Quy trình Thống kê và Kiểm soát Chất lượng - METTLER TOLEDO

Quy trình Thống kê và Kiểm soát Chất lượng

Chương trình phần mềm Kiểm soát Chất lượng Thống kê (SQC) và Kiểm soát Quy trình Thống kê (SPC) thu thập dữ liệu thiết bị và mức độ xử lý và biến nó thành thông tin hữu ích. Hiệu quả của sự phát hiện kim loại, cân kiểm tra, kiểm tra x-quang hoặc các chương trình kiểm tra trực quan chỉ có thể được xác định bởi việc thu thập có hiệu quả các dữ liệu và phân tích xu hướng.

FreeWeigh.Net là một chương trình phần mềm SQC và SPC mạnh mẽ tạo điều kiện cho việc giám sát và kiểm soát máy dò kim loại, cân kiểm tra trọng lượng, hệ thống kiểm tra x-quang và hệ thống kiểm tra trực quan hoạt động hết khả năng để sản xuất các sản phẩm phù hợp. Với trình bảo vệ mật khẩu có sẵn, quản trị viên có thể quản lý quyền truy cập vào dữ liệu và biểu đồ. Thông qua FactoryServer quản trị viên có thể cho phép người sử dụng thêm và phân tích dữ liệu trực tuyến hoặc phân tích dữ liệu được xuất từ các cơ sở dữ liệu khác. Hoạt động dược phẩm cũng sử dụng FreeWeigh.Net để đảm bảo kiểm soát chất lượng theo hướng dẫn FDA 21 CFR Phần 11.

Ấn phẩm

Bí quyết

Thư viện
Tất cả các nguồn tài nguyên kiến thức và tài liệu sản phẩm ở một nơi: catalogue, brochure, datasheets, hướng dẫn sử dụng, giấy trắng, hướng dẫn, sổ ta...

Nghiên cứu tình huống

Ba công nghệ cho pizza hoàn hảo
Ba công nghệ: kiểm tra bằng hình ảnh, phát hiện kim loại và cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải được kết hợp thông minh.
Công ty Phoenix Formulations
Câu chuyện kiểm tra sản phẩm thể hiện cách các sản phẩm của Công ty Phoenix Formulations đạt chất lượng vượt trội nhờ sự trợ giúp của cân kiểm tra trọ...
Pro Pet Austria Relies on Product Inspection Solutions
Pro Pet Austria relies on high-quality product inspections solutions from METTLER TOLEDO to minimize the risk of defective products as well as any sub...
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.