Get a Quote

InVision™ smartveing - kameraassistert veiing

InVision™ smartveing - kameraassistert veiing

InVision™ smartvekt er en innovativ løsning for manuelle arbeidsplasser der veie-, telle- og pakkeoppgaver har stort feilpotensiale. InVision™ bruker maskinlæring og kombinerer veieteknologi og kameragjenkjenning for feilsikker delidentifisering i løpet av millisekunder. Deler som ligner på hverander blir ikke lengre feiltelt og sannsynligheten for at det oppstår tellefeil på grunn av tidspress er blitt løst. Veiledede arbeidstrinn, automatisk datafangst og prosessverifisering øker produksjonskvaliteten og arbeidernes effektivitet betydelig.