Turbiditetsmålere/turbiditetssensorer
 
Menu
Turbiditetsmåler og -sensor

Turbiditetsmålere/turbiditetssensorer

Højtydende in-line turbiditetsmåler/turbiditetssensorer til processtyring

Ofte stillede spørgsmål om turbiditetsmålere/turbiditetssensorer (OSS)

Hvad er turbiditet? Turbiditet er en optisk egenskab, der refererer til graden af en væskes klarhed. Turbiditet i vand forårsages af individuelle o...

Hvad er turbiditet?

Turbiditet er en optisk egenskab, der refererer til graden af en væskes klarhed. Turbiditet i vand forårsages af individuelle opslæmmede partikler eller kolloidalt stof, der spredes eller forhindrer lystransmittans: Jo højere koncentration af opslæmmede partikler/kolloidalt stof, jo højere turbiditet. Sådanne partikler er normalt for små til at kunne ses med det blotte øje; derfor skal turbiditetsmåling udføres med en turbiditetsmåler eller en turbiditetsanalysator. Den bedste måde at styre de processer på, der kræver tæt turbiditetsovervågning, er ved at benytte en in-line turbiditetsmåler. En in-line turbiditetsmåler giver en kontinuerlig måling af turbiditet, der kan anvendes til processtyringsformål. Almindelige eksempler på turbide væsker er:

 • Mælk – indeholder emulgeret protein/oliedråber i vand
 • Spildevand – indeholder opslæmmede partikler
 • Hvedeøl – indeholder gærceller

Hvorfor er turbiditetsmåling vigtig?

I mange tilfælde benyttes en turbiditetssensor til at vurdere vandkvaliteten eller effektiviteten af en filtreringsproces. Turbiditetsmålinger er vigtige indikatorer i mange brancher og applikationer, da de ikke kun påvirker udbyttet af den industrielle proces, men også registrerer faktorer, der er skadelige for et system.

Hvad påvirker turbiditetsmålinger?

Som nævnt ovenfor bestemmer turbiditetsmåling graden af lysspredning i de opslæmmede partikler i et væskemedie. Spredningen afhænger af:

 • Partikelkoncentration: Højere partikelkoncentrationer resulterer i højere lysspredning og dermed højere turbiditetsaflæsninger.
 • Partikelstørrelse og -form: Partikler, der er mindre end 1/10 af bølgelængden for synligt lys, spreder lyset symmetrisk. Større partikler (typisk med en diameter, der er større end bølgelængden for synligt lys) spreder lyset asymmetrisk. Derfor skal der ved måling af turbiditet tages højde for spredningsvinklen.
 • Lysbølgelængde: Som nævnt ovenfor afhænger intensiteten af det spredte lys af partikelstørrelsen. Derudover kan tilstedeværelsen af farve i en væske reducere det lys, detektoren måler. Det betyder, at der i turbiditetsmålinger skal tages højde for brugen af en passende lysbølgelængde.

Som konsekvens af ovenstående tre punkter er det kun muligt at anvende turbiditet som en karakteristisk egenskab for en prøve, hvis målemetoden er standardiseret. Eksempelvis har den væske, der skal måles i mange bryggeriapplikationer, en gullig farve og indeholder gærpartikler. For at kontrollere filtergennembrud måles mængden af fremad- og sidespredt lys derfor i en vinkel på 25o og 90o sammenlignet med lyskilden til kvalitetssikringsformål. Røde (650 nm) og blå (460 nm) lyskilder er også specificeret i retningslinjer for turbiditet og farveovervågning.

Hvilke almindelige interferenser er der i turbiditetsmåling?

Turbiditetsmåling kan påvirkes negativt af tilstedeværelsen af lysabsorberende eller fluorescerende substanser. Denne interferens kan minimeres ved at benytte bølgelængder ud over dem i synligt lys (f.eks. 860 nm nær-infrarød).

Luftbobler kan skabe interferens i turbiditetsmåling, så det kan være vigtigt at vælge et installationspunkt, hvor forekomsten af luftbobler er minimal.

Vinduestilsmudsning er også en kritisk parameter i turbiditetsmåling. Topmoderne teknologi og forholdsprincippet kan kompensere for farveændringer i prøven, aldring af den lampe, der anvendes som lyskilde, samt optisk vinduestilsmudsning

Hvad er en turbiditetsmåler?

En turbiditetsmåler er en sensor, der måler turbiditet. Turbiditetssensorer har to ting til fælles:

 • En lyskilde – f.eks. en lysemitterende diode (LED)
 • En eller flere lysdetektorer – typisk fotodioder

Hvilke almindelige turbiditetsmålemetoder findes der på markedet?

Der er adskillige typer in-line turbiditetssensorer/on-line turbiditetsmålere, der er optimeret til specifikke måleintervaller og til forskellige applikationer.

