METTLER TOLEDO | Eksplosionssikre vægte | Vejeløsninger til farlige områder

Eksplosionssikre vægte og vejeløsninger til farlige områder

Præcisionsvejning med maksimal sikkerhed i eksplosive miljøer.

Vægte til brug i farlige områder kan hjælpe dig med at leve op til standarder inden for sikkerhed og miljø, samtidig med at produktiviteten og produktkvaliteten bliver forbedret med udstyr, der er internationalt godkendt til farlige miljøer. Uanset om du vejer i Zone 1 eller 21, Division 1, Zone 2, 22 eller Division 2, tilbyder METTLER TOLEDO pålidelige eksplosionssikre vægte og vejeløsninger til vejning af materialer af enhver størrelse, form og vægt.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores serviceydelser – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support på og service til dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation over forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation af udstyret. 

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Egensikker vejning med den højeste produktkvalitet i farlige industrielle områder

Med udstyr, der er internationalt godkendt til farlige miljøer, kan METTLER TOLEDOs løsninger til farlige områder hjælpe dig med at leve op til standarder inden for driftssikkerhed og miljø, samtidig med at produktiviteten og produktkvaliteten bliver forbedret. Uanset om du foretager vejninger i områder klassificeret som zone 1 eller 21, division 1, zone 2 eller 22 eller division 2, er METTLER TOLEDO garant for præcis vejning med vægte, indikatorer og tilbehør, vejemoduler og vejeplatforme med enhver størrelse, form og kapacitet.

Hvad betyder eksplosionssikker? Hvad gør en eksplosionssikker vægt sikker? Hvilke fordele er der ved en eksplosionssikker vægt?

Eksplosionssikre vægte eller vægte til farlige områder er fremstillet specifikt med henblik på at minimere risikoen for eksplosion, når produktionsmaterialer og -processer skaber potentielt eksplosive miljøer. I områder klassificeret som Zone 1, hvor der kan opstå eksplosive atmosfærer under normal drift, er det eksempelvis vigtigt at have udstyr med fuldt indkapslet elektronik, så der ikke er nogen risiko for gnistdannelse eller ophobning af varme, som kan udløse en eksplosion. Eksplosionssikkert elektrisk udstyr kan holde en eksplosion inde og kvæle ilden. Når du skal finde en vægt til farlige områder, skal du sørge for at vælge en leverandør, som du har tillid til, og som kan bevise deres udstyrs egensikkerhed.

METTLER TOLEDO har et bredt udvalg af egensikre vægtløsninger til farlige områder. Fra bænkvægte til farlige områder og gulvvægte til farlige områder til vejeceller til farlige områder – og meget mere. Find den vægt til farlige områder, der er perfekt for dig, i dag, og få garanti for sikker, nøjagtig og effektiv vejning.

Hvad betyder "egensikker"? Hvad er forskellen mellem flammesikker og egensikker? Hvad er fordelene ved egensikker beskyttelse?

Egensikker teknologi forhindrer eksplosioner ved at sikre, at den energi, der overføres til et farligt område, ligger et godt stykke under den energi, der er nødvendig for at udløse en eksplosion. Udtrykket bruges derfor kun om elektriske apparater og kredsløb, hvis afgivelse eller forbrug af energi er begrænset. Egensikre systemer gør det muligt at benytte udstyr uden risiko for at antænde brændbar gas, brændbart støv eller brændbare fibre, som kan forekomme i farlige områder. Vores vægte til farlige områder er egensikre.

Flammesikker beskyttelse er baseret på inddæmning af eksplosioner, hvilket vil sige, at en eksplosion kan tillades, men at den skal inddæmmes i et kabinet, som er konstrueret til at kunne modstå det overtryk, som eksplosionen skaber. Et flammesikkert system betragtes generelt som noget enklere at udvikle end et egensikkert system, idet det ikke kræver udformning af helt nyt udstyr. Omvendt er det generelt dyrere at installere pga. den høje omkostning til føre ledninger gennem ledningsrør, som skal være forseglet mellem det sikre og det farlige område. Det er også ofte fysisk større og meget tungere end en egensikker løsning. Vedligeholdelse af flammesikkert udstyr er også vanskeligere og mere tidskrævende, da området enten skal være bekræftet ufarligt, eller også skal udstyres tømmes for energi, før afdækningen kan fjernes. Der kræves tilladelse til varmt arbejde for at udføre vedligeholdelse på sådanne systemer. Når afdækningen monteres igen, skal der desuden udvises ekstra omhyggelighed i forbindelse med at sikre, at fastgørelsesanordninger strammes med præcist det angivne tilspændingsmoment.

Du kan få flere oplysninger ved at downloade kompetencevejledningen vedrørende farlige områder.

Hvad betyder "eksplosionssikker"? Hvad er forskellen mellem eksplosionssikker og egensikker?

Eksplosionssikkert udstyr er designet således, at hvis der skulle opstå en eksplosion, vil den blive inddæmmet i et hertil egnet kabinet.  Egensikkert udstyr er udviklet til at begrænse energien fra gnister og overfladetemperaturen for at forhindre, at der udløses en eksplosion. Vores vægte til farlige områder er egensikre.

Hvad er et farligt område i klasse 1, division 1?

Farlige områder i klasse I, division 1 er steder, der er defineret i håndbogen National Electrical Code (NEC) med artiklerne 500, 501, 502, 503, 505, og 506.  Steder i klasse I er dem, hvor der findes brandfarlige gasser eller dampe i luften i tilstrækkelige mængder til at producere eksplosive eller antændelige blandinger (NEC 501).  Division 1 er en underinddeling af klasse I og er klassificeret som et område, hvor de eksplosive eller brandfarlige gasser, dampe eller væsker, der er anført ovenfor, kan eksistere under normale, daglige driftsbetingelser.

Hvad er et farligt område af typen zone 2?

Zoner er klassificeret ifølge National Electric Code (NEC) og beskrevet i artikel 505.  Et kendetegn ved zone 2-områder er, at antændelige koncentrationer af brandfarlige gasser eller dampe normalt ikke er til stede, men kan være til stede i visse tilfælde, der er beskrevet i NEC-standarderne.  Zoner er også klassificeret i ATEX-direktivet (1999/92/EF) baseret på hyppigheden og varigheden af tilstedeværelsen af den eksplosive atmosfære.  I henhold til ATEX 1992/92/Ec-direktivet er der tale om zone 2, hvor en eksplosiv atmosfære kan forventes at forekomme sjældent eller i korte perioder.

Hvad er eksplosionssikre ledninger?

For eksplosionssikre ledninger, som er nødvendige i division 1, er kabelrør og pakninger påkrævet.  De bruges til at isolere kredsløbet fra farlige gasser.  I sekvenser er en pakning fastgjort til kabelrøret som et armatur, hvori du kan hælde tætningsmiddel.   Denne opsætning forhindrer gasserne i at strømme ind i kabelrøret og komme ind i ukontrollerede områder.