Quản lý Cảm biến Thông minh dành cho các Quá trình Lên men Bia - METTLER TOLEDO

 


Xử lý đáng tin cậy hơn

 

Tăng thời gian vận hành


ISM cung cấp thông tin thời gian thực về tình trạng cảm biến, giúp gia tăng thời gian vận hành sản xuất.

  • Liên tục đánh giá "sức khỏe" cảm biến
  • Tín hiệu có độ ổn định cao hơn nhờ truyền thông kỹ thuật số giữa cảm biến và máy phát

 


Dễ dàng xử lý cảm biến

 

Dễ dàng xử lý cảm biến
Dễ dàng xử lý cảm biến

Quản lý chu kỳ hoạt động thuận lợi

Với ISM bạn có thể hiệu chuẩn trước cảm biến để việc trao đổi khi xử lý không bị lỗi.

  • Hiệu chuẩn ở một địa điểm thuận lợi như phòng thí nghiệm
  • Cắm điện và bắt đầu đo

 


Giảm thiểu bảo dưỡng

 

Chi phí sở hữu thấp


ISM giúp giảm chi phí vòng đời cảm biến và cho phép sử dụng cảm biến cao hơn.
 

  • Chỉ bảo dưỡng khi cần thiết nhờ vào chẩn đoán phòng ngừa
  • Cơ chế bảo vệ cảm biến giúp tăng tuổi thọ
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.