Průvodce nákupem automobilové váhy – 2. vydání | METTLER TOLEDO

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku
Průvodce

Průvodce nákupem automobilové váhy / mostní váhy – 2. vydání

Průvodce

Vše, co potřebujete vědět o konstrukci vaší příští mostní váhy

Při výběru nové váhy nemusí být jednoznačné a věrohodné informace vždy snadno po ruce. Vzdělávací materiály, které vás provedou důležitým rozhodnutím, mohou být proto velmi cenné.

Tento nedávno aktualizovaný průvodce vám pomůže s informovaným rozhodnutím o nákupu nové automobilové váhy. Ať potřebujete informace do začátku, nebo chcete proniknout hlouběji do váhové technologie a různých specifikací, tento průvodce pro vás bude nadmíru užitečný.

Průvodce obsahuje následující kapitoly:

1. Jak funguje automobilová váha   

2. Váhové a metrologické předpisy

3. Plánování stanoviště

4. Základy výběru automobilové váhy

5. Snímače hmotnosti

6. Specifikace mostní váhy

7. Počáteční náklady a průběžný výkon

8. Instalace a certifikace

9. Údržba, servis a záruky

10. Váhové a metrologické předpisy

 

Přečtěte si podrobné informace o komplexních službách, které nabízíme v oblasti automobilových vah.

Co je automobilová váha?

Automobilové váhy neboli mostní váhy jsou průmyslové váhy, které dokážou zvážit nákladní vozidla všech hmotnostních tříd. Nejčastějším způsobem využití automobilové váhy je stanovení hmotnosti sypkých materiálů při nákupu a prodeji plných vozidel zboží. V takových případech jsou informace z váhy naprosto zásadní součástí obchodní transakce. Váha zde plní i funkci pokladny. Příslušné orgány státní správy používají automobilové váhy ke kontrole, zda nákladní vozidla vyhovují předpisům o silniční dopravě. Často slouží i ke sledování příjmu a výdeje zboží v podnicích, jako jsou zařízení na zpracování a recyklaci pevného odpadu, staveniště a další.

Jaká je průměrná délka automobilové váhy?

V aplikacích, ve kterých se váží celá nákladní vozidla, musí být automobilová váha natolik dlouhá, aby na ní mohly spočívat všechny nápravy nejdelšího vozidla, které budete vážit. To zpravidla znamená 18 až 24 metrů u nákladních vozidel s krátkým návěsem a až 30 metrů v případě nákladních vozidel s dlouhým návěsem. Největší přípustnou celkovou délku nákladních vozidel zpravidla upravují místní a celostátní předpisy o silniční dopravě.

Co je snímač hmotnosti?

Jedná se o snímací zařízení, která měří hmotnost spočívající na váze. Snímače hmotnosti jsou srdcem každé automobilové váhy. Jsou to senzory, které měří hmotnost předmětu umístěného na váhové plošině. Většina automobilových vah vyžaduje použití 6 až 12 snímačů hmotnosti. Tyto snímače musejí bezchybně spolupracovat, aby poskytovaly přesné údaje k odečtu hmotnosti.

Jak funguje automobilová váha?

Řádná funkčnost automobilové váhy předpokládá spolupráci pěti hlavních součástí. 1. Základ: stabilní instalace vyžadují použití betonového základu. 2. Mostní váha, známá též pod označením váhová plošina: jedná se o konstrukci, která tvoří pojezdový povrch pro nákladní vozidla. Celá mostní váha se zpravidla skládá z modulárních úseků, které se řadí za sebe do požadované celkové délky váhy. 3. Snímače hmotnosti: tyto senzory zajišťují samotné měření hmotnosti na váze. U většiny moderních vah je mostní váha podepírána přímo snímači hmotnosti. 4. Terminál: terminál neboli indikátor je ovládacím panelem váhy. Zobrazuje hmotnost a často slouží coby přípojný bod pro ostatní periferní zařízení váhy. 5. Kabeláž: signál ze snímačů hmotnosti je třeba přenášet do terminálu. Ve většině případů se tak děje prostřednictvím kabelů.

Jaký je rozdíl mezi automobilovou váhou s betonovou a ocelovou plošinou?

Ocelové a betonové plošiny by měly poskytovat shodný výkon, protože jsou zkonstruovány dle shodných konstrukčních specifikací. Existují mezi nimi však některé rozdíly, které pro různé typy aplikací favorizují ten či onen typ plošiny. Automobilové váhy s ocelovou plošinou se vyznačují rychlou, jednodenní instalací a nižší hmotností. Instalace vah s betonovou plošinou trvá 28 dnů, protože beton musí po určitou dobu zrát. Jsou též násobně těžší. Váhy s betonovou plošinou mají lepší trakci než ocelové váhy, které mohou být za vlhka kluzké. Betonové váhy jsou navíc vhodnější pro bodovou nakládku, která se v případě ocelových vah nedoporučuje. Náklady na údržbu, životnost a celková cena projektu jsou u obou typů vah přibližně stejné. Typ váhy, který je nejvhodnější pro konkrétní aplikaci, musí zvolit sám provozovatel.

Co je slučovací skříňka?

Slučovací skříňky (někdy též „spojovací krabice“) se používají ve spojení s analogovými snímači i většinou digitálních snímačů hmotnosti. Slučovací skříňky spojují signály z několika snímačů hmotnosti a poté přenášejí sumární signál. Typická automobilová váha s analogovými snímači bude vybavena 2 až 4 slučovacími skříňkami.

Jaký je rozdíl mezi základem nad montážní jámou a nadzemním základem?

