CertiRef™ - Tổng quan - METTLER TOLEDO
CertiRef™

CertiRef™

Đơn giản hóa việc xác nhận hiệu suất

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

CertiRef™

Xác nhận hiệu suất cho máy đo quang phổ UV/VIS Excellence dễ dàng được tự động bằng CertiRef™. Tuân thủ các quy định chưa bao giờ dễ dàng như th...

Xác nhận hiệu suất cho máy đo quang phổ UV/VIS Excellence dễ dàng được tự động bằng CertiRef™. Tuân thủ các quy định chưa bao giờ dễ dàng như thế. Kiểm tra hiệu suất với các chất tham chiếu được chứng nhận có thể được bắt đầu với One Click và được đánh giá tự động, loại trừ các nguy cơ gây sai sót. CertiRef dễ dàng lắp đặt với công nghệ Plug & Play.


 

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
 
Short description
Performance verification CertiRef EUP
Short description Bao gồm 7 dung dịch chất tham chiếu được chứng nhận và dung môi trống riêng biệt được niêm phong kín trong các ống cuvet nhỏ hiệu chuẩn tự động theo quy định Ph.Eur. (dành cho UV7, UV5, UV5Bio)
 • Ánh sáng lạc (dung dịch KCl, mẫu nước trắng)
 • Độ phân giải (toluen trong hexan, hexan trắng)
 • Độ chính xác của bước sóng và khả năng lặp lại (kính lọc holmium oxide trong axit perchloric)
 • Độ chính xác trắc quang và khả năng lặp lại (potassium dichromate 60 mg/l trong axit perchloric)
 • Độ nhiễu trắc quang, độ biến dạng/ổn định trắc quang, độ phẳng đường nền
Material No.: 30254732
Short descriptionBao gồm 7 dung dịch chất tham chiếu được chứng nhận và dung môi trống riêng biệt được niêm phong kín trong các ống cuvet nhỏ hiệu chuẩn tự động theo quy định Ph.Eur. (dành cho UV7, UV5, UV5Bio)
 • Ánh sáng lạc (dung dịch KCl, mẫu nước trắng)
 • Độ phân giải (toluen trong hexan, hexan trắng)
 • Độ chính xác của bước sóng và khả năng lặp lại (kính lọc holmium oxide trong axit perchloric)
 • Độ chính xác trắc quang và khả năng lặp lại (potassium dichromate 60 mg/l trong axit perchloric)
 • Độ nhiễu trắc quang, độ biến dạng/ổn định trắc quang, độ phẳng đường nền
Performance verification CertiRef USP
Short description Bao gồm 7 dung dịch chất tham chiếu được chứng nhận và dung môi trống riêng biệt được niêm phong kín trong các ống cuvet nhỏ hiệu chuẩn tự động theo quy định USB (dành cho UV7, UV5, UV5Bio)
 • Ánh sáng lạc (dung dịch KCl, khoảng cách truyền sáng 0,5 và 1 cm)
 • Độ phân giải (toluen trong hexan, hexan trắng)
 • Độ chính xác bước sóng (kính lọc holmium oxide trong axit perchloric, axit perchloric trắng)
 • Độ chính xác trắc quang (potassium dichromate 60 mg/l trong axit perchloric)
 • Độ nhiễu trắc quang, độ biến dạng/ổn định trắc quang, độ phẳng đường nền
Material No.: 30254733
Short descriptionBao gồm 7 dung dịch chất tham chiếu được chứng nhận và dung môi trống riêng biệt được niêm phong kín trong các ống cuvet nhỏ hiệu chuẩn tự động theo quy định USB (dành cho UV7, UV5, UV5Bio)
 • Ánh sáng lạc (dung dịch KCl, khoảng cách truyền sáng 0,5 và 1 cm)
 • Độ phân giải (toluen trong hexan, hexan trắng)
 • Độ chính xác bước sóng (kính lọc holmium oxide trong axit perchloric, axit perchloric trắng)
 • Độ chính xác trắc quang (potassium dichromate 60 mg/l trong axit perchloric)
 • Độ nhiễu trắc quang, độ biến dạng/ổn định trắc quang, độ phẳng đường nền
Comparison

Dịch vụ

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi - Được thiết kế riêng để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo của bạn trong suốt quá trình sử dụng, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng, hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.