Phần mềm iC: Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn - Tổng quan - METTLER TOLEDO
 
 

  Phần mềm iC: Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn

  Thu thập Dữ liệu, Hiển thị & Giải thích Thí nghiệm, Báo cáo Kết quả

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

  Sản phẩm & Cấu hình

  Chuyển đổi Dữ liệu Thí nghiệm Thành Kiến thức Quy trình

   
  Sản phẩm & Cấu hình
   
  Supports
  Add-On Modules
  Material No.: 14990211
  Xem chi tiết
  SupportsCaptures iControl, iC IR, iC FBRM and EasyMax/OptiMax touchscreen experiments
  Material No.: 51161893
  Xem chi tiết
  SupportsEasyMax and OptiMax Synthesis Workstations and RX-10 Control Units
  Add-On ModulesMulti-Instrument Control, HFCal (Heat Flow Calorimetry)
  Material No.: 14910701
  Xem chi tiết
  SupportsReactIR and FlowIR Instruments
  Material No.: 14920001
  Xem chi tiết
  SupportsParticleTrack and FBRM Instruments
  Material No.: 14950003
  Xem chi tiết
  SupportsData Import from iControl and iC IR
  Material No.: 14910100
  Xem chi tiết
  SupportsProduction ReactIR, ParticleTrack and FBRM Instruments
  AddOn ModulesiC Quant for ReactIR
  Material No.: 14940090
  Xem chi tiết
  SupportsAll iC Software
  Material No.: 14930001
  Xem chi tiết
  SupportsSpecific Kaiser Optical Instruments
  Add-On ModulesiC Quant, ConcIRT Pro
  Material No.: 14940001
  Xem chi tiết
  SupportsParticleView and PVM Instruments
  Comparison

  Tài liệu

  Tài liệu quảng cáo

  Dịch vụ

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
  Tuân thủ
  Hiệu chỉnh và Chất lượng
  Chuyên gia
  Đào tạo và Tư vấn
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.