Guide

Guide i reaktionskalorimetri

Guide

Tilrettelæg sikre processer ved hjælp af reaktionskalorimetre

Tilrettelæg sikre processer ved hjælp af reaktionskalorimetre

Reaktionskalorimetri giver forståelse for en kemisk proces og giver mulighed for at generere vigtig information vedrørende sikkerhed og opskalering. Reaktionskalorimetre bruges til at bestemme, hvordan kemiske reaktioner kan overføres sikkert fra laboratoriet til produktionsanlægget, og de kan hjælpe med at identificere problemer med hensyn til varme- og masseoverførsel eller blanding. Guiden i reaktionskalorimetri beskriver, hvordan forskere og kemiingeniører opnår opskalering, screening af processikkerhed og information vedrørende processikkerhed, der gør dem i stand til at gennemføre robuste processer og sørge for, at produkter produceres sikkert.

Emner, der dækkes, inkluderer:

  • Screening efter skalerbarhedsproblemer
  • Overføring af en proces fra laboratorium til produktionsanlæg
  • Forståelse for den maksimale varmeafgivelseshastighed

Denne guide beskriver værdien ved at indføre reaktionskalorimetri i processerne, samt hvordan undersøgelser af processikkerhed optimeres.

Guide i reaktionskalorimetri
Guide i reaktionskalorimetri