Solvent Manager - Přehled - METTLER TOLEDO

Solvent Manager

Zařízení pro manipulaci s KF činidly řízené titrátorem.

SolventManager

Specifikace - Solvent Manager
Objednací číslo 51105652
Popis
V30 Solvent ManagerBezpečná manipulace s chemikáliemi pomocí Solvent Manageru

Kontaktu s Karl Fischer činidly by se mělo vždy zabránit. Solvent Manager se stará o plnění, čištění a výměnu činidel. Je plně řízen titrátorem, který nabízí One Click® přístup ke všem úkolům; úplná bezpečnost proti přeplnění je garantována snímačem hladiny v odpadní láhvi.

Solvent/Reagent Control (V30/C30):
monitorování významných parametrů a přímá výměna chemikálií.

Titrační cela je vždy v dobrém stavu, pro­tože Reagent Control monitoruje tři různé parametry a vyměňuje rozpouštědlo, když je to potřebné podle One Click®. Solvent Manager také vyprazdňuje, doplňuje nebo vyměňuje rozpouštědlo, kdykoliv je to nutné a chrání tak uživa­tele.

Volumetrické KF titrátory řady Compact:
Jednoduché a bezpečné monitorování solventu

Solvent musí být pravidelně vyměňován, aby byly trvale zajištěny správné výsledky. Solvent Control podporuje uživatele sledováním tří parametrů. Například pokud se ve 100 mL solventu rozpustí pouze 10 vzorků, Solvent Control po 10 stanoveních připomene uživateli výměnu solventu pomocí One Click® tlačítka úkolů. Solvent Control je aktivní i když přístroj pracuje ve standby módu a po výměně automaticky spustí kondicionaci čerstvého solventu. S minimální pomocí uživatele je systém stále udržován v optimálním stavu a je kdykoliv připravený pro zajištění rychlých a přesných výsledků.

Coulometry Compact:
Vždy v dobrém stavu díky Reagent Control

Činidla hrají důležitou roli v coulometrických Karl Fischer titracích. Reagent Control udržuje v patrnosti tři parametry, takže při dosažení maximální kapacity je uživatel vyzván k výměně činidel. Reagent Control také nabízí možnost spuštění výměny pomocí One Click® i když je probíhající metoda ve standby stavu a titrační činidlo se začne hned kondicionovat. Kontakt s jakýmkoliv činidlem je vyloučen a uživatel má vždy k dispozici optimální systém připravený poskytovat korektní a opakovatelné výsledky.

Informace pro objednání:

Pro řadu Compact:

51105600 Sada Solvent Manager  


Poznámka: Sample Manager je ve standardním vybavení KF titrátorů řady Compact!

Pro titrátory řady Excellence (pouze pro T70/T90)

51105605 KF sada (obsahuje Solvent Manager, titrační stojan, kádinku, senzor, hadičky a ostatní příslušenství)

Dokumenty

Nabídka
Solvent Manager

Příslušenství

Nabídka
Solvent Manager
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.