Senzor konduktivity: Pro široký rozsah specifických aplikací

Senzor konduktivity

Vysoká přesnost a široký měřicí rozsah

Měřicí přístroje

pH Meters

Nabízíme rozsáhlý sortiment stolních i přenosných měřicích přístrojů, které splní požadavky na každý elektrochemický systém a které se vyznačují mimořádnou odolností. Naše portfolio obsahuje produkty určené pro snadné dosahování shody s předpisy, rutinní měření i pro požadavky s omezeným rozpočtem.

Stolní měřicí přístrojePřenosné měřicí přístroje

Roztoky

pH Solutions

METTLER TOLEDO nabízí ucelený sortiment pufrů, standardních roztoků, elektrolytů, čisticích a verifikačních roztoků špičkové kvality pro stanovení pH, konduktivity, koncentrace iontů,ORP a rozpuštěného kyslíku. Všechny roztoky jsou k dispozici v maloobjemových lahvičkách, buď v hromadném, nebo v samostatném balení, popřípadě v jednorázových sáčcích.

Podrobné informace o roztocích

Servis

Service for pH meters and sensors

Nabízíme různé servisní balíčky přizpůsobené vašim potřebám. Služby nabízíme v rozsahu od odborné instalace přístrojů v místě použití a konfigurace až po zdokumentovaný průkaz shody. Potřebujete-li rozšířit záruku nad rámec zákonné, nabízíme i balíčky rozšířené péče, která spočívá v preventivní údržbě a opravách.

Podrobné informace o servisu
 
Sensor ProductGuide

Modely a specifikace

Dokumenty

Brožury

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Manuals

Operating Instructions InLab 73x_74x
Operating Instructions InLab 73x_74x

Kompetence

Konduktivita – Teorie – Průvodce
Získejte bezplatnou kopii Průvodce měřením konduktivity, zjistěte, jaká je definice konduktivity a získejte základní informace o nejdůležitějších aspe...
USP 645
Compliance with USP 645 standard is required for many conductivity applications related to the pharma industry. Read this article and perform your nex...
Reducing Common Errors in Conductivity Measurement
Conductivity measurement using electrochemical cells is a simple and cost-effective method used to determine the concentration of dissolved substances...

Časté dotazy

Jak správně skladovat senzory konduktivity?

Všechny návody k použití obsahují potřebné informace o krátkodobém i dlouhodobém skladování příslušného senzoru. Všeobecně platí, že senzory konduktivity by měly být dlouhodobě skladovány suché.

Proč kalibrace konduktivity funguje s jednobodovou kalibrací?

Většina zákazníků měří konduktivitu v poměrně úzkém rozsahu, tzn. že vždy měří jeden a tentýž nápoj nebo pouze deionizovanou vodu. U 1bodové kalibrace se kalibruje rozsah mezi 0 µS/cm a tímto kalibračním bodem. Proto se doporučuje zvolit standard s vyšší konduktivitou, než je předpokládaná hodnota vzorku, např. standard s konduktivitou 1 413 µS/cm při očekávané hodnotě 1 200 µS/cm. Druhý kalibrační bod by neměl výraznější vliv na výsledek, protože sousedící standardy 500 µS/cm i 12,88 µS/cm jsou již poměrně hodně vzdálené.  

Vícebodová kalibrace se při měření konduktivity používá pouze v případě, že senzor slouží k měření ve velmi širokém rozsahu, např. 50–5 000 µS/cm. V takovém případě by vhodná sada standardů byla 84 µS/cm, 1 413 µS/cm a 12,88 µS/cm.

Dle metody 2510B ve Standardních metodách rozboru vod a odpadních vod a dle normy ASTM D1125 je jednobodová kalibrace konstanty cely při reprezentativní konduktivitě dostatečná pro dosahování přesných odečtů hodnot konduktivity.

Jakým způsobem se při měření konduktivity kompenzuje teplota?

Teplotu lze kompenzovat několika způsoby.

Konduktivita vodného roztoku je výrazně ovlivněna teplotou (~2 %/°C) Proto je obvyklé vztáhnout každé měření k referenční teplotě. Coby referenční teploty se při měření konduktivity používají zpravidla hodnoty 20 °C nebo 25 °C.

