Fremtidssikker integrering av veiedata - METTLER TOLEDO
White Paper

Fremtidssikker integrering av veiedata

White Paper

White paper forklarer hvordan du får tilkoblede veieløsninger

Dette white paper gir deg innsikt i de nyeste teknikkene for integrering av veiedata for maskin- og instrumentprodusenter, systemintegratorer og sluttbrukere, og det forklarer hvordan veieutstyr kan implementeres i PLC-/ERP-systemer. Emner som omhandles: 
 

1. Veiedatamiljø

2. Datautvekslingsteknologier

3. Oppgradere eldre installasjoner eller omgjøre annet type utstyr

4. METTLER TOLEDOs løsninger for tilkoblinger

Hvordan brukes teknikker for integrering av veiedata for eksisterende installasjoner?

Ulike grensesnitteknologier mellom nytt og eksisterende veieutstyr er en utfordring for digitalisering. Edge-gatewayer sørger for interoperabilitet mellom to kommunikasjonsteknologier for å muliggjøre integrering av veieutstyr til prosesser og integreringsløsninger for veiedata for å bygge moderne databehandlingsløsninger.

Hva er integrerte vektsystemer?

Hel- og halvautomatiske veiesystemer inkluderer veieplattformer, veiemoduler og lastceller som er laget for enkel elektrisk og mekanisk integrering i maskiner. Integrering av veiedata i databehandlingssystemer gjennomføring ved hjelp av veiekontrollsystemer som gir interoperabilitet med vanlige grensesnittstandarder. Mettler Toledo tilbyr Profinet, Ethernet/IP, OPC UA eller MQTT for integrering av veieutstyr i veieprosesser.

 

Hva er integreringstjenester for industrivekter?

Nye og eksisterende industrivekter på fabrikkgulvet kan brukes til å kommunisere med moderne løsninger for behandling av veiedata ved å kombinere operasjonelt produksjonsutstyr, nettverksteknologier og programvare. Mettler Toledo har løsninger for integrering av veiedata samt ekspertisen som kreves for å gi konsultasjoner til brukere om hvordan løsningene brukes på best mulig måte.

 

Hva kreves for vellykket integrering av veiedata?

Veieutstyr må samsvare med vanlige standarder som f.eks. Profinet, Ethernet/IP, OPC UA eller MQTT. Veieutstyret må støtte spesifikke standarder for teknologi, som f.eks. “OPC UA Companion Specification for weighing”, dersom slike er tilgjengelige. Dette gjør at veieutstyr raskt kan installeres og integreres i prosesser.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.