X38 - METTLER TOLEDO
Datasheets

X38

Datasheets

Hệ thống X-quang X38

An toàn với thực phẩm đóng hộp

Hệ thống máy X-quang X38 được thiết kế để kiểm tra sản phẩm thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là chất lỏng, bột nhão và sệt trước khi các giá trị được bổ sung vào sản phẩm qua quá trình xử lý và đóng gói sau cùng.

X38

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.