Vejecelle og belastningsvejecelle ¦ Vejecellesensor ¦ Dynamisk vejecelle | 50 kg-vejecelle
Vejecelle, vejemodul, vejesensor

Vejecelle, vejemodul, vejesensor

Robuste præcisionsvejemoduler og elektroniske vejeceller, der opfylder alle relevante internationale godkendelser og standarder.

Vejecelle og vejemodul / Definition af belastningscelle

Hvad er en vejecelle, og hvordan fungerer den? Grundprincippet i vejecelleteknologi er at konvertere en belastning, dvs. en kraft, der udøves mod e...

Hvad er en vejecelle, og hvordan fungerer den?
Grundprincippet i vejecelleteknologi er at konvertere en belastning, dvs. en kraft, der udøves mod en masse i jordens tyngdefelt, til et elektrisk signal. De fleste vejeceller har såkaldte vejecellesensorer, der konverterer en mekanisk belastning til en ændring i elektrisk modstand. Lær mere om vejecellesensorer nedenfor. Massen udøver en belastning på grund af tyngdekraften. Denne belastning påvirker vejecellen og medfører deformering. Vejecellesensoren konverteres til en ændring i elektrisk modstand og derved til en udgangsspænding. Denne udgangsspænding er proportional med den masse, der udøver belastningen.

En vægtvejecelle eller vejecellesensor anvendes i en række industrier, hvor der er behov for præcise målinger. Vejeceller måler nøjagtigt vægten af tanke, kar, tragte eller transportører. Vejeceller er bygget til at kunne modstå kravene til en række krævende industrielle anvendelsesområder. Vejecellers kapacitet varierer meget. Nogle vejeceller er velegnede til laboratoriebrug, mens andre er bedre egnet til højkapacitetspartier eller logistik.

Vejeceller skal leve op til alle globale obligatoriske godkendelser og standarder. De inkluderer elektroniske vejeceller, analoge vejeceller og hydrauliske vejeceller, som giver dig mulighed for at ændre din struktur til en vægt. Vejeceller anvendes til gulvvægte, bæltevægte, vejesystemer, pallevægte, checkvejere og vægte til transportbånd. Belastningscelleteknologi fra METTLER TOLEDO har også robusthed til barske miljøer. De anvendes typisk til tankvægte og silovægte og til vejning af kar og lastvogne.

Hvordan designer man en vejecelle?
Det er først og fremmest formen, der adskiller vejeceller. Enkelpunktsvejeceller anvendes til små og mellemstore anvendelser. Strain gauge-vejeceller anvendes til gulvvægte og mellemstore tankvægte. Tromlevejeceller bruges til anvendelser, der kræver stor kapacitet. Et andet kriterium, der adskiller vejecelletyper og -anvendelser er det leverede output. Analoge vejeceller behøver en ekstern terminal med henblik på forstærkning og analog-til-digital-konvertering, mens digitale vejeceller eller elektroniske vejeceller har indbygget "intelligens", hvilket giver fordele som bedre nøjagtighed, meget mere robust dataoverførsel og mulighed for at overvåge vejecellens tilstand, hvilket fremmer vedligeholdelse. Alle vejeceller har en forskellig vejecellepris, der afhænger af den nødvendige ydeevne. Uanset design og pris kan du købe vejeceller af enhver art hos METTLER TOLEDO.

Hvor nøjagtige er vejeceller?
Meget ofte sammenblandes nøjagtighed og opløsning, når der tales om vejeceller. Opløsningen angiver, hvor mange cifre der vises, men flere cifre betyder ikke højere nøjagtighed. Nøjagtighed beskriver, hvor korrekte vejeresultaterne er (vejecellenøjagtighedsberegning og vejecellekapacitetsberegning). Der er gode grunde til, at verificerede vægtvejeceller begrænser opløsningen for at forhindre fortolkning af resultater. Derfor er den bedste målestok for nøjagtighed verificerede godkendelser. Vejecellesensorer leverer typisk en nøjagtighed fra 1/3.000d til 1/10.000d (fremgår også af vejecellespecifikationerne). Vejeceller, der anvender kraftkompensering, kan nå 1/200.000 eller endnu bedre. Under ideelle forhold, hvilket omfatter konstant temperatur og fugtighed, kan nøjagtigheden være 5-10 gange bedre.
Det er imidlertid ganske kompliceret at udregne en vejecelles og vejecellevægts endelige systemnøjagtighed. Mange faktorer, der har en indflydelse, f.eks. temperatur, tid, opløsning mv., skal tages i betragtning. Det anbefales at søge rådgivning hos vejecellefabrikanterne. Vejekomponentvælgeren præsenterer disse beregninger på en professionel måde.

