Software pre obchodné aplikácie - Prehľad - METTLER TOLEDO
Retail software

Software pre obchodné aplikácie

METTLER TOLEDO ponúka flexibilné a ľahko použiteľné PC aplikácie na správu váhovej siete.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Softvér pre maloobchodných predajcov Fresh Gate

Fresh Gate

Fresh Gate je výkonné riešenie na prepojenie vašich váh a vybavenia na balenie produktov s vašou IT infraštruktúrou – pre zaistenie konzistentnosti údajov a uniformnosť hlavných údajov za každých okol...
Uniformné údajové záznamy
Konzistentnosť údajov zabezpečená konverziou všetkých informácií odosielaných a prijímaných váhami do uniformných údajových záznamov
Jednoduchá integrácia
Podporuje všetky váhy série UC3, UC Evo, bC a produktové rady systému balenia Etica od spoločnosti METTLER TOLEDO
Vysoká výkonnosť
Jednoduchá integrácia do zavedených platforiem maloobchodných predajcov
Softvér pre maloobchodných predajcov Fresh Gate

Fresh Gate je výkonné riešenie na prepojenie vašich váh a vybavenia na balenie produktov s vašou IT infraštruktúrou – pre zaistenie konzistentnosti údajov a uniformnosť hlavných údajov za každých okol...

Publikácie na stiahnutie

Retail Weighing Solutions Product Catalog
Retail Weighing Solutions Brochure
Retail Service SOlutions Brochure