaží. Výběrem nejlépe odpovídající velikosti nosiče se minimalizuje vliv mimostředového zatížení. Toto je zvláště důležité při kalibraci nejvyšších tříd přesnosti. Robotický systém kalibrace hmotnosti měří individuální chybu mimostředového zatížení pro každé závaží, která je poté zohledněna v procesu kalibrace. Stanovení chyby mimostředového zatížení je zvláště důležité při použití kombinace závaží, kdy je vážicí miska nerovnoměrně zatížena, např. 5 g oproti kombinaci 3 g a 2 g.

Lze při použití robotického komparátoru hmotnosti provést metodu distribuce/rozdělení?

Robotický komparátor hmotnosti je velmi vhodný pro proces distribuce. Existují dvě zavedené metody pro kalibraci souboru závaží. Při první metodě jsou závaží porovnávána přímo proti referenčním závažím. Toto však vyžaduje celou sadu referenčních závaží a kalibraci všech nominálních hodnot. Druhá metoda spočívá v kalibraci závaží jen pomocí vybraných referenčních závaží a pokračování v kalibraci zbývajících těžších či lehčích závaží, což je známo jako distribuce nebo rozdělení.

Nicméně, při použití manuálního nebo i automatického komparátoru hmotnosti může být proces distribuce velmi časově náročný i obtížný. Často je zapotřebí skládat závaží na sebe a používat speciálně navržená schémata vážení. Například umístění několika závaží na závěsnou vážicí misku manuálního komparátoru hmotnosti může být velmi obtížné a nalezení gravitačního středu skupiny závaží s různými nominálními hodnotami je prakticky nemožné. S robotickým komparátorem hmotnosti je možné flexibilně navrhnout schéma distribuce závaží, které dokáže současně naložit na vážicí misku až tři závaží.

Jaké jsou výhody robotického systému komparátoru hmotnosti?

Robotický systém komparátoru hmotnosti provádí proces kalibrace závaží automaticky, bez potřeby zásahu obsluhy. Automatický proces vede k vyšší přesnosti, menšímu množství chyb a minimalizaci nejistoty. Jelikož robotické rameno dokáže na komparační váhu přesně umístit více závaží současně, kalibrace závaží je efektivnější a distribuce závaží je dramaticky zjednodušená. Robotický komparátor hmotnosti dokáže velmi účinně kalibrovat velké množství závaží, čímž pomáhá zvýšit produktivitu a optimalizovat náklady ve velkoobjemových laboratořích pro kalibraci hmotností. Robotický komparátor hmotnosti se navíc nachází v uzavřeném prostředí, což pomáhá chránit cenná referenční závaží.

Jakými funkcemi dokáže robotický komparátor hmotnosti snížit riziko chyb?

  • Senzor polohy váhy detekuje, jestli nedošlo i k velmi drobné změně polohy váhy, např. po úderu nebo po zemětřesení. Proces kalibrace závaží se okamžitě zastaví, aby nedošlo ke kolizi robotického ramene s vážicí miskou.
  • Rychlost pohybu robotického ramene je pečlivě optimalizována, aby se závaží nepohybovala a nevypadávala z nosičů.
  • Pokud jsou dvířka do robotického systému otevřená, proces měření se zastaví. Pohyb vzduchu uvnitř uzavřeného systému stačí na to, aby ovlivnil přesnost výsledků kalibrace závaží.
  • Pomocí optického senzoru se detekuje, jestli se v zásobníku nachází nosič závaží a jestli je nasazen správný nosič. Nesprávný nosič může vést k chybě z mimostředového zatížení nebo mohou závaží z nosiče i vypadnout.
  • Tlačítko pro nouzové zastavení umožňuje obsluze robota kdykoli zastavit.
  • Aby byla zajištěna bezpečnost kalibračních dat, jsou všechna měření i související metadata uložena na zabezpečeném pevném disku.

Lze na robotickém systému měřit mikrováhy (0,05 mg až 0,5 mg)?

Systém a10XL je schopen kalibrovat mikrováhy jak metodou přímého porovnávání závaží, tak metodou na principu distribuce/rozdělení.

Může robotický komparátor hmotnosti měřit konvenční hmotnost a skutečnou hmotnost závaží?

Systém pro sledování okolního prostředí poskytuje přesné aktuální informace o okolní teplotě, vlhkosti a tlaku vzduchu. Tyto informace se využívají k aplikaci korekce vztlakové síly vzduchu u naměřené hodnoty váhy. Při použití volitelného softwaru Efficiency Pack se skutečná hmotnost a konvenční hmotnost vypočítají a vytisknou na zprávu z měření.