Hvordan fejler vejeceller?
Vejecellefejl kan have mange grunde. Den mest almindelige kilde til fejl er samlebokse i analoge vejecellesystemer. Hvis et sådant analogt vejecellesystem fejler, kan fejlfindingen være besværlig, fordi hvert vejecellekabel, hver vejecelle og vejecellens samleboks skal kontrolleres. Digitale vejeceller eliminerer dette og mange andre fejlkilder ved at levere diagnostiske data. Ved at behandle dataene kan du være sikker på, at dit system er godt kørende, og hvis en vejecelle fejler, vil systemet fortælle dig, hvilken vejecelle der ikke reagerer.

Hvordan måles vejeceller?
Vejeceller anvendes til at måle vægten af ethvert tænkeligt materiale (f.eks. med en 50-kg vejecelle, 10-tons vejecelle, 50-tons vejecelle, 100-tons vejecelle eller enhver anden kapacitet. Deres kapaciteter går fra mikrogram i vejecellesensorer til flere hundrede tons i vægte med højkapacitetsvejeceller. Vejning af små mængder er påkrævet inden for medicinalindustrien, hvor brøkdele af et gram kan gøre en kæmpe forskel. Mellemstore vejeceller anvendes typisk til forarbejdning af og handel med materialer (f.eks. 5-tons vejecelle). Store kapaciteter anvendes i forbindelse med oplagring.

Hvordan opretter jeg forbindelse til en vejecelle?
Vejeceller måler både en vejecellevægts egenvægt og nettovægt, hvilket der skal tages højde for, når vægtvejecellens kapacitet udregnes. Det spiller også en rolle, hvordan vejeemnerne placeres på vægten. Det anbefales ikke at anvende vejeceller, der er større end nødvendigt til en given anvendelse, da det går ud over nøjagtigheden. I forbindelse med vægte, hvor vejeemnerne primært centreres, hvilket gælder for de fleste tank-, silo- og karvægte, er formlen:
C >= sf*(TDL+SC)/N (f.eks. tankvægte)

I forbindelse med vægte med fire vejeceller, hvor vejeemnerne sandsynligvis ikke placeres centreret, hvilket er tilfældet med gulvvægte, små lastvognsvægte og transportbåndsvægte, er formlen:
C >= sf*(TDL/4 + SC/2)  (f.eks. gulvvægte, små køretøjsvægte, transportbånd)

C = vejecellens eller vejemodulets kapacitet
TDL = samlet egenvægt (Total Dead Load)
SC = vægtens kapacitet (Scale Capacity)
sf = sikkerhedsfaktor (typisk 1,25)
N = antal vejeceller eller vejemoduler

Søg professionel rådgivning i tilfælde af mere komplicerede systemer.
Du kan finde flere detaljer i den tekniske håndbog i vejemodulsystemer, der behandler tekniske emner.

Hvordan installerer jeg vejeceller?
Et hyppigt problem i forbindelse med brug af vejeceller er valg af den forkerte beskyttelse. Vejeceller er meget følsomme over for fugt og hyppige afvaskninger. Selv med høje IP-klassificeringer har de svært ved at modstå fugtig varme. I forbindelse med høj fugtighed og pludselige temperaturudsving (koldt miljø, varme afvaskninger) er det tilrådeligt altid at vælge hermetisk forseglede vejeceller af rustfrit stål. Der er altså forskellige parametre, der skal tages i betragtning, når man køber vejeceller.

Udgifterne til kalibrering af vejecellesystemer undervurderes ofte. Hvis dit kvalitetssystem kræver regelmæssige kalibreringer af sådanne vejesystemer, skal du søge rådgivning om den mest effektive metode hos METTLER TOLEDO. Metoder, der overholder ISO9001, skal bekræftes med uafhængigt kalibreringsudstyr, der kan spores i henhold til internationale standarder. Det kan under ingen omstændigheder formodes, at en kalibrering aldrig ændrer sig, og at en vejecellevægt slet ikke har brug for rekalibrering.  En effektiv metode til kalibrering af større tankvægte er RapidCal™.

Installation af en vejecellevægt undervurderes ofte hvad angår nøjagtighedens indvirkning. Afskærmede kabler anbefales under alle omstændigheder, fordi vejecellesignalet har meget lav spænding og nemt påvirkes. Vælg de kortest mulige kabler, fordi kobber ændrer resistans afhængigt af temperaturen, og jo mindre resistans i kablerne, jo bedre.
Integration af vægtvejeceller er ofte besværligt og kræver stor teknisk viden. Vejemoduler er mere integrerede, beskytter vejecellen og sikrer ideelle belastningsforhold for den. Se detaljer om, hvordan du vælger de rigtige vejemoduler og find den rigtige vejecelle til salg. 

