Seminář

Bezchybná správa receptur

Objevte čtyři řešení pro správu receptur a recepturování, která vám pomohou eliminovat nevyhovující šarže

Se správou receptur v papírové podobě se pojí jistá rizika. Existuje mnoho příležitostí k lidské chybě, která může vést ke vzniku nevyhovujících šarží, nekonzistentní kvalitě výrobků nebo chybám v dokumentaci. Tyto drobné potíže mohou vést k závažným obchodním problémům, včetně plýtvání drahými surovinami nebo neúspěšných auditů.

Systémy recepturování podporují operace vážení, dávkování a mísení surovin s cílem optimalizovat efektivitu procesů, poskytovat konzistentní kvalitu výrobků a zajistit shodu s průmyslovými předpisy. Implementace správného řešení pro váš provoz může ušetřit peníze, zvýšit produktivitu a usnadnit audity.

Připojte se k týmu METTLER TOLEDO a zúčastněte se živého webináře, kde se dozvíte o čtyřech řešeních pro správu receptur a recepturování, která mohou optimalizovat váš provoz.

 

Program:
  • METTLER TOLEDO – Úvod
  • Výzvy recepturování a mísení
  • 4 typy recepturovacích aplikací
  • 4 řešení naplňující vaše potřeby
  • Recepturování v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Výběr a údržba váhy

Reproduktory

Meng Shi Toh

Regional Business Development Specialist

Andrew Bowman

Head Solutions Consulting – SI • Marketing