pH-sonde/ORP-sonde (Redox)
 
Menu
pH-sonde/ORP-sonde (Redox)

pH-sonde/ORP-sonde (redox)

Pålidelig ORP/pH-sonde til proces- og vandmåling

Ofte stillede spørgsmål om pH-sonder (OSS)

ph-sonder og ORP-sonder fra METTLER TOLEDO er analysesensorer i høj kvalitet til måling af in-line pH eller redox. Vores portefølje tilbyder en lan...

ph-sonder og ORP-sonder fra METTLER TOLEDO er analysesensorer i høj kvalitet til måling af in-line pH eller redox. Vores portefølje tilbyder en lang række forskellige pH- og redox-sonder til en lang række applikationer:

  • Hygiejnisk konstruerede pH-sonder til fødevarer og farmaceutiske applikationer
  • pH- og ORP-sonder til rent vand og ultrarent vand
  • ATEX- og FM-godkendte pH-sensorer
  • Digitale målere med forebyggende diagnostik
  • Ikke-glas ph-sonder

 

METTLER TOLEDO har produceret pH-sensorer siden 1948, og vi har udviklet vores ekspertise lige siden dengang. Nogle vigtige spørgsmål vedrørende valg af pH-sensor:

 

Hvad er pH-måling?

pH (potential of hydrogen; brintioneksponent) er et tal, der bruges til at udtrykke aciditet eller alkalinitet af en opløsning på en logaritmisk skala. På skalaen er 7 neutral; lavere værdier har en højere aciditet, og højere værdier har en højere alkalinitet, med en maksimal måling på 14. I procesapplikationer måles pH generelt med en in-line pH-sonde, hvor den mest almindelige er glaskombinationselektroden. Derudover kræver en in-line pH-sonde generelt en procestilpasning, et kabel og en transmitter.

 

Hvordan fungerer en pH-sonde?

En typisk pH-kombinationssonde består af to separate elektroder, der er indbygget i én; en pH-følsom elektrode og en referenceelektrode. Helt enkelt fortalt bruger en pH-følsom elektrode en speciel pH-følsom glasmembran. H+ ioner gennemtrænger membranen og skaber en ladning. Potentialet mellem de to elektroder er målingen af brintioner i opløsningen, hvilket giver målingen af pH. Få flere oplysninger ved at downloade den gratis vejledning til pH-teori.

 

Hvad er forskellen mellem en pH-sonde, en pH-sensor og en pH-elektrode?

Der er ingen forskel! De tre begreber bruges i flæng i branchen. De kan bruges om sonder, der anvendes i processerne eller i laboratoriemåling. Du kan også støde på udtrykket "pH-måler". Det kan bruges om et stykke laboratorieudstyr, eller udtrykket pH-måler kan også betyde kombinationen af in-line pH-sonde, kabel og transmitter.

 

Hvordan vælger jeg den rigtige pH-sonde?

For at kunne opnå en optimal pH-måling er det meget vigtigt at vælge den rigtige pH-sonde til de specifikke anvendelsesområder. De vigtigste kriterier er: kemisk sammensætning, homogenitet, temperatur, procestryk, pH-interval og beholderstørrelse (begrænsninger på længde og bredde). Valget af pH-sensor er specielt vigtigt, når der er tale om prøver, der er ikkevandige, har lav ledningsevne, er stærkt proteinholdige og viskose. I disse tilfælde har standardglaselektroder forskellige fejlkilder. Responstiden og nøjagtigheden for en elektrode afhænger af en række faktorer. Målinger ved ekstreme pH-værdier og temperaturer eller ved lav ledningsevne kan tage længere tid end målinger af vandige opløsninger ved rumtemperatur og med en neutral pH-værdi.

 

Hvor længe holder en pH-sonde?

En in-line pH-sonde har forskellig levetid, afhængigt af en lang række faktorer, herunder kvaliteten af pH-sonden, det medie, den bruges i, den temperatur, den måler i, og hvor godt den vedligeholdes. En godt vedligeholdt pH-sonde holder generelt mellem seks måneder og et år i en rutinemæssig, moderat ren applikation. Mens der er betydelige variationer i levetiden for pH-sonder, bruger intelligente, digitale sensorer med ISM-teknologi en algoritme til at bestemme den tilbageværende levetid på en pH-sensor. pH-sonder med ISM-teknologi forudsiger sensorfejl, før de forekommer, og kan derfor reducere nedetiden dramatisk.

 

Hvordan vedligeholder jeg min pH-sonde?

De fleste pH-sensorer kører vedligeholdelsesfrit, men der er nogle specifikke eksempler, hvor vedligeholdelse er påkrævet. Eksempelvis i bestemte applikationer (såsom sukkerproduktion), hvor sensorer befinder sig i en viskos opløsning, er det nødvendigt at rengøre stoppede membraner på en pH-sensor. Visse opløsninger (såsom de, der benyttes i lakproduktion) kan også aflejres på pH-membranglasset og forårsage en reduktion i gennemtrængeligheden. Uden rengøring i disse situationer vil du få forkerte aflæsninger og en reduceret sensorlevetid.

