Spektrofotometrie a aplikace v přírodních vědách | METTLER TOLEDO
Průvodce

Spektrofotometrie - Nástroje pro UV/VIS v přírodních vědách

Průvodce

Spektrofotometrie - Průvodce aplikací UV/VIS v přírodních vědách

Aplikace UV/VIS v přírodních vědách v kostce
Aplikace UV/VIS v přírodních vědách v kostce

UV/VIS spektrofotometrie se stala standardní metodou, kterou dnes a denně používá mnoho biologických laboratoří na celém světě. Důvodem rozšíření spektrofotometrie je zejména její jednoduchost: nevyžaduje složitou přípravu vzorků, obsluha přístrojů je snadná a výsledky jsou k dispozici za pouhých několik sekund.

Typické měření vyžaduje pouze velmi malé množství vzorků, a jelikož se jedná o nedestruktivní metodu, vzorky lze dále používat i v dalších analýzách. Ve vědeckých aplikacích se UV/VIS spektrofotometrie uplatňuje zpravidla při analýze nukleových kyselin, proteinů a buněčných kultur bakterií.

Náš průvodce „Aplikace UV/VIS v přírodních vědách v kostce“ jde do hloubky nejčastějších aplikací:

  • Stanovení koncentrace nukleových kyselin – DNA a RNA.
  • Čistota nukleových kyselin.
  • Stanovení koncentrace proteinů přímým měřením nebo kolorimetrickou analýzou, studium enzymatických reakcí a sledování křivek růstu bakteriálních buněčných suspenzí.

 


Pamatujete absorbance jednotlivých složek spektra DNA? Ne? Ani nemusíte! Nový plakát „Analýza nukleových kyselin pomocí absorpční spektroskopie“ obsahuje v kostce všechny důležité informace pro snadné a rychlé stanovení koncentrací nukleových kyselin pomocí absorpční spektroskopie.


Stáhněte si sadu nástrojů UV/VIS pro přírodní vědy – průvodce „Aplikace UV/VIS v přírodních vědách v kostce“ a nový plakát „Analýza nukleových kyselin pomocí absorpční spektroskopie“

Aplikace UV/VIS v přírodních vědách v kostce

Analýza nukleových kyselin
Analýza proteinů
Buněčné suspenze
Užitečné rady a tipy
Správná praxe UV/VIS

 

Úvodník:

UV/VIS spektroskopie představuje vysoce výkonnou a oblíbenou metodu používanou v přírodních vědách. Stala se standardní metodou, kterou dnes a denně používá mnoho biologických laboratoří na celém světě. Důvodem rozšíření spektrofotometrie je zejména její jednoduchost: nevyžaduje složitou přípravu vzorků, obsluha přístrojů je snadná a výsledky jsou k dispozici velmi rychle, zpravidla za pouhých několik sekund. Typické měření vyžaduje pouze velmi malé množství vzorků, a jelikož se jedná o nedestruktivní metodu, vzorky lze dále používat i v dalších analýzách. Ve vědeckých aplikacích se UV/VIS spektroskopie uplatňuje zpravidla při analýze nukleových kyselin, proteinů a buněčných kultur bakterií. Nejčastějšími aplikace jsou stanovení koncentrace nukleových kyselin – DNA a RNA – čistoty nukleových kyselin, stanovení koncentrace proteinů přímým měřením nebo kolorimetrickou analýzou, zkoumání enzymatických reakcí a sledování křivek růstu bakteriálních buněčných suspenzí. 

 

Obsah:

1. Úvod

1.1 Typy spektrofotometrů
1.2 Řešení METTLER TOLEDO pro přírodní vědy

2. Analýza nukleových kyselin
2.1 Stanovení koncentrace
2.2 Stanovení koncentrace oligonukleotidů (ssDNA)
2.3 Detekční limity nukleových kyselin
2.4 Čistota nukleových kyselin

3. Analýza proteinů
3.1 Stanovení koncentrace proteinů
3.1.1 Přímé měření
3.1.2 Nepřímé metody (kolorimetrické analýzy)
3.1.3 Bradfordova analýza
3.2 Kinetika

4. Koncentrace buněčné suspenze

5. Užitečné rady a tipy
5.1 Všeobecné rady a tipy
5.1.1 Výběr kyvet a manipulace s nimi
5.1.2 Příprava vzorků
5.1.3 Hlediska měření
5.1.4 Vlivy pH, teploty a okolního vzduchu
5.1.5 Údržba přístrojů
5.2 Rady a tipy k mikroobjemovému měření
5.2.1 Manipulace se vzorky
5.2.2 Čištění
5.2.3 Údržba přístrojů

6. Správná UV/VIS praxe

7. Seznam použité literatury

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.