Bạn có thể Tiết kiệm Bao nhiêu từ việc Tối ưu hóa Quy trình Kiểm tra Máy dò Kim loại? - METTLER TOLEDO
Collection

Bạn có thể Tiết kiệm Bao nhiêu từ việc Tối ưu hóa Quy trình Kiểm tra Máy dò Kim loại?

Collection

Tính toán số tiền tiết kiệm được từ việc sử dụng Chế độ Giảm Kiểm tra hoặc Hệ thống Kiểm tra Tự động ATS

Việc giám sát hiệu suất thiết bị phát hiện kim loại là rất cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng như yêu cầu. Tuy nhiên, khi nói đến quá trình kiểm tra máy dò kim loại dạng đứng dùng để kiểm tra sản phẩm rơi tự do, điều này thường dẫn đến việc dừng sản xuất hoặc lãng phí sản phẩm tốt, cả hai việc này đều có tác động tiêu cực đến Hiệu suất Thiết bị Toàn phần (OEE).

Bằng cách lắp đặt máy dò kim loại Profile Series T hoặc Series ST, hoặc hệ thống phát hiện kim loại Profile Gravity Fall mới nhất, bạn có thể giảm tổng chi phí sở hữu và cải thiện đáng kể OEE.Bạn có thể Tiết kiệm Bao nhiêu từ việc Tối ưu hóa Quy trình Kiểm tra Máy dò Kim loại?
Bạn có thể Tiết kiệm Bao nhiêu từ việc Tối ưu hóa Quy trình Kiểm tra Máy dò Kim loại?

Máy dò kim loại Profile dạng Ống rót cho ứng dụng Đóng gói dạng đứng và hệ thống phát hiện kim loại dạng Rơi theo Trọng lực của METTLER TOLEDO Safeline hiện cung cấp chế độ “Giảm Kiểm tra” (RT) và Hệ thống Kiểm tra Tự động (ATS) tùy chọn.

  • RT giám sát hiệu suất hệ thống để đảm bảo nó luôn hoạt động tương đương hoặc tốt hơn thông số kỹ thuật yêu cầu. Điều này cho phép bạn giảm đến 83% tần suất kiểm tra hiệu suất định kỳ (tùy theo giai đoạn cách ly), giúp cải thiện đáng kể năng suất
  • Bộ phận ATS được tích hợp bên trong cổng dò của máy dò kim loại đảm bảo việc kiểm tra luôn được thực hiện đồng nhất cho nhiều dạng kim loại để cải thiện chất lượng quy trình. Sử dụng ATS, việc kiểm tra hiệu suất định kỳ có thể được hoàn thành trong ít hơn 30 giây
  • Sử dụng một trong hai hoặc cả hai công nghệ kết hợp sẽ giúp nâng cao sự an toàn cho người lao động bằng cách giảm đáng kể hoặc gần như loại bỏ nhu cầu làm việc trên cao để kiểm tra giám sát hiệu suất định kỳ cho máy dò kim loại được lắp đặt trong ứng dụng đóng gói dạng đứng hoặc tiếp liệu bằng trọng lực

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.