Indbygning opløst ilt-sensor | Indbygning DO-sonde | Indbygning DO-sensor

Book et onlinemøde med en specialist i dag

Book et møde

Indbygning opløst ilt-sensor

Højtydende sensorer til indbygning DO for nøjagtige målinger

Indbygnings sensor til måling af opløst ilt. Realtime måling af opløst ilt i en lang række industrielle processer. Sensorerne har et robust, og enkelt design for at sikre nøjagtig måling under alle procesforhold. METTLER TOLEDO opløst ilt sensor er beregnet til brug i farmaceutiske industri, fødevare- og drikkevareindustrien, den kemiske industri, energisektoren, mikroelektronik samt applikationer med rent vand.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Increased Reliability Through ISM Technology

Øget pålidelighed ved hjælp af ISM-teknologi

Indbygning DO-sensorer med Intelligent Sensor Management (ISM)-teknologi anvender prædiktiv diagnosticering til overvågning af sensorvedligeholdelse, hvilket giver større procestilgængelighed og produktivitet.

Accurate In-Line DO Probes with Low Detection Limits

Nøjagtige indbygning DO-sonder med lave detektionsgrænser

METTLER TOLEDO tilbyder indbygning DO-sensorer, som giver stabil og pålidelig målenøjagtighed, selv ved spor- og ppb-detektionsniveau, hvilket gør dem egnede til rent vand og bryggeriindustrien.

Quick In-Line DO Sensor Start Up

Hurtig opstart af sensor til indbygning DO

Plug and Measure-teknologien i ISM i indbygning DO-sensorer gør det muligt at kalibrere en sensor på afstand af processen i et kontrolleret miljø. Dette sikrer hurtig og fejlfri opstart af et målepunkt.

In-Line DO Sensor Technology to Meet Your Requirements

Indbygning DO-sensorteknologi, som lever op til dine krav

METTLER TOLEDO indbygning DO-sensorer fås med både optiske og amperometriske teknologier. Forskellige membranmaterialer er med til at sikre, at du får den rette indbygning DO-sonde til din proces.

Measurement for a Range of Industrial Processes

Måling til en lang række industrielle processer

Indbygning DO-sensorer giver pålidelig DO-måling til processer inden for bioteknologi, farmaceutisk udvikling, bryggeriindustrien, kemisk fremstilling og overvågning af vandets renhed.

Low Maintenance with Predictive Diagnostics

Lav grad af vedligeholdelse med prædiktiv diagnosticering

Det enkle design af indbygning DO-sensorer gør vedligeholdelsen enkel og ligefrem. Prædiktiv diagnosticering underretter også brugere om påkrævet vedligeholdelse, inden målingerne kompromitteres.

Hygienic Design for Clean Environments

Hygiejnisk design til rene miljøer

Indbygning opløst ilt-sensorer er udvalgt til hygiejniske applikationer. De er dampsteriliserbare og autoklaverbare, så industriens krav til hygiejnisk design og sporbarhed opfyldes.

Sortér
43 27 08 00
Driftstid
Support & Reparation
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er opløst ilt (ofte kaldet DO eller O₂)?

Opløst ilt er det niveau af fri, ikke-forbundet ilt, der findes i vand eller andre væsker. I industrielle processer eller systemer med rent vand måles det typisk med en sensor til indbygning opløst ilt.

Hvad er en sensor til indbygning opløst ilt?

Indbygning opløst ilt-sensorer er analytiske instrumenter beregnet til kontinuerlig overvågning af DO og kontrol med realtidsresultater i en lang række industrielle processer. Sensorer til indbygning DO fra METTLER TOLEDO er optimale til overvågning og kontrol af indbygning DO i medicinalproduktion, bryggeriindustrien, kemisk produktion og overvågning af rent vand.

Hvorfor måles opløst ilt med en sensor til indbygning DO?

Overvågning og styring af iltniveauer er vigtigt i mange industrielle processer. Indbygning DO-analysatorer er med til at optimere produktudbyttet og kvaliteten, reducere omkostningerne og sikre produktsikkerheden.

Hvordan fungerer en sensor til indbygning opløst ilt?

Analysatorer til opløst ilt er baseret på teknologien i den valgte METTLER TOLEDO indbygning DO-sensor. METTLER TOLEDO tilbyder to sensorteknologier til indbygning DO: amperometriske og optiske.

Amperometriske: Disse sensorer til indbygning opløst ilt anvender en gasgennemtrængelig membran til at separere prøven fra den elektrokemiske celle indeni. Ilt diffunderer gennem membranen direkte proportionalt med partialtrykket for ilt i væsken uden for sensoren til indbygning DO. En katode og en anode inden i sonden polariseres med en spænding for at muliggøre iltens elektrokemiske reaktion. Ilt reduceres ved katoden, mens anoden oxideres, hvilket skaber en lille strøm, der er direkte proportional med mængden af ilt i prøven. Derudover bruger sensoren til opløst ilt temperaturværdien til at konvertere partialtryksignalet for ilt til en koncentrationsværdi for opløst ilt ved at kompensere for den skiftende opløsningsevne for ilt i forhold til temperatur.

Optiske: Disse sonder til indbygning opløst ilt bruger optisk teknologi til måling. De indeholder et iltsensitivt lag, som kan fluorescere. Dette lag absorberer lys fra en lysemitterende diode i sensoren, og lyset frigives som fluorescens. Fluorescensens levetid afhænger af den mængde ilt, der findes i prøvemediet.

Hvordan kalibrerer man en analysator til indbygning opløst ilt?

Hver sensor til indbygning DO har en specifik kalibreringsproces, som kan følges på dens transmitter eller med ISM-sensorer på afstand af processen. For at sikre høj målenøjagtighed i sensoren til indbygning DO skal der udføres kalibrering, hver gang der er udskiftet en eller flere reservedele i en sensor. Kalibrering af sensorer til opløst ilt kan udføres som en 1-punkts- eller en 2-punktskalibrering. I 1-punktskalibreringen er det normale kalibreringsmedie luft, i en 2-punktskalibrering skal der benyttes en ekstra gas med 0 % ilt, som oftest ren nitrogen. DO-sensorerne kan også justeres med en proceskalibrering efter en procesprøve eller gas.

Er der sonder til indbygning DO med Intelligent Sensor Management (ISM)?

METTLER TOLEDO producerer en lang række sensorer til indbygning DO med ISM-teknologi. Disse sensorer har et kraftigt digitalt signal, som forebygger signalinterferens, så du kan placere din analysator til opløst ilt netop der, hvor du har behov for den. De tilbyder prædiktiv diagnosticering, så du ved, når din indbygning DO-sensor skal have udskiftet dele eller skal kalibreres. Med Plug and Measure-teknologi kan du kalibrere din sensor til indbygning DO på afstand af processen for hurtig udskiftning af sensorer, når dette er påkrævet.