Máy X Ray Trong Công nghiệp sản xuất | Mettler Toledo
ProdX - Phần mềm quản lý dữ liệu

ProdX - Phần mềm quản lý dữ liệu

Phần mềm quản lý chất lượng và sản xuất để cải thiện hiệu quả, năng suất và kiểm soát

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

ProdX, phần mềm quản lý dữ liệu chất lượng, sản xuất và tuân thủ

.


.


 
Máy dò kim loại công nghiệp dạng đường hầm
Máy dò kim loại công nghiệp dạng đường hầm
Máy dò kim loại hình chữ nhật
Máy dò kim loại công nghiệp dạng đường hầm
Máy dò kim loại hình chữ nhật

Các tính năng tiêu chuẩn của phần mềm

Các tính năng của ProdX theo model cài đặt và vai trò công việc

Tài liệu

Tải tài liệu và bảng dữ liệu về ProdX

Tài liệu quảng cáo sản phẩm

Phần mềm theo dõi & quản lý dữ liệu ProdX
ProdX cho phép bạn kết nối và kiểm soát toàn bộ quy trình quản lý kiểm tra sản phẩm từ một điểm duy nhất hoặc từ nhiều địa điểm từ xa, loại bỏ nhu cầu...

Nghiên cứu tình huống

Kiểm tra sản phẩm kết nối với mạng cho hiệu quả dây chuyền tối đa
Để giữ ưu thế cạnh tranh, Heinrichsthaler liên tục tối ưu hóa hiệu quả của các cơ sở sản xuất. Năm hệ thống cân kiểm tra dạng băng tải và máy dò kim l...

Dịch vụ

Chăm sóc phần mềm – Gói dịch vụ và hỗ trợ

Gói chăm sóc phần mềm giúp bạn yên tâm rằng ProdX luôn được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ, sản xuất và CNTT luôn thay đổi. Nó đảm bảo thời gian phản ứng   nhanh nhất từ các chuyên gia phần mềm của chúng tôi để đảm bảo hiệu suất hệ thống tối ưu mọi lúc.

Hỗ trợ
từ xa
 • Cung cấp sự hỗ trợ và trợ giúp về kỹ thuật qua các phương pháp từ xa như điện thoại, email, trò chuyện và các công cụ kết nối từ xa
 • Trợ giúp nhanh chóng và hiệu quả cho các vấn đề về vận hành và thiết lập
 • Thời gian phản ứng và giải quyết nhanh.
Sự phát triển
phần mềm
 • Cung cấp những bản cập nhật hoặc nâng cấp phần mềm
 • Các chức năng mới và tuân thủ quy định và pháp luật
 • Hỗ trợ các yêu cầu bảo mật CNTT mới và môi trường CNTT.
Hỗ trợ
phần mềm tại chỗ
 • Triển khai phần mềm tại chỗ
  • Cài đặt phần mềm chuyên nghiệp và thiết lập các thiết bị được kết nối
  • Tích hợp và cấu hình thiết bị kiểm tra sản phẩm bổ sung.
 • Quản lý hệ thống
  • Kiểm tra tập tin nhật ký để phát hiện và loại bỏ các lỗi lặp lại tiềm ẩn
  • Kiểm tra cơ sở dữ liệu và tạo bản sao lưu và lưu trữ để cải thiện hiệu suất hệ thống.

 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.