Xử lý chất lỏng | Pipet Rainin Mettler Toledo
Xử lý chất lỏng

Xử lý chất lỏng

Đối với các ứng dụng đặc biệt, Rainin cung cấp các công cụ chất lượng cao chuyên dụng để tối ưu hóa việc xử lý chất lỏng.

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

    

 

Rainin Pipettes and Tips for Top Pipetting Performance

Rainin, a METTLER TOLEDO Company, is the leading provider of advanced pipette solutions for life scientists worldwide.  We offer a wide sel...

Rainin, a METTLER TOLEDO Company, is the leading provider of advanced pipette solutions for life scientists worldwide.  We offer a wide selection of manual pipettes, electronic pipettes, multichannel pipettes, BioClean pipette tips and expert pipette services that work together as a complete pipetting solution –  Pipetting 360°.  Top quality, innovative design and state-of-the-art production result in superior pipette products with years of reliable operation.

 

In addition, METTLER TOLEDO's unique Good Pipetting Practice™ (GPP™) is a risk-based, comprehensive and systematic approach to maximizing pipetting accuracy and repeatability.


 
Pipet hút thể tích Pos-D (pipet đầu pittong)
Pipet lặp lại (AutoRep)
Bộ phân phối dung môi Disp-X
Bộ điều khiển trọng lượng nhẹ Pipet-X

Pipet hút thể tích Pos-D (pipet đầu pittong)

Pipet lặp lại (AutoRep)

Bộ phân phối dung môi Disp-X

Bộ điều khiển trọng lượng nhẹ Pipet-X

Giải pháp thông minh để hút những chất lỏng "khó khăn", chẳng hạn như mẫu đặc, nhớt và dễ bay hơi.
Pipet lặp lại có thể điều chỉnh điện tử và thủ công
Bộ phân phối dung môi dùng cho các chai thuốc thử. Nắp ren GL-45 cùng bộ tiếp hợp cho các loại chai khác.
Bộ điều khiển trọng lượng nhẹ dành cho các pipet lấy mẫu huyết thanh lên tới 100 ml. Phân phối theo trọng lực và đẩy ra có động cơ hỗ trợ.
Không có ô nhiễm chéo
Mao dẫn và pit-tông dùng một lần: không ô nhiễm.
Phù hợp và cảm giác tự nhiên
Thiết kế và móc ngón tay tiện dụng tạo sự thoải mái cho bàn tay
Các đầu cone được lắp sẵn
Mao dẫn và các đầu cone luôn sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.
Vô trùng, vật liệu tiêu dùng luôn sẵn sàng để sử dụng
Không tiếp xúc với con người, được khử trùng bằng bức xạ chùm tia điện tử.
Convenient, flexible electronic repeater pipette
Dispensing, Auto-dispensing and Pipetting modes.
Easy volume setting eliminates guesswork
Simple controls. AutoRep E "reads" Encode volumes.
Superior chemical compatibility
Quality, inert materials assure reagent purity.
Built-in safety features
Prevents accidental dispensing and spills.
Clear and easy control
Adjustable knob for quick and easy volume setting.
Flexible dispensing options
Tubing options adapt Disp-X to your workflow.
One tool is all you need
Pipette any liquids anywhere.
Flexible one-handed controls
Continuously variable speed control buttons.
Smart recharging
NiMH battery lasts 8 hours, or use with cable.
Contamination free
Check valve, 0.2 µm filter protect internal parts.

