Cải thiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm được bơm
 
Menu
White Paper

Cải thiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được bơm

White Paper

Tìm hiểu cách thiết bị kiểm tra đường ống bảo vệ người tiêu dùng và giảm thiểu nguy cơ thu hồi sản phẩm

Kiểm tra thực phẩm được bơm
Kiểm tra thực phẩm được bơm

Tài liệu này trình bày chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy của thiết bị kiểm tra sản phẩm trên các dây chuyền sản xuất thực phẩm được bơm, đồng thời khám phá tính hiệu quả của các máy dò kim loại và hệ thống Tia X tại các điểm kiểm soát tới hạn (CCP). Tài liệu cũng nói đến các ứng dụng thực phẩm được bơm điển hình và liệt kê các yếu tố chính cần được xem xét khi lắp đặt thiết bị để đạt hiệu quả kiểm tra tối ưu.

Máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra bằng Tia X có những khả năng kiểm tra khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy.

Tài liệu tập trung chi tiết vào các khía cạnh sau:

  • Tại sao cần phải kiểm tra thực phẩm được bơm?
  • Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ nhạy của thiết bị kiểm tra sản phẩm trên các dây chuyền sản xuất thực phẩm được bơm?
  • Nên chọn công nghệ nào – máy dò kim loại, kiểm tra bằng Tia X hay cả hai?
  • Làm thế nào để thiết lập các CCP cho hệ thống kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất thực phẩm được bơm?
  • Cần xem xét những yếu tố nào khi lắp đặt thiết bị kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất thực phẩm được bơm?

Tải Tài liệu có đầy đủ thông tin này để tìm hiểu thêm

Ngoài ra, sản phẩm đi qua đường ống sẽ khác biệt so với sản phẩm đi qua băng tải. Các nhà sản xuất thực phẩm cần phải nhận thức được những điểm khác biệt này trước khi lựa chọn và lắp đặt thiết bị kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền thực phẩm được bơm để tối đa hóa an toàn sản phẩm, giảm thiểu nguy cơ thu hồi và tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Phần cuối cùng được bổ sung nhằm đưa ra lời khuyên cho người đọc về việc kiểm tra máy dò kim loại, hệ thống kiểm tra bằng Tia X trong đường ống để đảm bảo chúng loại bỏ sản phẩm nhiễm tạp chất và hoạt động theo tiêu chuẩn độ nhạy đã định.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.