Jak již název napovídá, váha nad montážní jámou je postavena nad výkopem. Povrch váhového můstku je v rovině s okolním terénem. Hloubka jámy může být různá, ale může ovlivnit snadnost provádění servisu zaměstnanci údržby. Konstrukce nadzemních neboli otevřených vah se vyznačuje sklonem a jejich profil činí 28 až 51 centimetrů. Jedna nebo obě strany váhy mohou být otevřené. Ačkoli výběr mezi nadzemním či vestavným provedením bývá zpravidla otázkou osobní preference, existuje několik případů, které mohou vestavnou konstrukci nad montážní jámou přímo vyžadovat. Jedná se například o případy, kdy není dostatek prostoru na příjezd, kdy je omezená výška a kdy použití vestavné konstrukce vyžadují předpisy, neboť zde nehrozí, že nákladní vozidlo spadne na stranu. Výběr bude záviset na instalačních požadavcích zákazníka.

Jak mohu modernizovat svoji automobilovou váhu?

Výměna automobilové váhy představuje nákladné řešení, které může být v případě selhávajících snímačů hmotnosti nadbytečné. Jestliže jsou u váhy, zejména u poměrně nové váhy, časté poruchy a opravy, bývá často příčinou potíží snímačový systém (snímače hmotnosti, kabeláž, konektory nebo slučovací skříňky). Modernizace těchto součástí pomocí snímačového systému POWERCELL® PDX® představuje nenákladný způsob přestavby problémové váhy na spolehlivý přístroj, který váží lépe, než když byl nový. Společnost METTLER TOLEDO dokáže snadno modernizovat váhy pomocí nové technologie snímačů hmotnosti. Dokonce i váhy konkurenčních značek.

Jak přesná je automobilová váha?

Přesnost váhy můžeme snadno považovat za samozřejmost. Jestliže však nakupujete nebo prodáváte zboží na základě údajů z automobilové váhy, bude její přesnost ve vašich transakcích hrát klíčovou úlohu. Přesnost váhy může ovlivnit ziskovost provozu, stav zásob i řízení jakosti. Velikost tolerance přesnosti váhy závisí na jejím umístění a na skutečnosti, zda jsou v daném regionu uznávány normy NIST/NTEP, OIML nebo jiné. Tolerance je funkce použité váživosti váhy a velikosti dílku. Například podle předpisů NTEP může váha s váživostí 90 720 kg, která váží vozidla s hmotností 31 750 – 36 290 kg, vážit s chybou (kladnou či zápornou) až 73 kg. Ačkoli tato chyba vyhovuje schválené úrovni přesnosti, společnost METTLER TOLEDO nabízí i nadále vyšší přesnost díky snímačům POWERCELL PDX.

Jak mohu ochránit svoji váhu proti úderu blesku?

Většina dodavatelů automobilových vah nabízí váhové systémy s několikanásobným uzemněním. Jednobodové uzemnění s ochranou proti přepětí může být první obrannou linií váhy i celé vážírny. Tyto pasivní systémy nabízejí určitou úroveň ochrany. Aktivní systémy navíc dokážou odvést proud blesku pryč od nejdůležitějších součástí. Snímače hmotnosti POWERCELL PDX jsou vybaveny proaktivním systémem ochrany proti úderu blesku StrikeShield. Tyto snímače hmotnosti aktivně odvádějí proud blesku od terminálu. V laboratoři jsou podrobovány testům až na 80 000 ampérů.

Jaká je průměrná životnost automobilové váhy?

Většina provozovatelů vah očekává od svých přístrojů životnost 10 až 20 let. Skutečná délka životnosti však závisí na mnoha faktorech. Zaprvé je to výběr vhodné váhy a kvalitního výrobce vah. To předurčí vaši váhu buď k dlouhé životnosti, nebo naopak ke krátké životnosti plné zklamání. Při nákupu automobilové váhy je třeba vzít v úvahu značné rozdíly v kvalitě výroby. Důležitou úlohu hrají i faktory okolního prostředí a intenzita dopravy. Váha, která za den zváží 200 nákladních vozidel, se opotřebí rychleji než váha, která za den zváží pouhých 20 vozidel.  Naši zákazníci provozují váhy METTLER TOLEDO staré i 35 let. Mnoho konkurenčních značek se výrobou vah zabývá pouhých deset let. Při výběru automobilové váhy se proto zaměřte i na osvědčený a léty prověřený výkon.

Jak často je třeba automobilovou váhu kalibrovat?

Většina vah provozovaných coby stanovená měřidla vyžaduje vystavení certifikátu shody od místního metrologického institutu, a to v určitých intervalech (ročně, pololetně atd.). Další hledisko, které je třeba vzít do úvahy při rozhodování o četnosti kalibrace váhy, je počet vozidel zvážených na váze za den. Náročná intenzivní doprava často způsobuje rychlejší posun přesnosti váhy mimo meze tolerance. Provozovatel váhy se tak vystavuje nebezpečí větších provozních ztrát. Je-li vaše silniční váha vystavena velkému počtu nákladních vozidel za den, doporučujeme četnost kalibrace zvýšit. Kalibraci automobilové váhy ovlivňují konečně i faktory okolního prostředí. Kolísání teplot způsobuje roztahování a smršťování rozměrné konstrukce váhy. Tyto malé změny mají negativní vliv na kalibraci váhy. Tyto jevy dokáže kompenzovat pouze několik technologicky nejvyspělejších vah, například váhy se snímači hmotnosti POWERCELL PDX. Většina vah si však s těmito jevy neporadí.