SmartCal - Tổng quan - METTLER TOLEDO
SmartCal

SmartCal

Kiểm tra nhanh hiệu năng cho máy phân tích độ ẩm của bạn

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Làm thế nào để kiểm tra máy phân tích độ ẩm của bạn?

SmartCal là chất kiểm tra mới, giúp kiểm tra nhanh hoạt động của máy phân tích độ ẩm. Kiểm tra thường xuyên với SmartCal đảm bảo phép đo độ ẩm luôn đáng tin cậy. Bài kiểm tra SmartCal chỉ mất 10 phút để thực hiện và được làm giống như một phép đo độ ẩm bình thường. Kiểm tra Máy phân tích độ ẩm của bạn bằng SmartCal cung cấp dữ liệu được lưu trữ về hoạt động của thiết bị: Các báo cáo kết quả đo của SmartCal giúp kiểm soát dễ dàng và cho phép biết được hiệu quả hoạt động của thiết bị theo thời gian,

Chọn cSmartCal nếu bạn cần chất kiểm tra đã qua kiểm chứng. cSmartCal được kiểm tra bởi cơ quan độc lập Viện Nghiên Cứu Liên Bang Đức Về Vật Liệu và kiểm tra ở Berlin. Chứng chỉ cSmartCal đáp ứng đủ các yêu cầu trong công nghiệp.

Làm thế nào để kiểm tra máy phân tích độ ẩm của bạn?

Bộ SmartCal StarterPac của chúng tôi chứa mọi thứ bạn cần để bắt đầu một bài kiểm tra SmartCal định kỳ: 12 túi nhỏ với đầy đủ phụ kiện bạn cần, bao gồm bản hướng dẫn dành cho SmartCal, quy trình đo, mẫu khung báo cáo, một máy đo độ ẩm theo nhiệt và tài liệu chứng nhận hợp thức.

SmartCal là bài kiểm tra nhanh hiệu năng cho máy phân tích độ ẩm của bạn.

  • Kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng
  • Kết quả đáng tin cậy từ thiết bị đã qua kiểm định
  • Lưu trữ hoạt động của thiết bị theo thời gian
  • Phiên bản đã qua kiểm chứng cho các yêu cầu kiểm định khắt khe nhất

This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.

This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.
This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.
Việc thực hiện được ghi nhận với các báo cáo kết quả đo của SmartCal
cSmartCal - Bản được kiểm chứng
StarterPac: Để bắt đầu với SmartCal
Thử SmartCal ngay bây giờ

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Nhiệt độ Kiểm tra
Chứng nhận
Material No.: 30005918
Xem chi tiết
Nhiệt độ Kiểm tra70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
Chứng nhậnChứng nhận Phân tích
Material No.: 30005793
Xem chi tiết
Nhiệt độ Kiểm tra70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
Chứng nhậnChứng nhận Phân tích
Material No.: 30005791
Xem chi tiết
Nhiệt độ Kiểm tra70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
Chứng nhậnChứng nhận Phân tích
Material No.: 30005917
Xem chi tiết
Nhiệt độ Kiểm tra70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
Chứng nhậnChứng nhận Sản xuất
Material No.: 30005790
Xem chi tiết
Nhiệt độ Kiểm tra70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
Chứng nhậnChứng nhận Sản xuất
Material No.: 30005792
Xem chi tiết
Nhiệt độ Kiểm tra70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
Chứng nhậnChứng nhận Sản xuất
Comparison

Tài liệu

Thông tin sản phẩm

SmartCal User Guide - Moisture Analyzer Test Substance
The SmartCal User Guide explains in detail on how to use the SmartCal test substance for regularly testing the performance of a moisture analyzer.

Manuals

SmartCal Moisture Analyzer Test Substance Datasheet
This datasheet contains all relevant information on the SmartCal test substance.
SmartCal Moisture Analyzer Test Substance - Material Safety Data Sheet
This Material Safety Data Sheet for SmartCal describes the hazards of the test substance from a chemical point of view.

SOP

SmartCal Moisture Analyzer Test Substance Windows 7 Measurement Report
This measurement report offers you a comprehensive and safe way to store and track your SmartCal test results.
Test Procedure for Moisture Analyzer Routine Testing with SmartCal
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the moisture analyzer's overall functionality using the SmartCal test substance.
Test Procedure for Moisture Analyzer Sensitivity Testing
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the sensitivity of the weighing unit of a moisture analyzer.

Trang Trắng

Moisture Analyzer Routine Testing
This white paper describes influences on your moisture analyzer routine testing to guarantee correct functioning of the instrument.
A Fast Routine Test Ensures Trusted Moisture Results
This white paper describes the benefits of a fast and convenient interim performance test using SmartCal™ - an ideal test substance for moisture analy...

Dịch vụ

Khám phá dịch vụ – Được thiết kế để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Hội thảo trực tuyến
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.