Pos-D Capillaries and Pistons

Pos-D Accessories

AutoRep-E Plastic Syringe Tips

Repeater Pipette Accessories AutoRep-E

Pos-D capillaries and pistons are the perfect solution for positive displacement pipetting.
The following accessories are available for Rainin Pos-D positive displacement pipettes.
Rainin high-quality pre-assembled positive-displacement syringe tips are available in 10 different sizes, in both sterile and non-sterile formats
The following accessories are available for Rainin AutoRep
Preassembled - Clean, Convenient, Easy Pick-up and Ejection
Capillaries and Pistons are preassembled and racked. Instantly ready to use. Easy to pick up and eject.
Automated and Presterilised
No contamination. Assembled and packaged by robots, no human contact. The e-beam presterilization adds extra-protection.
Flexible Use
Fast and easy capillary/piston pickup from racks. No hand-mounting required
Encode syringes are recognized by AutoRep E
No volume setting errors - syringe is automatically recognized by AutoRep E
Wide volume range
For aliquots from 2-10 ul
Positive displacement
All liquid samples can be used, aqueous and non-aqueous

Disp-X Accessories

Pipette Controller Accessories - Pipet-X

The following accessories are available for Rainin Pipet-X lightweight controllers for serological pipettes.
Pipet hút thể tích Pos-D (pipet đầu pittong)

Giải pháp thông minh để hút những chất lỏng "khó khăn", chẳng hạn như mẫu đặc, nhớt và dễ bay hơi.

Không có ô nhiễm chéo
Mao dẫn và pit-tông dùng một lần: không ô nhiễm.
Phù hợp và cảm giác tự nhiên
Thiết kế và móc ngón tay tiện dụng tạo sự thoải mái cho bàn tay
Các đầu cone được lắp sẵn
Mao dẫn và các đầu cone luôn sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.
Vô trùng, vật liệu tiêu dùng luôn sẵn sàng để sử dụng
Không tiếp xúc với con người, được khử trùng bằng bức xạ chùm tia điện tử.
Pipet lặp lại (AutoRep)

Pipet lặp lại có thể điều chỉnh điện tử và thủ công

Convenient, flexible electronic repeater pipette
Dispensing, Auto-dispensing and Pipetting modes.
Easy volume setting eliminates guesswork
Simple controls. AutoRep E "reads" Encode volumes.
Bộ phân phối dung môi Disp-X

Bộ phân phối dung môi dùng cho các chai thuốc thử. Nắp ren GL-45 cùng bộ tiếp hợp cho các loại chai khác.

Superior chemical compatibility
Quality, inert materials assure reagent purity.
Built-in safety features
Prevents accidental dispensing and spills.
Clear and easy control
Adjustable knob for quick and easy volume setting.
Flexible dispensing options
Tubing options adapt Disp-X to your workflow.
Bộ điều khiển trọng lượng nhẹ Pipet-X

Bộ điều khiển trọng lượng nhẹ dành cho các pipet lấy mẫu huyết thanh lên tới 100 ml. Phân phối theo trọng lực và đẩy ra có động cơ hỗ trợ.

One tool is all you need
Pipette any liquids anywhere.
Flexible one-handed controls
Continuously variable speed control buttons.
Smart recharging
NiMH battery lasts 8 hours, or use with cable.
Contamination free
Check valve, 0.2 µm filter protect internal parts.

Pos-D capillaries and pistons are the perfect solution for positive displacement pipetting.

Preassembled - Clean, Convenient, Easy Pick-up and Ejection
Capillaries and Pistons are preassembled and racked. Instantly ready to use. Easy to pick up and eject.
Automated and Presterilised
No contamination. Assembled and packaged by robots, no human contact. The e-beam presterilization adds extra-protection.
Flexible Use
Fast and easy capillary/piston pickup from racks. No hand-mounting required

The following accessories are available for Rainin Pos-D positive displacement pipettes.

Rainin high-quality pre-assembled positive-displacement syringe tips are available in 10 different sizes, in both sterile and non-sterile formats

Encode syringes are recognized by AutoRep E
No volume setting errors - syringe is automatically recognized by AutoRep E
Wide volume range
For aliquots from 2-10 ul
Positive displacement
All liquid samples can be used, aqueous and non-aqueous

The following accessories are available for Rainin AutoRep

The following accessories are available for Rainin Pipet-X lightweight controllers for serological pipettes.

Dịch vụ

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng

Ấn phẩm

  • Nghiên cứu tình huống
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.