Inovácie vo vážení spresňujú inventarizáciu - METTLER TOLEDO

Inovácie vo vážení spresňujú inventarizáciu

 


Nepresné inventarizácie môžu spôsobiť nekonzistentnosť v procesoch. A čo je ešte horšie, môžu oneskoriť dodávky a firmy môžu prísť o peniaze a zákazníkov. Používanie presných váh môže eliminovať riziká inventarizácie vďaka presnému počítaniu kusov a udržiavania inventúry v aktuálnom stave.

 

Inovácie vo vážení spresňujú inventarizáciu
Inovácie vo vážení spresňujú inventarizáciu

Počítanie kusov a váženie súprav s váhami na počítanie kusov ponúka verný obraz inventáru — ale len v prípade, ak sa do úvahy zoberú rôzne kritické aspekty.

Nová Biele papiere firmy METTLER TOLEDO s názvom “Najlepšia prax v počítaní kusov” vysvetľujú, ako odchýlky vážených dielcov, presnosť váh a podmienky prostredia ovplyvňujú presnosť počítania kusov.

Tieo Biele papiere poskytujú návod, ako obmedziť všeobecné príčiny nepresnosti váženia s počítaním kusov, aby ste z váženia získali najlepšie výsledky. Pojednáva o viacerých kľúčových faktoroch, napr.:

  • zabezpečenie efektívnosti procesu,
  • zaistenie dobre vyškolenej obsluhy,
  • zaistenie požadovanej presnosti použitých riešení váženia a
  • vytvorenie plánu údržby, ktorý zaručí trvalú presnosť.


Preberajú sa témy, ako vybrať správny počet vzoriek, ako zaobchádzať s odchýlkami váženia a ako vybrať vhodné váhy. Príručka Good Weighing PracticeTM (GWP®) firmy METTLER TOLEDO poskytuje základy pre tieto kritické analýzy, ktoré pomôžu vyhnúť sa nesprávnym množstvám, nekompletným súpravám a nákladným reklamáciám zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako perfektne riadiť inventarizáciu, stiahnite si ešte dnes Biele papiere “Najlepšia prax v počítaní kusov

Pre ďalšie informácie o GWP® pre počítanie kusov, navštívte: GWP® pre počítanie kusov

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.