Et andet specifikt eksempel er pH-sonder med flydende elektrolyt, hvor der skal påfyldes elektrolyt, når niveauet er tæt på at være lavere end niveauet for prøveopløsningen. Denne form for vedligeholdelse forhindrer tilbageløb af prøven til sonden. Hele referenceelektrolytten skal også udskiftes med jævne mellemrum, cirka en gang om måneden. På den måde sikres det, at elektrolytten er frisk, og at der ikke opstår krystallisering på grund af fordampning fra den åbne påfyldningsport under målingen. Det er vigtigt, at der ikke kommer bobler på indersiden af sonden, specielt nær samlingen. Hvis det sker, vil målingerne blive ustabile. For at fjerne boblerne skal du ryste sonden forsigtigt i en lodret bevægelse, ligesom du gør med et febertermometer.

 

Hvordan rengør jeg en pH-sonde?

En pH-sonde rengøres ved at rense den med demineraliseret vand efter hver måling. Aftør den aldrig med en papirserviet. Papirserviettens overflade kan ridse og beskadige den pH-følsomme glasmembran, så gellaget forsvinder og der dannes en elektrostatisk ladning på elektroden. Den elektrostatiske ladning bevirker, at det målte signal bliver mere ustabilt. Det kan være nødvendigt med specielle renseprocedurer efter kontaminering med bestemte prøvetyper.

 

Hvor ofte bør jeg kalibrere og vedligeholde en pH-sonde?

Regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering af din pH-sonde er meget vigtigt. Hvordan og hvor ofte, man skal kalibrere og vedligeholde en pH-sonde, afhænger af både sonden og brugen af den. Generelt er den bedste metode til at vide, hvornår pH-sonden har brug for kalibrering og vedligeholdelse, at bruge en intelligent pH-sonde med ISM-teknologi. Disse pH-sonder bruger en algoritme til at måle tid til vedligeholdelse, og de har også en adaptiv kalibreringstimer.

 

Hvordan opbevarer jeg en pH-sensor?

pH-sensorer skal altid opbevares i referenceelektrolyt. På den måde er pH-sensoren klar til brug med det samme, når den skal bruges, og det sikrer en kort responstid. Når pH-sensorer opbevares tørt i længere tid, skal mange af dem reaktiveres. Det gøres ved at lægge dem i blød i flere timer før brug for at sikre optimale måleresultater. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan elektroden gøres funktionsdygtig ved at behandle den med en speciel genaktiveringsopløsning, fulgt af konditionering i referenceelektrolyt. Opbevar ikke en pH-sensor i destilleret vand, da det vil bevirke, at pH-sensoren får en længere responstid.

 

Hvad er redox-potentiale? Hvad er ORP?

Redox er en forkortelse for reduktionsoxideringsreaktion. Det er en kemisk reaktion, der ændrer atomers oxideringstilstand. ORP står for oxideringsreduktionspotentiale. Redoxpotentiale og ORP er to måder at sige det samme på. Det er en millivoltmåling af oxideringstendensen for et kemisk stof. Mens pH-værdien måler koncentrationen (mere præcist; aktiviteten) af brintioner, afgøres ORP-værdien af elektronaktiviteten.

 

Hvordan fungerer en redox-sonde?

En ORP-sonde eller redox-sonde fungerer ved at måle forskellen mellem elektronaktivitet i forhold til et ædelmetal såsom platin eller guld og et referencesystem, der giver et stabilt potentiale, eksempelvis de, der bruges i en pH-måling.

 

Hvor længe kan en pH-sonde eller en ORP-sonde opbevares?

Hvis en pH-sensor eller ORP-sensor opbevares ved normal rumtemperatur, med den originale opbevaringshætte og -opløsning på plads på enden af elektroden, kan den holde i et godt stykke over et år uden forringelse af ydeevnen. Hvis opbevaringsopløsningen tørrer ud eller lækker ud på grund af opbevaring ved høje temperaturer, frost eller andre årsager, kan sondens levetid blive reduceret betydeligt.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal bruge en pH-sonde til rent vand-applikationer?

pH-måling i rent vand kræver en pH-elektrode, der sikrer en konsekvent, stabil måling. Sensorer såsom METTLER TOLEDOs pHure pH-sensor har en speciel pH-glasmembran med lav modstand, afskærmet flowkammer og et kontinuerligt udløb af elektrolyt. Funktioner som disse og andre muliggør den stabile og nøjagtige måling af pH og ORP, der er påkrævet i rent vand-applikationer i kraftværker og mikroelektronikanlæg.


