TDL-analysator | Justerbar diodelaseranalysator | TDL-spektroskopi

Justerbare diodelaseranalysatorer

TDL-analysator med lav vedligeholdelse til gasmåling

GPro 500 er en gasanalysatorer, der er beregnet til måling af koncentrationen af specifikke gasser i en gasblanding ved hjælp af laser absorptionsspektrometri. Gpro 500 analysatorer fra METTLER TOLEDO er udviklet til hurtige, nøjagtige målinger, og som har immunitet over for baggrundsgasser. GPro 500-serien tilbyder en lang række procestilpasninger så det er muligt at måle inline eller online.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Justerbare diodelaseranalysatorer

TDL-analysator, der passer til dine procesbehov

GPro 500 TDL-analysatoren tilbyder tilpasninger, så dine procesbehov imødekommes. De forskellige designs passer til rør helt ned til DN50 (2") og kan måle nøjagtigt i applikationer, hvor der forekommer meget støv eller kondensvand, og i dækningsapplikationer.

Justerbare diodelaseranalysatorer

Eliminer behovet for tilpasning

TDL-analysatoren fra METTLER TOLEDO er bygget på et unikt design med foldet bane, og laserkilden og detektoren er placeret i en enkelt enhed, så laserstrålen reflekteres perfekt tilbage til detektoren.

Justerbare diodelaseranalysatorer

Konfigurer dine specifikke krav

GPro 500 TDL-analysatoren tilbyder et modulopbygget design, der lader dig vælge den procestilpasning, der passer bedst til din applikation, og matche den med den gasparameter, du skal måle.

Justerbare diodelaseranalysatorer

Kun minimal vedligeholdelse påkrævet

Da der ikke er behov for vedligeholdelseskrævende afprøvning og konditioneringssystemer, leverer disse justerbare diodelaseranalysatorer en konsistent ydeevne, hvor der kun er behov for vedligeholdelse en gang om året.

Justerbare diodelaseranalysatorer

TDL-spektrometer bygget til krævende applikationer

TDL-analysatorer har en robust konstruktion, der betyder, at systemet er immunt over for interferens, og det er egnet til de mest udfordrende og kritiske applikationer.

Justerbare diodelaseranalysatorer

Sørg for sikkerhed med gasmåling på mindre end to sekunder

Disse justerbare diodelasergasanalysatorer kan levere en måling på mindre end to sekunder. Dette betyder, at brugerne kan reagere hurtigt for at mindske risikoen for dannelse af eksplosive forhold.

Justerbare diodelaseranalysatorer

Bredt udvalg af måleparametre

TDL-spektrometre fra METTLER TOLEDO kan måle ilt, kulilte, kuldioxid, fugt, hydrogensulfid, hydrogenchlorid, ammoniak og metan.

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er en justerbar diodelaseranalysator (TDL)?

Justerbare diodelaseranalysatorer, også benævnt TDL, er gasanalysatorer, der anvendes til måling af koncentrationen af specifikke arter inden for en gasblanding ved hjælp af laserabsorptionsspektrometri. I en TDL-analysator passerer en laserstråle, der er indstillet til at identificere en bestemt gasart, gennem gassen til en detektor. Tilstedeværelsen af den pågældende gas i strømmen forårsager lysabsorption og reduceret signalintensitet. Det lys, der opsamles ved detektoren til TDL-analysatoren, registreres af en fotodiode og analyseres for at kvantificere gaskoncentrationen.

Hvordan kan jeg reducere vedligeholdelses- og installationsomkostningerne med en TDL-analysator?

Når du installerer en TDL indbygget gasanalysator, får du mulighed for at eliminere det prøvekonditioneringssystem, der er påkrævet ved standardteknikker til ekstraktion. 

Takket være det én-flangede, foldede banekoncept, der anvendes i METTLER TOLEDO's GPro 500-gasanalysator, kan du derudover reducere installations- og vedligeholdelsesomkostningerne yderligere i forbindelse med typisk TDL-analysatorjustering.

Hvilke gasarter kan måles med en TDL-analysator?

GPro 500 TDL-analysatorer fra METTLER TOLEDO tilbyder måling af kulilte (CO%), kuldioxid (CO2%), hydrogenchlorid (HCl), hydrogensulfid (H2S), gasformig oxygen (O2), metan, ammoniak og fugt. Disse kan kombineres med en lang række procestilpasninger, så den justerbare diodelaseranalysator opfylder dine krav. F.eks. kan en iltgasanalysator kombineres med en filtersonde, der gør det muligt at installere en TDL-iltanalysator i en gasstrøm, der har en høj mængde partikelmateriale. Den samme iltgasanalysator kan kombineres med en wafer-tilpasning, så der dannes en in-line TDL-gasanalysator til ilt i en lille ledningsstørrelse (ned til DN50).

Hvad er passende applikationer for en TDL-analysator?

TDL-gasanalysatorer anvendes i en lang række applikationer på tværs af mange forskellige brancher. Installationer er almindelige i den kemiske industri, petrokemisk raffinering, farmaceutisk produktion samt i fødevare- og drikkevareproduktion.

I eksempelvis chlor-alkali-industrien kan TDL-analysatorer fra METTLER TOLEDO erstatte traditionelle målesystemer til fugtovervågning for at forhindre korrosion af kompressionssystemer.

En GPro 500 med en filtersondetilpasning er den optimale løsning for til procesgasanalysatorer i forbrændingsapplikationer, hvor en høj støvbelastning typisk kan forhindre måling. Dette setup er specielt velegnet til forbrændingsvarmeapparater og kedler.

I inertiserings- og dækningsapplikationer giver brugen af en ikke-udrensningssonde på en gasanalysator øget sikkerhed og reducerer de løbende omkostninger.

Til måling med indbygget gasanalysator i DN50- eller 2"-rør ved høje eller lave hastigheder, eller hvor du gerne vil undgå flowbegrænsninger, leverer GPro 500 Wafer Cell-tilpasning stabile målinger.