Hvad er forskellen mellem en vejecelle og et ekstensometer?
Ekstensometre er komponenter, der indgår i vejeceller. Vejeceller skaber en modkraft, hvilket konverterer vægtbelastningen til en materialespænding. Denne materialespænding optages af vejecellesensoren, som ændrer modstand, hvilket er en elektrisk egenskab, der kan måles og rapporteres som et vejeresultat. Dette er det samme princip for 10-tons vejeceller og 100-tons vejeceller.

Hvad er formålet med en vejecelle?
Vejeceller måler kraft, desværre ikke masse, hvilket ville være ideelt. Det har den konsekvens, at enhver anden lodret kraft, der tilfældigvis påvirker en vejecellevægt, har direkte indvirkning på nøjagtigheden. Rørkræfter i beholdere, kontakt med underlaget pga. ophobning af snavs, kontakt med kabler i forbindelse med belastningsceller og systemer med lav kapacitet samt vertikal vibration er typiske eksempler. Tal med en ekspert for at undgå disse problemer i dit system og find den rette vejecelle til salg.

Hvad er vejecellefølsomhed?
Vejecellevægtens følsomhed er ofte afgørende. En påfyldningsproces er mere nøjagtig, jo højere opdateringsfrekvensen er. Det samme gælder et afmålingssystem, hvor recepten er mere repeterbar, jo mere følsomt måler vægtvejecellen. Følsomhed koster ikke meget, men kan gøre en kæmpe forskel.

Hvilket udgangssignal leverer en vejecelle? Hvordan beregner man en vejecelles udgangssignal?
De fleste vejeceller leverer et analogt udgangssignal på 2-3 mV/V. Eftersom de er passive enheder, har de brug for magnetiseringsspænding fra en ekstern strømkilde. Udgangssignalet varierer afhængigt af den relative magnetiseringsspænding og den aktuelle belastning. Det er derfor afgørende at have en meget stabil magnetiseringsspændingskilde, der eliminerer virkninger forårsaget af strømkilden. En 2 mV/V-vejecelle leverer et udgangssignal på ned til 20 mV ved fuld kapacitet, når den strømforsynes med 10 V. Moderne terminaler (vejecelleaflæsere) leverer såvel stabil strømforsyning som nøjagtig forstærkning af udgangssignalet med henblik på konvertering af resultaterne til digital information. Det er vigtigt, at signalet ledes ad korrekte vejecelleledninger.

Hvad er en vejecelles magnetiseringsspænding?
Vejeceller er passive enheder, der har brug for magnetiseringsspænding fra en ekstern strømkilde. I forhold til magnetiseringen kan spændingen ændres ud fra den aktuelle belastning, hvilket forårsager fejl. Det er derfor altafgørende at have en meget stabil magnetiseringsspændingskilde for at eliminere fejl forårsaget af strømkilden. Moderne terminaler leverer både stabil strømforsyning, nøjagtig forstærkning af udgangssignalet samt konvertering af resultaterne til digital information.

Hvad er hydrauliske vejeceller?
Hydrauliske vejeceller anvender princippet om trykændring ved belastning af en indelukket væske. Trykændringen måles af en tryktransducer. Hydrauliske vejeceller er ikke særlig nøjagtige og ikke særlig udbredte nu om dage. Den fordel i form af robusthed, de tilbød, dengang elektronik ikke var så nøjagtig som nu, er for længst forbi.

Er vejeceller lineære?
Vejeceller er typisk meget lineære ned til 0,03 % eller endda langt bedre. I dag kalibreres vægte primært kun ved nul og maksimal belastning, hvilket kan tages som udtryk for, at intervallet derimellem er lineært.

Hvor mange vejeceller har jeg brug for? Ville 1 eller 2 vejeceller være tilstrækkeligt til en tankvægt med 3 eller 4 ben?
Det er muligt at bruge færre vejeceller end tankens antal ben til væskeniveaukontrolsystemer. Det afgørende er at sikre, at systemets tyngdepunkt ikke flytter sig i det vandrette plan afhængigt af belastningen. Nøjagtigheden af et sådant system vil muligvis ikke være ideel. Et sådan system bør ikke anvendes til bulkmaterialer.

Fungerer PT1000- eller PT100-elektronikken sammen med analoge vejeceller?
Analoge vejeceller har et mV/V-interface, som er anderledes end passive temperatursensorer som PT1000 og PT100, og der skal derfor anvendes særlig elektronik.

