News: When zero errors are a must, use weighing as a quality checkpoint ¦ METTLER TOLEDO
Počítanie v čistých priestoroch

Medicínsko-technický (MedTec) sektor je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich priemyslov na svete. Takisto má prísne požiadavky na kvalitu a dôveru zákazníkov. Štandardom sú výroba produktov, ktoré sú bez výnimky v tolerančných medziach a dodávka správneho množstva. Nesprávne balené medicínske výrobky alebo nesprávne množstvá by mohli ohroziť pacienta. Výrobcovia musia zabezpečiť, aby zákazníci 100 percentne dôverovali ich produktom.

Regulačné predpisy týkajúce sa balenia

Sektor MedTec je charakterizovaný regulačnými predpismi, ktoré ovplyvňujú kapacitu z hľadiska objemu, hmotnosti a počtu kusov mnohých kritických produktov. Napríklad, ak je na baleniach vyznačený počet kusov, dovolená je len 1 percentná odchýlka.

Pri kontrole zvonku je často nemožné posúdiť správnosť naplnenia balenia. Je to spôsobené tým, že predpisy pre balenie v sektore MedTec vo všeobecnosti nedovoľujú rozbalenie jednotlivých balení za účelom kontroly úplnosti a vzoriek.

100 % úplnosť

Váženie predstavuje jediný spôsob kontroly produktov na nedostatky, ktoré nie sú zvonku viditeľné. Preto by sa kontrola úplnosti mala vykonávať počítacími váhami ICS4 a ICS6.

ICS4 a ICC6 vám umožnia splniť požiadavky na čistý obsah balenia bez otvárania balení. Tieto jednoducho sa používajúce a neomylné váhy kombinujú v sebe možnosť presného počítania položiek ľahších než 1 gram. Okrem toho funkcie chytrého displeja prostredníctvom ľahko čitateľného farebného indikátora s označením colorWeight® signalizujú dosiahnutie cieľovej hmotnosti balenia. V tejto konfigurácii môže obsluha veľmi rýchlo skontrolovať 100 percent balení. Ďalej je zaručená zhoda s predpismi pre balenia a dosiahnutie nulovej chybovosti v odvetviach, kde dôvera zákazníkov predstavuje kritický prvok.

Other Related Content