Iontově selektivní elektroda: Pro široký rozsah aplikací ISE

Iontově selektivní elektroda

Kombinované a samostatné iontově selektivní elektrody pro spolehlivé měření iontů

Měřicí přístroje

pH Meters

Nabízíme rozsáhlý sortiment stolních i přenosných měřicích přístrojů, které splní požadavky na každý elektrochemický systém a které se vyznačují mimořádnou odolností. Naše portfolio obsahuje produkty určené pro snadné dosahování shody s předpisy, rutinní měření i pro požadavky s omezeným rozpočtem.

Stolní měřicí přístrojePřenosné měřicí přístroje

Roztoky

pH Solutions

METTLER TOLEDO nabízí ucelený sortiment pufrů, standardních roztoků, elektrolytů, čisticích a verifikačních roztoků špičkové kvality pro stanovení pH, konduktivity, koncentrace iontů, ORP a rozpuštěného kyslíku. Všechny roztoky jsou k dispozici v maloobjemových lahvičkách, buď v hromadném, nebo v samostatném balení, popřípadě v jednorázových sáčcích.

Podrobné informace o roztocích

Servis

Service for pH meters and sensors

Nabízíme různé servisní balíčky přizpůsobené vašim potřebám. Služby nabízíme v rozsahu od odborné instalace přístrojů v místě použití a konfigurace až po zdokumentovaný průkaz shody. Potřebujete-li rozšířit záruku nad rámec zákonné, nabízíme i balíčky rozšířené péče, která spočívá v preventivní údržbě a opravách.

Podrobné informace o servisu
 
Sensor ProductGuide

Modely a specifikace

Dokumenty

Brožury

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Kompetence

Fluoride Ion Selective Electrode
Download a free copy of the Fluoride Ion Selective Electrode Application Guide and get more information about theory, principle and calibration for th...
Ion Selective Electrode Guide
Receive a free copy of the Ion Selective Electrode Guide and get useful tips and hints for selected ISE applications in various industrial segments. L...

Časté dotazy

Jak správně skladovat iontově selektivní elektrody?

Všechny návody k použití obsahují potřebné informace o krátkodobém i dlouhodobém skladování příslušného senzoru. Všeobecně platí, že iontově selektivní elektrody by měly být dlouhodobě skladovány suché.

Jaká je přiměřená doba odezvy iontově selektivních elektrod?

Doba odezvy závisí na typu měřených iontů a na jejich koncentraci.

Ačkoli poměrně rychlé senzory Na+ a F- disponují při vyšších koncentracích dobou odezvy 1–3 minuty, tato doba se může v případě měření při nižší mezi detekce prodloužit na 5–10 minut.

Rychlost měření výrazně ovlivňuje velikost iontu. Měření většiny jiných iontů proto trvá déle. Analýza iontů těžkých kovů, například Cu2+ nebo Cd2+, může v blízkosti nízké meze detekce trvat i 20–30 minut.

Pro rychlé získání stabilního signálu z měření iontů je důležité šetrné a stabilní míchání. Při přechodu z nižší koncentrace na vyšší lze ustálení dosáhnout rychleji než při přechodu z vyšší koncentrace na nižší. Při kalibraci i měření se proto doporučuje vždy začínat s měřením nejnižší koncentrace.

Co se u iontově selektivní elektrody rozumí mezí detekce?

Při mnoha různých koncentracích příslušného iontu se měří napětí senzoru. Z těchto signálů v mV se (logaritmicky) vypočítává křivka a koncentrace. Křivka bývá zpravidla tvaru „S“: poměrně plochá v případě velmi vysokých a velmi nízkých koncentrací a takřka lineární uprostřed. Uvedené meze detekce jsou stanoveny rozsahem, ve kterém je křivka víceméně lineární. Pokud by měla být iontově selektivní elektroda použitelná k měření jiného rozsahu, bylo by třeba změnit plochu membrány (nižší koncentrace vyžadují větší plochu) nebo použít v membráně jinou iontově selektivní látku.

Jaká je běžná životnost sodíkové ISE?

Sodíková iontově selektivní elektroda je skleněná elektroda, která se velmi podobá pH elektrodě. Skleněné pH elektrody vykazují zanedbatelnou zásaditou chybu a zesílení této chyby využívají sodíkové selektivní elektrody, které reagují pouze na změnu koncentrace iontů sodíku při hodnotách pH vyšších než 7. Životnost sodíkové ISE je proto obdobná jako životnost pH elektrody a ovlivňuje ji řada faktorů (např. vyšší teploty, extrémní hodnoty pH apod.).

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.