Genopfyldelige pH-sonder og Redox-sonder
Hygiejnisk pH-sonde til sterile applikationer
Robust pH-sonde til barske anvendelsesområder
pH-sonde til rent vand og ultrarent vand

Genopfyldelige pH-sonder og Redox-sonder

Hygiejnisk pH-sonde til sterile applikationer

Robust pH-sonde til barske anvendelsesområder

pH-sonde til rent vand og ultrarent vand

Til applikationer, hvor det er vigtigt med præcise målinger, leverer genopfyldelige pH- og ORP-sonder høj nøjagtighed og lang levetid.
Steriliserbare og hygiejnisk designede pH- og Redox-sensorer (ORP) giver høj målenøjagtighed i farmaceutiske applikationer samt i applikationer i biotek- og fødevareindustrien.
Specialiserede, særdeles robuste pH- og Redox-sonder (ORP) designet til at præstere pålideligt under barske forhold i kemiske applikationer.
Unikke pH-sonder designet til pålidelig pH-måling i vand med lav ledningsevne, ultrarent vand og rent vand.
Genopfyldelig elektrolyt forlænger sensorens levetid
Mulighed for valg af applikationsspecifik elektrolyt
Sølvionfælde forhindrer sulfidkontaminering
ISM-diagnosticering angiver vedligeholdelsestidspunkter
Findes som pH- og ORP-/Redox-modeller
Designet til regelmæssige SIP- og CIP-processer
Til brug i bioreaktorer med højt tryk
Diagnosticering bidrager til at forhindre batchafbrydelser
Unikke modeller til installation med bunden opad
Referenceelektrolytter i flydende form, som gel eller polymer
Til brug i krævende industrimiljøer
Modstår slibende, klæbrige og oxiderende medier
Diagnosticering bidrager til at effektivisere rengøringen af sensoren
Titaniummodeller forhindrer sensorer i at gå i stykker
Referenceelektrolytter i flydende form, som gel eller polymer
Designet til vandbehandlingsapplikationer
Fritflydende væskeelektrolyt giver pålidelighed
Eliminerer behovet for gennemstrømningsbeholder for høj nøjagtighed
Hurtig opstart med Plug & Measure-teknologi
Tilgængelig i pH- og ORP-/Redox-modeller
ISFET-pH-sonde, glasfri sensorer
pH måler
Tilbehør til Intelligent Sensor Management (ISM)
Single-use Sensors

ISFET-pH-sonde, glasfri sensorer

pH måler

Tilbehør til Intelligent Sensor Management (ISM)

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

ISFET-pH-sonder er en glasfri løsning til industrier såsom fødevare- og biotekindustrien, hvor sikkerhed og hygiejnisk design er altafgørende.
Brugervenlige, bærbare pH-målere til industrielle applikationer. De tilbyder høj målenøjagtighed i et robust, vejrbestandigt design.
ISM-tilbehør såsom software eller transmissionsløsninger giver mulighed for at få fuldt udbytte af ISM-teknologien.
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.
Brudsikker ISFET-faststofteknologi
Materialer, der er godkendt af de amerikanske fødevaremyndigheder og 3-A
Det hygiejniske design er testet af EHEDG
Betjening med én hånd og intuitiv brugerflade
Vejrbestandig og robust til krævende miljøer
Grundigt testet mod fald sikrer holdbarhed
Nem datastyring med 2.000 lagrede målepunkter
Kalibrer dine sensorer væk fra processen
Overvåg sensorhistorik, -diagnosticering og -lagerbeholding
Nem systemverificering med sensorsimulatorer
Tilslut sensorerne til en pc eller mobilenhed
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Genopfyldelige pH-sonder og Redox-sonder

Til applikationer, hvor det er vigtigt med præcise målinger, leverer genopfyldelige pH- og ORP-sonder høj nøjagtighed og lang levetid.

Hygiejnisk pH-sonde til sterile applikationer

Steriliserbare og hygiejnisk designede pH- og Redox-sensorer (ORP) giver høj målenøjagtighed i farmaceutiske applikationer samt i applikationer i biotek- og fødevareindustrien.

Robust pH-sonde til barske anvendelsesområder

Specialiserede, særdeles robuste pH- og Redox-sonder (ORP) designet til at præstere pålideligt under barske forhold i kemiske applikationer.

pH-sonde til rent vand og ultrarent vand

Unikke pH-sonder designet til pålidelig pH-måling i vand med lav ledningsevne, ultrarent vand og rent vand.

ISFET-pH-sonde, glasfri sensorer

ISFET-pH-sonder er en glasfri løsning til industrier såsom fødevare- og biotekindustrien, hvor sikkerhed og hygiejnisk design er altafgørende.

pH måler

Brugervenlige, bærbare pH-målere til industrielle applikationer. De tilbyder høj målenøjagtighed i et robust, vejrbestandigt design.

Tilbehør til Intelligent Sensor Management (ISM)

ISM-tilbehør såsom software eller transmissionsløsninger giver mulighed for at få fuldt udbytte af ISM-teknologien.

Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.

Publikationer

Fremragende ydeevne, fremragende nøjagtighed

En vejledning i pH-teori
Vejledning til pH-kalibrering:
Vejledning til nøjagtig måling af pH og opløst ilt
Procesanalysekatalog

Services

Få mere at vide om vores servicetilbud

43 27 08 00
Ring service
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

Videoer

How does a pH Probe Work? - Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.