Phân tích cơ nhiệt (TMA/SDTA) -METTLER TOLEDO
thermomechanical analysis

Phân tích cơ nhiệt (TMA)

Xác định dễ dàng và đáng tin cậy hệ số giãn nở nhiệt bằng phân tích cơ nhiệt

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Phân tích cơ nhiệt (TMA)

Các hệ số giãn nở nhiệt được xác định chính xác bởi các máy phân tích cơ nhiệt với độ phân giải nanomet từ -150 đến 1600°C.

  • Tin ...

Các hệ số giãn nở nhiệt được xác định chính xác bởi các máy phân tích cơ nhiệt với độ phân giải nanomet từ -150 đến 1600°C.

TMA/SDTA

Phân tích cơ nhiệt (TMA) được sử dụng để đo sự thay đổi kích thước của vật liệu theo hàm nhiệt độ. Giãn nở do nhiệt và các tác động như làm mềm, kết tinh và chuyển hóa trạng thái rắn-rắn xác định các ứng dụng tiềm năng của vật liệu và cung cấp thông tin quan trọng về thành phần của vật liệu. Tính nhớt đàn hồi có thể được nghiên cứu bằng cách thay đổi lực áp dụng (chế độ DLTMA).

TMA/SDTA 2+ tích hợp cơ học chính xác của Thụy Sỹ và được cung cấp trong bốn phiên bản với hệ thống lò được tối ưu hóa cho các phép đo trong khoảng từ -150 đến 1600°C.

TMA/SDTA 2+ là thiết bị duy nhất trên thị trường đo nhiệt độ mẫu gần với mẫu ở tất cả các chế độ hoạt động. Điều này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bằng các chất tham chiếu (ví dụ như các điểm nóng chảy của kim loại thuần túy) hoặc thông qua sự thay đổi chiều dài. Tín hiệu SDTA là sự chênh lệch giữa nhiệt độ mẫu đo được và nhiệt độ tham chiếu được tính bằng mô hình. Điều này có nghĩa là ngoài sự thay đổi chiều dài, tín hiệu SDTA được đo đồng thời cũng được cung cấp như số lượng phép đo. Trong nhiều trường hợp, điều này có thể tạo điều kiện cho việc giải thích chính xác đường cong kết quả

Phạm vi đo rộng

16 000 000 điểm dữ liệu có sẵn cho toàn bộ phạm vi đo ± 5 mm. Điều này có nghĩa là cả mẫu nhỏ và lớn (tối đa 20 mm) đều có thể được đo với độ phân giải 0,5 nm mà không cần phải thay đổi phạm vi đo.

Điều chỉnh nhiệt

Phần cơ của bộ phận đo được đặt bên trong bộ phận điều nhiệt. Điều này đảm bảo tính chính xác tuyệt vời khi xác định hệ số giãn nở. Nước từ bộ tuần hoàn cũng được sử dụng để làm mát lò và giảm thời gian làm mát.

Kiểm soát khí buồng nung

Buồng nung có thể được làm sạch bằng khí theo tiêu chuẩn. Quá trình này được kiểm soát bằng phần mềm, điều này cho phép dễ dàng chuyển đổi môi trường khí trơ thành điều kiện phản ứng.


thermomechanical analysis
thermomechanical analysis

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
 
Phạm vi nhiệt độ
Max. sample length
Length resolution
Force range
SDTA resolution
Xem chi tiết
Phạm vi nhiệt độRT to 1100 °C
Max. sample length20 mm
Length resolution0.5 nm
Force range−0.1 to 1 N
SDTA resolution0.005 °C
DLTMA frequencies0.01 to 1 Hz
Xem chi tiết
Phạm vi nhiệt độRT to 1600 °C
Max. sample length20 mm
Length resolution0.5 nm
Force range−0.1 to 1 N
SDTA resolution0.005 °C
DLTMA frequencies0.01 to 1 Hz
Xem chi tiết
Phạm vi nhiệt độ–80 to 600 °C
Max. sample length20 mm
Length resolution0.5 nm
Force range−0.1 to 1 N
SDTA resolution0.005 °C
DLTMA frequencies0.01 to 1 Hz
Xem chi tiết
Phạm vi nhiệt độ–150 to 600 °C
Max. sample length20 mm
Length resolution0.5 nm
Force range−0.1 to 1 N
SDTA resolution0.005 °C
DLTMA frequencies0.01 to 1 Hz
Comparison

Tài liệu

Tài liệu quảng cáo sản phẩm

TMA/SDTA 2+
Thermomechanical analysis (TMA) is used to measure dimensional changes of a material as a function of temperature. Thermal expansion and effects such...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Các ứng dụng

Ứng dụng mới, Đánh giá về các chủ đề phân tích, Các thủ thuật thực tiễn

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.