 • Fremadspredt lys/absorption: Turbiditetssensorer med denne teknologi (f.eks. METTLER TOLEDOs InPro 8300 RAMS-serien samt InPro 8600i/D1- og /D3-serierne) er udviklet til applikationer med lave til middel turbiditetsniveauer. Farvemåling (gulhed) er også tilgængelig i InPro 8300 RAMS type TCS og COMBINE/InPro8600i/D3.
 • Bagudspredt lys: Disse sensorer (f.eks. METTLER TOLEDOs InPro 8050, InPro 8100 og InPro 8200) er udviklet til prøver med en høj partikelkoncentration på op til 250 g/l opslæmmede faste stoffer. Afhængigt af applikationen findes METTLER TOLEDO-sensorerne i både rustfrit stål og med polysulfonhoveddel til henholdsvis farmaceutiske processer og spildevand.

Hvordan kalibrerer man en turbiditetsmåler?

Kalibrering af en turbiditetsmåler kan udføres på tre forskellige måder med en transmitter. Den første metode kaldes manuel kalibrering. Det er den hurtigste metode, men også den, der giver det laveste kalibreringsniveau. Brugeren kan skifte offset og vinkel, og en måleværdi beregnes og vises.

Den anden type kaldes flerpunktskalibrering. Denne kalibreringstype giver den bedste linearitet for den proces, der måles. Der kan udføres 2-, 3-, 4- og 5-punktskalibreringer – typisk off-line og med en afinstalleret sensor.

Den tredje type er proceskalibrering eller kalibrering på stedet. Dette er en on-line kalibrering, hvor operatøren indtaster proceskalibreringsmenuen på transmitteren og gemmer den aktuelle turbiditetsaflæsning. Operatøren tager derefter en prøve af procesvæsken, så den kan måles i forhold til et laboratorieinstrument med henblik på at opnå en referenceturbiditetsmåling. Afhængigt af in-line turbiditetsmåleren og transmitteren er det muligt at benytte flerpunktskalibreringer på stedet (f.eks. METTLER TOLEDO M800-transmitter og turbiditetssensor med bagudspredt lys).

METTLER TOLEDO-turbiditetsanalysator/on-line turbiditetssensorer kan benyttes i mange forskellige brancher såsom:

 • Bioteknologi
 • Medicinalindustrien
 • Kemisk forarbejdning
 • Petrokemi
 • Føde- og drikkevarer
 • Bryggerier

Hvordan vælger man den rigtige turbiditetssensor?

Turbiditetssensoren skal vælges på baggrund af det påkrævede måleinterval samt applikationen. METTLER TOLEDO tilbyder adskillige alsidige turbiditetssensorer, der opfylder kravene til mange forskellige applikationer såsom:

 • Fermentering
 • Biomassevækst (optisk densitet)
 • Krystallisering
 • Faseseparation
 • Vand i olie
 • Filtergennembrud
 • Aktiveret slam
 • Efterfiltrering af øl og måling af gulhed
 • Spildevand

Kontakt din lokale METTLER TOLEDO-repræsentant for at få flere oplysninger.


InPro8200-turbiditetssensor
InPro8300
InPro 8600i-turbiditets- og farvesensorer

Turbiditetssonde med optisk fiber

RAMS Product Monitor – optisk turbiditet

Turbiditetsmåler til øl InPro 8600i

Turbiditetssonde, der sikrer særdeles nøjagtig in-line måling af turbiditet ved hjælp af teknologi med bagudspredt lys.
Robust optisk overvågningssystem til ølproduktion, der er nemt at anvende, og som er udviklet til faseseparation ved turbiditet eller farve og til produktidentificeringsprocesser.
Turbiditetssensor og farvemåling ved opstrøms- og nedstrømsproduktion i bryggeri- og drikkevareindustrien, hvor der anvendes en metode med lysspredning og absorption.
Høj nøjagtighed med begrænset tilsmudsning og vedligeholdelse
Kan steriliseres, så hygiejnekravene opfyldes
Til overvågning af krystallisering og biomassevækst
Standardsensor med en diameter på 12 mm sparer værdifuld plads
Pålidelig løsning til føde- og drikkevareindustrien
Alsidig overvågning af op til fire bølgelængder
Direkte 4/20 mA effekt til processtyring
Nøjagtig kontrol af ølurt og slutprodukt
12-punktskalibrering til præcis måling
Sensorovervågning til målepålidelighed
Nem installation: passer i skueglas
Reducer din investering med enestående opstrømsmodel
Turbiditetssensor | In-line turbiditet

Turbiditetssensor | In-line turbiditet

Robuste, pålidelige og nøjagtige in-line sensorer til turbiditetsmåling i industrielle miljøer
InPro8200-turbiditetssensor

Turbiditetssonde, der sikrer særdeles nøjagtig in-line måling af turbiditet ved hjælp af teknologi med bagudspredt lys.

InPro8300

Robust optisk overvågningssystem til ølproduktion, der er nemt at anvende, og som er udviklet til faseseparation ved turbiditet eller farve og til produktidentificeringsprocesser.

InPro 8600i-turbiditets- og farvesensorer

Turbiditetssensor og farvemåling ved opstrøms- og nedstrømsproduktion i bryggeri- og drikkevareindustrien, hvor der anvendes en metode med lysspredning og absorption.

Turbiditetssensor | In-line turbiditet

Robuste, pålidelige og nøjagtige in-line sensorer til turbiditetsmåling i industrielle miljøer

Publikationer

White paper om turbiditets- og farvemåling
Katalog over procesanalyseprodukter

Services

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.