Thu thập và theo dõi dữ liệu - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Thu thập và theo dõi dữ liệu

Thu thập và theo dõi dữ liệu

Quản lý đáng tin cậy các dữ liệu cân và quy trình

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

Quản lý quy trình cân

Quản lý dữ liệu từ hệ thống cân của bạn sẽ rất quan trọng trong việc duy trì một quy trình sản xuất hiệu quả. Những giải pháp thu thập và t...

Quản lý dữ liệu từ hệ thống cân của bạn sẽ rất quan trọng trong việc duy trì một quy trình sản xuất hiệu quả. Những giải pháp thu thập và theo dõi dữ liệu của chúng tôi giúp kiểm soát các hoạt động của  thiết bị đầu cân cũng như theo dõi các thông tin do chúng tạo ra.


 
ACI400 Gateway
Quản lý dữ liệu Data+
Phần mềm thu thập dữ liệu Collect+™
Phần mềm sao lưu/phục hồi cấu hình

ACI400 IIoT Edge Device

Quản lý dữ liệu Data+

Phần mềm thu thập dữ liệu Collect+™

Phần mềm sao lưu/phục hồi cấu hình

Provides seamless and secure exchange with Cloud, ERP and MES systems, assuring Mettler Toledo Industrial weighing equipment is fit for Industry 4.0 applications.
Đơn giản hóa quy trình quản lý dữ liệu
Phần mềm thu thập và hiển thị dữ liệu mạnh mẽ nhằm theo dõi quy trình sản xuất của bạn
Dễ dàng lưu và phục hồi một tập tin cấu hình thiết bị đầu cân với một máy tính
OPC UA Server
MQTT Client for Microsoft Azure
MQTT Client for AWS (Amazon Web Services)
Generic MQTT Broker
Xử lý nhanh gấp 20 lần
Loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công trên màn hình cảm ứng
Báo cáo nhanh hơn đến 15%
Chức năng báo cáo thân thiện với người dùng giúp hoàn thành báo cáo của bạn nhanh hơn
Quy trình làm việc nhanh hơn đến 50%
Tăng hiệu quả quy trình bằng cách trực tiếp tải các số liệu từ máy tính đến cân
Kiểm định dễ dàng hơn
Sử dụng Data+ trên nhiều máy móc để cải thiện tính đồng nhất trong việc xử lý và báo cáo
Thu thập dữ liệu tập trung
Cho tất cả thiết bị sản xuất
Hiển thị bằng đồ thị
Bảng điều khiển phù hợp để phân tích dễ dàng
Chia sẻ kiến thức
Màn hình di động để luôn nhận được thông báo
Sử dụng đơn giản
Chọn mẫu thiết bị đầu cân thông qua menu
Linh hoạt
Kết nối Ethernet hoặc nối tiếp với máy tính
Hiệu quả
Giúp sao chép cấu hình nhanh chóng và chính xác
ACI400 Gateway

Provides seamless and secure exchange with Cloud, ERP and MES systems, assuring Mettler Toledo Industrial weighing equipment is fit for Industry 4.0 applications.

OPC UA Server
MQTT Client for Microsoft Azure
MQTT Client for AWS (Amazon Web Services)
Generic MQTT Broker
Quản lý dữ liệu Data+

Đơn giản hóa quy trình quản lý dữ liệu

Xử lý nhanh gấp 20 lần
Loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công trên màn hình cảm ứng
Báo cáo nhanh hơn đến 15%
Chức năng báo cáo thân thiện với người dùng giúp hoàn thành báo cáo của bạn nhanh hơn
Quy trình làm việc nhanh hơn đến 50%
Tăng hiệu quả quy trình bằng cách trực tiếp tải các số liệu từ máy tính đến cân
Kiểm định dễ dàng hơn
Sử dụng Data+ trên nhiều máy móc để cải thiện tính đồng nhất trong việc xử lý và báo cáo
Phần mềm thu thập dữ liệu Collect+™

Phần mềm thu thập và hiển thị dữ liệu mạnh mẽ nhằm theo dõi quy trình sản xuất của bạn

Thu thập dữ liệu tập trung
Cho tất cả thiết bị sản xuất
Hiển thị bằng đồ thị
Bảng điều khiển phù hợp để phân tích dễ dàng
Chia sẻ kiến thức
Màn hình di động để luôn nhận được thông báo
Phần mềm sao lưu/phục hồi cấu hình

Dễ dàng lưu và phục hồi một tập tin cấu hình thiết bị đầu cân với một máy tính

Sử dụng đơn giản
Chọn mẫu thiết bị đầu cân thông qua menu
Linh hoạt
Kết nối Ethernet hoặc nối tiếp với máy tính
Hiệu quả
Giúp sao chép cấu hình nhanh chóng và chính xác

Dịch vụ

Bảo trì và hiệu chuẩn để tối ưu hóa hoạt động

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi – Được thiết kế riêng biệt nhằm phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho thiết bị của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ cài đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị. 

Các ấn phẩm

Mở rộng kiến thức của bạn về theo dõi và thu thập dữ liệu

Ghi chú ứng dụng phần mềm thu thập dữ liệu Collect+™
Ghi chú ứng dụng: Các giải pháp đếm bộ phận để hiện đại hóa quy trình
Industrial Catalog 2019/20
Hazardous Poster
Contamination-free Terminal Keypad
PFD774 PowerDeck Floor Scale
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.