Wegen op de juiste manier - Informatiegids van METTLER TOLEDO
Informatiegids

Wegen op de juiste manier

Informatiegids

Wegen op de juiste manier - Richtlijnen voor nauwkeurige resultaten en betere weegtechnieken

In een uitgebreide informatiegids ‘Wegen op de juiste manier’ staan onze aanbevelingen voor het realiseren van nauwkeurige weegresultaten en het voorkomen van fouten bij het wegen met laboratoriumbalansen.
In een uitgebreide informatiegids ‘Wegen op de juiste manier’ staan onze aanbevelingen voor het realiseren van nauwkeurige weegresultaten en het voorkomen van fouten bij het wegen met laboratoriumbalansen.

Factoren die een effect hebben op de weegnauwkeurigheid kunnen de resultaten van een hele analyse beïnvloeden; daarom is het belangrijk om de regels te kennen voor het gebruik van laboratoriumbalansen.

Wegen is één van de meest uitgevoerde, en toch kritieke en tijdrovende, taken in het laboratorium. Daarom is het van cruciaal belang dat wegingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Balansen zijn zo goed ontwikkeld dat ze over het algemeen in de meeste laboratoria nauwkeurige resultaten leveren. De enige mogelijke uitzondering zijn ultra-microbalansen.

De technologische ontwikkelingen hebben de bediening van de balansen aanzienlijk vereenvoudigd, zodat de weegtijden korter zijn. Bovendien maakt het digitale touchscreen-display de werking van de balans intuïtief.

Dit schijnbare gebruiksgemak leidt er echter toe dat er niet voldoende aandacht is om de negatieve gevolgen van meerdere factoren op de analyseresultaten en de weegnauwkeurigheid te voorkomen. Externe factoren worden gedefinieerd als fysieke effecten die meetbaar zijn bij alle laboratoriumbalansen. Voorbeelden van externe factoren zijn:

  • Statische elektriciteit
  • Luchtstromen
  • Trillingen
  • Magnetisme
  • Verdamping
  • Vochtopname

Bepaalde kenmerken van het monster, zoals verdamping van vloeistoffen of hygroscopische/hydrofobe vaste materialen die zwaarder of lichter worden, kunnen ook per abuis als externe invloeden worden gezien.

Het doel van deze informatiegids is om de meest voorkomende factoren te identificeren die invloed hebben op de weegnauwkeurigheid en om de fundamentele regels uit te leggen voor het wegen met laboratoriumbalansen op de juiste manier. De informatiegids begint met suggesties voor het vinden van de optimale locatie voor de balans. Vervolgens wordt de juiste bediening van dit gevoelige instrument uitgelegd, waarna mogelijke externe invloeden en hun gevolgen worden besproken. De meeste van deze invloeden zijn te herkennen aan een trage verandering van het gewicht dat weergegeven wordt (drift).

Technologisch geavanceerde balansen stellen laboranten in staat om op snellere en intelligentere wijze wegingen op een labtafel uit te voeren.

Desondanks zijn weegresultaten nog steeds kwetsbaar voor onnauwkeurigheden als gevolg van:

Wegen op de juiste manier
Wegen op de juiste manier

 

Externe factoren (luchtstroom, magnetisme, statische elektriciteit)

Wegen op de juiste manier
Wegen op de juiste manier

 

Verkeerde interpretatie van monsterkenmerken als externe factoren

Wegen op de juiste manier
Wegen op de juiste manier

 

Defecte balans

Wegen op de juiste manier
Wegen op de juiste manier

 

Een ongeschikte locatie van de balans

Wegen op de juiste manier
Wegen op de juiste manier

 

Onjuiste interpretatie van technische data

 

Als u de richtlijnen van METTLER TOLEDO in de informatiegids ‘Wegen op de juiste manier’ volgt, dan begrijpt u de factoren die van invloed zijn op de weegnauwkeurigheid, en hoe u de kans op fouten tijdens het weegproces kunt minimaliseren.

 

Bespaar tijd en zorg meteen voor correcte weegresultaten.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.