Zabráňte vzorkám, aby sa zachytávali v špičke pipety - METTLER TOLEDO

Zabráňte vzorkám, aby sa zachytávali v špičke pipety

Citlivé experimenty, napríklad tie, ktoré sa zaoberajú s DNA alebo proteínmi, by mohli viesť k nesprávnym výsledkom, ak by sa vzorka zachytávala v špičke pipety. Nové špičky s nízkou retenciou minimalizujú interakciu vzorky s plastovými špičkami, čo zaručuje mimoriadnu presnosť.

Low Retention Tips
Low Retention Tips

Špičky Rainin s nízkou retenciou (LR) od spoločnosti METTLER TOLEDO sa vo všeobecnosti používajú v laboratóriách, keď sa jedná o pipetovanie ‘lepkavých’ a viskóznych kvapalín. Môžu to byť tlmiace roztoky obsahujúce glycerol alebo proteíny, DNA a mnohé iné. Špeciálny povrch špičiek Rainin LR eliminuje adhéziu a bráni vzorkám pred interakciou s polypropylénovým povrchom špičky. Toto odpudzovanie optimalizuje pohyb kvapaliny v špičke a pomáha minimalizovať zvyškový objem kvapaliny zostávajúci na špičke po dávkovaní, čo zlepšuje presnosť a reprodukovateľnosť pipetovania.

Včasná detekcia choroby špičkami LR

Diabetická retinopatia je poškodenie sietnice oka spôsobené mikrovaskulárnymi komplikáciami spôsobenými cukrovkou. Pri tomto ochorení dochádza k postupnému poškodzovaniu sietnice oka pacienta a v niektorých prípadoch pacient stratí zrak úplne. Diabetická retinopatia postihuje osemdesiat percent pacientov, ktorí majú cukrovku 10 a viac rokov; avšak starostlivé oftalmologické skríningové vyšetrenia a liečba môže znížiť počet nových prípadov o 90 %. Ak by bolo možné diagnostikovať pacientov v skorom štádiu diabetickej retinopatie, klasifikovanej ako neproliferatívna diabetická neuropatia (NPDR), ktorá nemá žiadne alebo má mierne oftalmologické symptómy, potom by sa ešte ďalej dal znížiť počet nových prípadov.

Biomarkerové skríningové metódy u niektorých chorôb dokážu včas odhaliť chorobu a tým zlepšiť možnosti liečby. Pri biomarkerovom skríningu sa vyšetruje pacientova krv alebo iná telesná tekutina z hľadiska koncentrácie proteínov, metabolitov a iných molekúl a koncentrácia týchto parametrov sa porovnáva so zdravými jedincami. Ak koncentrácia vyšetrovaných molekulových štruktúr je mimo normálneho rozsahu, lekár môže stanoviť presnú diagnózu. Ak sa monitoruje viac než jeden biomarker, potom sa zvyšuje pravdepodobnosť určenia správnej diagnózy. 

V článku publikovanom v časopise Journal of Proteome Research, Kim a spol. objasňujú použitie detekčnej metódy hmotnostnej spektrometrie, ktorá sa označuje ako monitorovanie viacerých reakcií (MRM), na kvantifikovanie biomarkerov u pacientov ohrozených NPDR. Zhromažďovali vzorky krvnej plazmy od nepostihnutých pacientov a od pacientov v troch štádiách NPDR – ľahké, stredné a ťažké. Po denaturácii a proteolytickej fragmentácii proteínov plazmy sa ako interný štandard na kvantifikáciu pridal exogénny štandardný peptid. Peptidy sa oddeľovali a analyzovali pomocou LC-MS. Použitím tejto techniky autori našli 28 rôznych proteínov, ktoré mali rôzne koncentrácie v plazme nepostihnutých pacientov, pacientov v ľahkom štádiu NPDR a pacientov v strednom štádiu NPDR. Po analýze týchto 28 potenciálnych biomarkerových proteínov, Kim a spol. vyvinuli dva 4-biomarkerové panely, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu pre pacientov v ľahkom štádiu NPDR, ľahkom + strednom štádiu NPDR a nepostihnutých pacientov.

Špičky s nízkou retenciou v akcii

Experimenty opisované v tomto článku vyžadujú normalizáciu signálov hmotnostného spektrometra pre plazmové vzorky voči exogénne pridaným štandardným peptidom. Pretože plazma sa pred pridaním štandardného peptidu musela upraviť, hrozila tu strata biomarkerových proteínov z dôvodu nešpecifickej adsorpcie do plastového povrchu. Pretože by to mohlo zmeniť pomer biomarkerových proteínov voči exogénne pridanému štandardu, výsledky uvedené v článku sú závislé na použití plastových materiálov s nízkou retenciou kvôli minimalizácii adsorpcie proteínov.

Tím vedcov použil na pipetovanie špičky Rainin LR, aby sa zabránilo viazaniu peptidov v špičke a neovplyvnili sa dosiahnuté výsledky.

METTLER TOLEDO nedávno uviedol na trh novú generáciu špičiek Rainin s nízkou retenciou. Tieto ponúkajú najlepšie vlastnosti a sú dostupné v širokom rozsahu geometrie špičiek, veľkostí a balenia.

Pozrite sa podrobnejšie na naše špičky LR

Rainin LR Low Retention Tips Demonstration

Rainin LR Low Retention Tips Demonstration
Rainin LR Low Retention Tips Demonstration

Ak si ich chcete pozrieť osobne,môžete si teraz objednať bezplatnú vzorku nových špičiek Rainin s nízkou retenciou (LR). Zaregistrujte sa a získajte zdarma vzorku

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.