Hvordan kalibrerer du en vejecelle?
Vejecellesensorer skal kalibreres  på det sted, hvor de skal bruges. Den primære årsag til, at kalibreringen skal foregå på anvendelsesstedet, er at tyngdekraften varierer fra sted til sted. En vejecelle, der er produceret på lokalitet A og anvendes på lokalitet B, ville forårsage fejl, hvis den ikke bliver kalibreret på anvendelsesstedet. En anden grund til, at kalibrering på anvendelsesstedet er vigtig, er den løbende slitage på selve enheden, som alle tekniske instrumenter oplever. Afhængigt af vigtigheden af nøjagtighed i den proces, som vægten bruges til, er det god praksis at kalibrere vægten hvert til hvert andet år.

Hvad er digitale vejeceller? Hvordan fungerer digitale vejeceller?
Digitale POWERCELL®-vejeceller indeni PowerMount™-vejemoduler har en indbygget processor, der yder tilstandsovervågning og straks tilpasser sig miljøændringer. POWERCELL®-vejeceller sikrer nøjagtig vejning uanset virkningerne af vibration og temperatur, hvilket hjælper maskin- og udstyrsfabrikanter med at maksimere produktionsudbyttet for deres kunder.

Hvad er en vejecelle til vejemaskiner?
En vægtvejecelle til vejemaskiner anvendes i en række industrier, hvor der er behov for præcise målinger. Vejeceller til vejemaskiner måler nøjagtigt vægten af tanke, kar, tragte eller transportører. Vejecelleteknologi er bygget til at kunne modstå kravene til en række krævende industrielle anvendelsesområder. Vejecellers kapacitet for vejemaskiner varierer meget. Nogle vejeceller er velegnede til laboratoriebrug, mens andre er bedre egnet til højkapacitetspartier eller logistik.

Vejeceller til vejemakiner skal leve op til alle globale obligatoriske godkendelser og standarder. Udvalget omfatter bjælkevejeceller med én ende, der gør det muligt at ombygge en struktur til en vægt. Bjælkevejeceller anvendes flere sammen til gulvvægte, bæltevægte, vejesystemer, pallevægte, checkvejere og vægte til transportbånd. Tromle-/ringvejecelleteknologi sikrer også robusthed i krævende miljøer. De anvendes typisk til tankvægte og silovægte og til vejning af kar og lastvogne.


Kompressionsvejeceller / Vejemoduler
Strain gauge-vejeceller / Vejecelle af S-typen
Tromlevejecelle / Ringvejecelle
Samleboks til vejeceller

Kompressionsvejeceller / Vejemoduler

Strain gauge-vejeceller / Vejecelle af S-typen

Tromlevejecelle / Ringvejecelle

Samleboks til vejeceller

Med vejemoduler kan tanke, tragte, og transportører hurtigt og sikkert omdannes til vægte. Indbyggede funktioner sikrer, at sikkerheden, ydeevnen og præcisionen bevares.
Strain gauge-vejeceller anvendes flere sammen (som regel 3 eller 4) i vejesystemer og til tankvægte og transportørvægte.
Tromle- og ringvejeceller anvendes til tank- og beholdervægte, doseringsvægte, silovægte, køretøjsvægte og jernbanevægte.
METTLER TOLEDOs analoge precisionssamlebokse er velegnede til hurtig og enkel tilslutning af flere analoge vejeceller til en terminal.
Til tanke, tragte og siloer, der hviler på gulvet
Tanke på beton- eller stålunderlag
Bredt kapacitetsområde
Fra 5 kg til 300 t pr. vejemodul
Alsidige anvendelsesområder til de fleste brancher
Forskellige materialer, IP69K-klassificerede udgaver, bredt udvalg af tilbehør
Pålidelig ydeevne
Globale godkendelser, Ex-udgaver, indbygget sikkerhed
PowerMount-versioner
Vejecellediagnostik, overlegen nøjagtighed, RunFlat
Bredt kapacitetsområde
5 kg – 4,4 t (11 lb – 10 klb)
Til mellemstore vejesystemer
Procestanke, gulvvægte osv.
Model i rustfrit stål
Anvendelse i fødevare- og lægemiddelindustrien
PowerCell-modeller
Når der er behov for den allerstørste nøjagtighed
Pålidelig ydeevne
Globale godkendelser, Ex-modeller, IP69K
Bredt kapacitetsområde
0,25 t .. 300 t (0,55 klb .. 660 klb)
Til vejesystemer med stor kapacitet
Tank-, silo-, doserings- og køretøjsvægte
Kan modstå barske miljøer
Rustfrit stål, IP69K-modeller
Når kun den bedst mulige pålidelighed er god nok
PowerCell-modeller
Global ydeevne
Globale godkendelser, Ex-modeller
Uovertruffen stabilitet
Diskrete modstande – ikke trimmepotentiometre
Stabil og let at indstille
Ved hjælp af DIP-drejekontakter
Kan modstå barske miljøer
Fås i modeller af rustfrit stål type 316 og med IP69K-klassificering
Globale standarder
F.eks. ATEX-, GMP-, NSF-versioner
Strækvejecelle / Vejecellens stræk
Vejecelle til enkeltpunktsbelastning / Vejecelle med display
Spændingsvejemoduler

