Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ) - Tổng quan - METTLER TOLEDO
 
Menu
Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)

Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)

Các giải pháp phân tích quy trình để xử lý các vấn đề không phức tạp.

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)
Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)

Thiết bị bảo vệ nhận chìm cho dòng sản phẩm InDip từ METTLER TOLEDO được thiết kế để sử dụng trong các bồn chứa và kênh mở.. Chúng cho phép lắp dễ dàng các điện cực/ bộ cảm biến với vòng ren Pg 13.5 để nhận chìm vào môi trường mẫu. Chúng được cung cấp với chiều sâu nhận chìm khác nhau. Các bộ phận ướt được làm bằng vật liệu Polime có sức kháng trở mạnh mẽ chịu được các ứng dụng có tính mài mòn và khăc nghiệt.


Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Xem chi tiết
Comparison

Tài liệu

Ứng dụng

DO Measurement in Primary and Secondary Wastewater Treatment
Biological industrial wastewater treatment Biological processes are being more and more used to treat wastewater effluents, instead of chemical and m...

Chi tiết

Tính năng và Lợi ích
 
 
  • Phương pháp nhận chìm điện cực/bộ cảm biến dễ dàng trong các bồn chứa hoặc kênh mở.
  • Lắp đặt nhanh chóng các điện cực và các bộ cảm biến.
  • Chiều sâu nhận chìm khác nhau. 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.