Phần mềm iC: Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Phần mềm iC: Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn

Phần mềm iC: Đưa ra Quyết định Tốt hơn, Hoàn thành Dự án Nhanh hơn

Thu thập Dữ liệu, Hiển thị & Giải thích Thí nghiệm, Báo cáo Kết quả

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

iC IR Spectroscopy Software
iControl Reaction Calorimetry Software
iC FBRM Particle System Software

Sản phẩm & Cấu hình

Chuyển đổi Dữ liệu Thí nghiệm Thành Kiến thức Quy trình

 
Sản phẩm & Cấu hình
 
Supports
AddOn Modules
Material No.: 14940801
Xem chi tiết
SupportsEasyViewer Instruments; ParticleView Instruments
Material No.: 1499011100
Xem chi tiết
Material No.: 51161893
Xem chi tiết
SupportsEasyMax and OptiMax Synthesis Workstations and RX-10 Control Units; RC1mx High Performance Reaction Calorimeter
AddOn ModulesMulti-Instrument Control, HFCal (Heat Flow Calorimetry)
Material No.: 14910701
Xem chi tiết
SupportsReactIR and FlowIR Instruments
Material No.: 14920001
Xem chi tiết
SupportsParticleTrack and FBRM Instruments
Material No.: 51162493
Xem chi tiết
SupportsRC1e Reaction Calorimeters
AddOn ModulesiC Safety
Material No.: 14950003
Xem chi tiết
SupportsData Import from iControl and iC IR
Material No.: 14910100
Xem chi tiết
SupportsProduction ReactIR, ParticleTrack and FBRM Instruments
AddOn ModulesiC Quant for ReactIR
Material No.: 14940001
Xem chi tiết
SupportsParticleView and PVM Instruments
Material No.: 14960701
Xem chi tiết
SupportsReactRaman Instruments
Material No.: 14940090
Xem chi tiết
SupportsAll iC Software
Comparison

Tài liệu

Tài liệu quảng cáo

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.