Různí uživatelé mohou mít různé požadavky, a proto bylo vyvinuto několik metod korekce teploty:

  • Lineární: pro středně a vysoce vodivé roztoky
  • Nelineární: přírodní vody, například podzemní a povrchové vody, pitná voda a odpadní vody
  • Čistá voda: ultračistá voda, deionizovaná voda, destilovaná voda
  • Žádná: některé normy, například americký lékopis USP <645>, kompenzaci teploty zakazují

Vše komplikuje skutečnost, že vliv teploty se neliší pouze u různých iontů, ale i u různých koncentrací jednoho typu iontu. Proto je třeba ke každému vzorku stanovit kompenzační faktor, který se nazývá teplotní koeficient (α). (Je tomu tak i u kalibračních standardů. Všechny měřicí přístroje Mettler-Toledo dokáží automaticky tuto kompenzaci automaticky zohlednit použitím přednastavených teplotních tabulek.)

Jaká je očekávaná životnost senzoru konduktivity (zejména InLab® 741 a 742)?

Senzory konduktivity neuvádějí dobu použitelnosti. Jestliže se senzor i kabel používají v rámci stanovených teplotních mezí a jestliže nejsou vystaveny nešetrnému mechanickému zacházení či nepříznivým chemickým podmínkám, může sloužit teoreticky navěky. Může však docházet k posunům konstanty cely, a to v důsledku usazování mastných látek a sraženin. Ve většině případů lze senzor obnovit použitím etanolu, isopropylalkoholu nebo acetonu.

Které senzory konduktivity disponují nominální nebo certifikovanou konstantou cely?

Senzory InLab® 741, InLab® 742 a InLab® Trace jsou dodávány s certifikátem, na kterém je uvedena naměřená konstanta cely. Konstanta cely je u těchto senzorů přesně stanovena výrobcem ihned po dokončení výroby senzoru, ve standardizovaných podmínkách a při použití standardu 100 μS/cm. Konstantu cely uvedenou na certifikátu lze přímo zadat do měřicího přístroje, který tak není třeba kalibrovat pomocí standardu.

Jelikož tyto tři senzory jsou navrženy se zvláštním ohledem na měření látek s nízkou vodivostí, jako jsou čistá, ultračistá, destilovaná a deionizovaná voda, není pravděpodobné, že by docházelo k ovlivnění měřicí cely kontaminací, takže konstantu cely lze u těchto senzorů považovat za stabilní. Je však důležité provádět pravidelné ověřování přesnosti senzoru pomocí vodivostního standardu (např. 10 mS/cm).

U všech dalších senzorů METTLER TOLEDO je na certifikátu vytištěna nominální konstanta cely. Tyto senzory je před použitím třeba kalibrovat s využitím vhodného kalibračního standardu.

Senzory InLab® 731-ISM a InLab® 738-ISM navíc obsahují skutečnou hodnotu konstanty cely uloženou na čipu ISM®. Přístroje, ke kterým je senzor připojen, dokáží tuto hodnotu načíst a používat.

Jak předcházet chybám při měření konduktivity

Následující rady a tipy vám pomohou snižovat počet chyb při měření konduktivity:

Všeobecně platí, že vždy je třeba zajistit, aby povrch pólů senzoru konduktivity byl zcela ponořen do vzorku.

Vzorky a standardy by se nikdy neměly ředit, protože vliv ředění není lineární.

Výsledky měření může výrazně ovlivnit – v závislosti na konstrukci senzoru – i poloha senzoru konduktivity v kádince se vzorkem, a to v důsledku výskytu fotoelektrických jevů vně povrchové plochy elektrody. Senzor se zpravidla doporučuje umístit doprostřed kádinky se vzorkem.

Běžnou příčinu chyb měření konduktivity představují vzduchové bubliny, které se mohou tvořit na povrchu pólů. Uživatelé tyto bubliny přitom často nepovažují za možnou příčinu chyb. Bubliny je třeba odstranit krátkým zamícháním vzorku magnetickým míchátkem před zahájením měření, popř. dle potřeby poklepáním na senzor konduktivity. Úspěšné odstranění vzduchových bublin často vede k náhlé změně hodnoty konduktivity.

Jelikož přesnost každého měření závisí na správné kalibraci, je k ní vždy třeba používat čerstvý standard. V ideálním případě by se měla kádinka i senzor měly dvakrát či třikrát opláchnout vzorkem, protože přítomnost kontaminantů může způsobit další chybu výsledků měření konduktivity.

A konečně, vzorky s nízkou hodnotou konduktivity, například ultračistá voda, by se měly měřit v průtočné cele. Ve vodě se rozpouští oxid uhličitý a vytváří zde kyselinu uhličitou, která uměle zvyšuje hodnoty konduktivity. Díky průtočné cele nemůže atmosférický CO2 přijít do styku se vzorky a standardy s nízkou konduktivitou. Tato rada se týká jak kalibrace, tak následného měření. Průtočnou celu i kapalinové vedení je před použitím třeba důkladně vypláchnout.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.