Sử dụng và bảo trì cảm biến GTP® - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Sử dụng và bảo trì cảm biến GTP®

Webinar - On Demand

Trung tâm của mọi phép chuẩn độ tự động tốt là cảm biến. Điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào để sử dụng cảm biến đúng cách, bảo trì và đánh giá nhằm chuẩn độ chính xác và lặp lại. Hội thảo trực tuyến hướng dẫn sử dụng và bảo trì cảm biến thực hành chuẩn độ tốt (GTP™) trình bày chi tiết về các thành phần, loại cảm biến, cách sử dụng, bảo trì và đánh giá các cảm biến chuẩn độ đúng cách.

Thông qua các trang trình chiếu, minh họa và video, bạn sẽ được hướng dẫn về các quy trình hoạt động và bảo trì phù hợp nhất với cảm biến của bạn, nhằm đảm bảo chuẩn độ an toàn và đáng tin cậy.
35 phút
English ,
Français ,
Español ,
中文 ,
Русский ,
Portuguese

Một phép chuẩn độ đòi hỏi phải phát hiện chính xác và lặp lại phản ứng cân bằng hóa học của chất chuẩn độ với mẫu hoặc chất phân tích cần định lượng.  Các hệ thống chuẩn độ tự động dựa vào cảm biến để thực hiện công việc này.  Một khía cạnh quan trọng của phép chuẩn độ chính xác và lặp lại chính là cảm biến.  Trên thực tế, không phải lúc nào cảm biến cũng được sử dụng hoặc bảo trì đúng cách.

Hội thảo trực tuyến về việc sử dụng và bảo trì cảm biến GTP sẽ trình bày chi tiết về kiến thức, các mẹo và bí quyết thực tiễn cũng như sổ tay hướng dẫn đảm bảo chất lượng cảm biến của bạn hoạt động đúng theo yêu cầu chất lượng về chuẩn độ của bạn. 

Hãy tham gia với chúng tôi để tìm hiểu các chủ đề về cảm biến sau đây:

  • Các thành phần và chức năng của chúng
  • Sử dụng đúng cách khi chuẩn độ
  • Sổ tay hướng dẫn và các giải pháp lưu trữ thích hợp
  • Các mẹo vệ sinh và bảo trì
  • Hiệu chuẩn và đánh giá
  • Các tài liệu kiến thức khác về chuẩn độ
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.