Strækvejecelle

Vejecelle til enkeltpunktsbelastning / Vejecelle med display

Spændingsvejemoduler

Strækvejeceller anvendes til ophængte vejesystemer som hængende tragte, beholdere og tanke.
Enkeltpunktsvejeceller anvendes enkeltvis til vejesystemer, bordvægte og påfyldnings- og emballeringsmaskiner.
Spændingsvejemoduler åbner mulighed for sikker ombygning af ophængte tanke og tragte til vægte. Indbyggede funktioner sikrer, at sikkerheden, ydeevnen og præcisionen bevares.
Bredt kapacitetsområde
25 kg – 10 t (50 lb – 22 klb)
Til ophængte vejesystemer
Tragte, kar, bulkvejere osv.
Versioner i rustfrit stål med beskyttelsesniveau op til IP67
Anvendelse i fødevare- og lægemiddelindustrien
Globale standarder opfyldt som standard
f.eks. FM, ATEX, OIML, NTEP
Bredt kapacitetsområde
3 kg – 2000 kg (6,6 lb – 4400 lb)
Til små vejesystemer
Bordvægte, påfyldning, dosering, emballering osv.
Versioner i rustfrit stål med beskyttelsesniveau op til IP69K
Anvendelse i fødevare- og lægemiddelindustrien
Globale standarder opfyldt som standard
F.eks. OIML, NTEP, FM, ATEX
Bredt kapacitetsområde
5 kg – 10 t (11 lb – 22 klb)
Til ophængte tragte og beholdere
Tragte, der er ophængt ovenfra
Bredt kapacitetsområde
Baseret på vejeceller af S-typen med kapaciteter fra 5 kg til 10 t
Som skabt til mellemstore beholdere
Særdeles nemt at integrere vejning
Pålidelig ydeevne
Globale godkendelser, Ex-modeller
Kompressionsvejeceller / Vejemoduler

Med vejemoduler kan tanke, tragte, og transportører hurtigt og sikkert omdannes til vægte. Indbyggede funktioner sikrer, at sikkerheden, ydeevnen og præcisionen bevares.

Strain gauge-vejeceller / Vejecelle af S-typen

Strain gauge-vejeceller anvendes flere sammen (som regel 3 eller 4) i vejesystemer og til tankvægte og transportørvægte.

Tromlevejecelle / Ringvejecelle

Tromle- og ringvejeceller anvendes til tank- og beholdervægte, doseringsvægte, silovægte, køretøjsvægte og jernbanevægte.

Samleboks til vejeceller

METTLER TOLEDOs analoge precisionssamlebokse er velegnede til hurtig og enkel tilslutning af flere analoge vejeceller til en terminal.

Strækvejecelle / Vejecellens stræk

Strækvejeceller anvendes til ophængte vejesystemer som hængende tragte, beholdere og tanke.

Vejecelle til enkeltpunktsbelastning / Vejecelle med display

Enkeltpunktsvejeceller anvendes enkeltvis til vejesystemer, bordvægte og påfyldnings- og emballeringsmaskiner.

Spændingsvejemoduler

Spændingsvejemoduler åbner mulighed for sikker ombygning af ophængte tanke og tragte til vægte. Indbyggede funktioner sikrer, at sikkerheden, ydeevnen og præcisionen bevares.

Serviceydelser

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

Publikationer

Omfattende knowhow inden for vejemoduler, vejeceller og vejesensorer

Håndbog om vægtdesign for ingeniører
Evaluering af målemetoder for påfyldning
Vejning for proceskar og reaktorer
Vejemoduler giver flere fordele end nøjagtighed
Den bedste lagerstyring i tanke og siloer
Dos and Don'ts for Custom Scale Design and Weigh Module Installation

Video

Denne side er ikke optimeret til din webbrowser. Overvej at bruge en anden browser, eller opgrader din browser til den nyeste version for at sikre den bedste oplevelse