Các gói lắp đặt - METTLER TOLEDO
Các gói hiệu suất

Các gói lắp đặt

Xuất sắc ngay từ đầu

StarterPac – Sẵn sàng ngay lập tức

Bạn có muốn bắt đầu cân chính xác
ngay từ ngày đầu tiên không?


Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm đáng kể thời gian tìm hiểu. Các chuyên gia dịch vụ của METTLER TOLEDO sẽ lắp đặt cân và hướng dẫn bạn các tính năng tại chỗ để người vận hành của bạn sẵn sàng và hoạt động ngay lập tức.

StarterPac – Sẵn sàng ngay lập tức

Bạn có hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp chưa?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá IQ, OQ, PQ và MQ trong suốt quá trình lắp đặt. Dịch vụ này đảm bảo chất lượng đồng nhất và cung cấp tài liệu bằng chứng kiểm định
cho các ứng dụng trong cả môi trường an toàn và dễ cháy nổ (EX).

StarterPac – Sẵn sàng ngay lập tức

Nếu không đáp ứng sai số thì có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn không?

Kế hoạch dựa trên rủi ro dùng để kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ chỉ đề xuất số lượng dịch vụ phù hợp để duy trì độ chính xác theo thời gian. Giảm nỗ lực kiểm tra, đồng thời duy trì hiệu suất đo và tuân thủ.

Sẵn sàng ngay lập tức

 • Lắp đặt, cài đặt và giúp người dùng làm quen tại chỗ
 • Thêm hiệu chuẩn ban đầu khi cần thiết

Đánh giá bằng chứng kiểm định

 • Lắp đặt, cài đặt và giúp người dùng làm quen tại chỗ
 • Đánh giá chất lượng và sự tuân thủ với IQ, OQ, PQ và MQ
 • Thêm hiệu chuẩn ban đầu khi cần thiết
 • Tùy chọn cho môi trường dễ cháy nổ

Duy trì hiệu suất cân

 • Lắp đặt, cài đặt và giúp người dùng làm quen tại chỗ
 • Đánh giá chất lượng và sự tuân thủ với IQ, OQ, PQ và MQ
 • Hiệu chuẩn ban đầu và kiểm chứng sai số quy trình
 • Kiểm tra dựa trên rủi ro và kế hoạch bảo trì để đảm bảo độ chính xác liên tục của cân
 • Áp dụng Thực hành cân tốt®
 • Tùy chọn cho môi trường dễ cháy nổ

 

StarterPac – Sẵn sàng ngay lập tức

 

IPac – Đánh giá bằng chứng kiểm định

 

AccuracyPac – Duy trì hiệu suất cân

 

 

Hiệu chuẩn và kiểm tra

Đảm bảo độ chính xác của phép đo và tuân thủ theo các tiêu chuẩn của địa phương và toàn cầu, bao gồm cả thương mại hợp pháp HB44 và OIML.

Thỏa thuận về dịch vụ chăm sóc

Tối đa hóa lợi tức đầu tư và hiệu suất thiết bị của bạn với giải pháp dịch vụ phù hợp.

Thương mại hợp pháp

Bạn có cần làm rõ các yêu cầu hoặc thực hiện xác minh pháp lý theo OIML hoặc HB44 không? Chúng tôi có thể giúp bạn.

Dịch vụ dành cho khu vực dễ cháy nổ

An toàn là trên hết! Các kỹ thuật viên được đào tạo và chứng nhận để cung cấp dịch vụ EX ở khu vực 1/21 và 2/22. Tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.