Phân tích nhiệt quét vi sai bằng flash (Flash DSC)
Phân tích nhiệt bằng vi mạch (Flash DSC)

Phân tích nhiệt bằng vi mạch (Flash DSC)

Phân tích nhiệt quét vi sai bằng flash là sự bổ sung lý tưởng cho DSC thông thường

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Phân tích nhiệt quét vi sai bằng flash (Flash DSC)

Flash DSC 2+ Phân tích nhiệt quét vi sai, DSC, là phương pháp quan trọng nhất trong phân tích nhiệt. Nó đo lưu lượng nhiệt đến hoặc từ một mẫu the...

Flash DSC 2+

Phân tích nhiệt quét vi sai, DSC, là phương pháp quan trọng nhất trong phân tích nhiệt. Nó đo lưu lượng nhiệt đến hoặc từ một mẫu theo chức năng của nhiệt độ hoặc thời gian, nhờ đó đo được các quy trình chuyển đổi vật lý và phản ứng hóa học.

 

Phân tích nhiệt quét vi sai bằng flash cách mạng hóa việc quét nhanh DSC.

Flash DSC 2+ có thể phân tích những quy trình tái tổ hợp mà trước đây không thể đo được. Flash DSC 2+ là sự bổ sung lý tưởng cho DSC thông thường. Tốc độ làm nóng hiện nay đã phát triển hơn 7 thập kỷ.

 

Flash DSC 2+ giúp bạn chuẩn bị các mẫu với cấu trúc đã xác định như xảy ra trong quá trình làm mát nhanh trong các quy trình đúc ép. Việc áp dụng các tốc độ làm mát khác nhau sẽ ảnh hưởng đến quá trình kết tinh và cấu trúc của mẫu. Việc sử dụng tốc độ làm nóng cao giúp phân tích vật liệu mà không bị can thiệp bởi các quy trình tái tổ hợp – không có thời gian để xảy ra các quy trình như vậy.

 

Phân tích nhiệt quét vi sai bằng flash cũng là phương pháp lý tưởng để nghiên cứu động học kết tinh.

Trong các thiết bị DSC thông thường, mẫu được đo trong chén đựng mẫu để bảo vệ cảm biến. Tuy nhiên, công suất nhiệt và độ dẫn nhiệt của chén đựng mẫu gây ảnh hưởng đáng kể đến phép đo. Trong Flash DSC 2+, mẫu được đặt trực tiếp lên cảm biến vi mạch MultiSTAR. Mạch điều khiển bù năng lượng động đã được cấp bằng sáng chế giúp thực hiện các phép đo với mức ồn tối thiểu ở tốc độ làm nóng và làm mát cao.

 

Hệ thống phân tích nhiệt hoàn chỉnh

Hệ thống phân tích nhiệt hoàn chỉnh bao gồm 4 phương pháp đo khác nhau. Mỗi phương pháp mô tả mẫu theo mỗi cách nhau. Sự kết hợp của tất cả các kết quả giúp đơn giản hóa việc diễn giải. Ngoài các phép đo lưu lượng nhiệt bằng DSC hoặc Flash DSC, các thiết bị khác đo hao hụt trọng lượng (TGA), thay đổi chiều dài (TMA) hoặc  mô-đun cơ học (DMA). Tất cả các số lượng này thay đổi như một chức năng của nhiệt độ.


Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
 
Cooling Rate (/min)
Heating Rate (/min) –
Comparison

Tài liệu

Tài liệu về sản phẩm

Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Tài liệu quảng cáo

STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...
STARe Software Option LIMS Interface
The LIMS Interface software option makes it possible to access the STARe software database and to control some features of the STARe System. This is d...

Dịch vụ

Gọi để được báo giá

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Các ứng dụng

Ứng dụng mới, Đánh giá về các chủ đề phân tích, Các thủ thuật thực tiễn

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.