Pipet Xử lý chất lỏng | Pipet Rainin Mettler Toledo
Tiếng Việt
Xử lý chất lỏng

Xử lý chất lỏng

Đối với các ứng dụng đặc biệt, Rainin cung cấp các công cụ chất lượng cao chuyên dụng để tối ưu hóa việc xử lý chất lỏng.

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Gọi để được báo giá
positive displacement pipetting accessories

Pipet pít tông và đầu típ dạng xi lanh Pos-D

Pos-D Accessories

Các mao quản và pít-tông Pos-D là giải pháp hoàn hảo cho đường ống dịch chuyển tích cực.
The following accessories are available for Rainin Pos-D positive displacement pipettes.
Preassembled - Clean, Convenient, Easy Pick-up and Ejection
Capillaries and Pistons are preassembled and racked. Instantly ready to use. Easy to pick up and eject.
Automated and Presterilised
No contamination. Assembled and packaged by robots, no human contact. The e-beam presterilization adds extra-protection.
Flexible Use
Fast and easy capillary/piston pickup from racks. No hand-mounting required

Các mao quản và pít-tông Pos-D là giải pháp hoàn hảo cho đường ống dịch chuyển tích cực.

positive displacement pipetting accessories

The following accessories are available for Rainin Pos-D positive displacement pipettes.

Ấn phẩm