Vývoj procesu efektívnej kryštalizácie - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Vývoj procesu efektívnej kryštalizácie

Biela kniha

Príručka ku kryštalizácii a zrážaniu

Kryštalizácia sa považuje za bežnú jednotkovú operáciu na izoláciu a purifikáciu produktu. Vedecky podložené základy kryštalizácie však spravidla nie sú dopodrobna známe, keďže sa vzťahujú na iné jednotkové operácie, akými sú napríklad destilácia a absorpcia. Krok kryštalizácie priamo ovplyvňuje atribúty produktu, akými sú napríklad veľkosť kryštálu, tvar, výnos a čistota, a ponúka potenciál na zvýšenie kvality finálneho produktu a efektívnosti celého procesu.

Táto biela kniha obsahuje základné informácie o kryštalizácii a uvádza pokyny na zostavenie procesu kryštalizácie vysokej kvality. Kľúčové témy, akými sú napríklad kinetika rozpustnosti, presýtenia a kryštalizácie, sa snažíme objasniť použitím prípadových štúdií a odkazov z oblasti príslušných odvetví a akademických zdrojov.  Súčasťou sú príklady spôsobu používania kinetiky rozpustnosti, presýtenia a kryštalizácie na účely prijímania informovaných rozhodnutí, ktoré sa týkajú vývoja procesu efektívnej kryštalizácie. Ďalšou súčasťou je úloha technológie v oblasti vývoja kryštalizácie počnúc efektívnym riadením procesu kryštalizácie až po monitorovanie veľkosti kryštálov a presýtenie in situ.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.