ProdX™ | Quản lý dữ liệu kiểm tra sản phẩm | Tài liệu về phần mềm ProdX™
 
Menu
Brochure

Phần mềm kiểm soát dữ liệu ProdX™

Brochure

Cải thiện hiệu quả, năng suất và khả năng kiểm soát

Tài liệu về phần mềm ProdX™
Tài liệu về phần mềm ProdX™

ProdX™ là giải pháp máy chủ - khách dựa trên máy tính để theo dõi và quản lý dữ liệu được thu thập từ các thiết bị kiểm tra sản phẩm của METTLER TOLEDO. Phần mềm này hỗ trợ và tối đa hóa các chế độ kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thúc đẩy tối ưu hóa sản xuất và đơn giản hóa hoạt động của dây chuyền sản xuất.


Giúp bạn quản lý chất lượng và tuân thủ

ProdX™ cho phép Người quản lý chất lượng chủ động kiểm soát các yêu cầu chất lượng quan trọng của doanh nghiệp  và đáp ứng nhu cầu tuân thủ toàn cầu cũng như địa phương. Phần mềm này giúp giảm đáng kể công việc hành chính về báo cáo tuân thủ cho mọi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện tại và yêu cầu kiểm toán nhà bán lẻ.

Giúp bạn quản lýgiao tiếp dữ liệu

ProdX™ cung cấp cho Người quản lý CNTT một giải pháp kết nối mạng dữ liệu được thiết kế để bắt kịp với những tiến bộ công nghệ mới nhất. Khả năng tích hợp đầy đủ với hệ thống MES/ERP bằng giao thức giao tiếp mới nhất giúp giảm yêu cầu bảo trì và hỗ trợ đầy đủ các sáng kiến nhà máy thông minh.

Giúp bạn quản lý sản xuất và hiệu quả

ProdX™ cho phép Người quản lý sản xuất tối đa hóa hiệu quả quy trình và tăng năng suất . Phần mềm này giúp giảm đáng kể độ phức tạp và nguồn gây lỗi do nhiều hệ điều hành và phần mềm máy độc quyền.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.