Thiết bị đo Silica nhiệt điện - Mettler Toledo

Máy phân tích Silica

Đo silica trên dây chuyền đáng tin cậy

Máy phân tích Silica
Máy phân tích Silica

Máy phân tích Silica Thornton 2800Si của METTLER TOLEDO là công cụ đo trên dây chuyền đáng tin cậy được thiết kế để xử lý nước tinh khiết và chu kỳ năng lượng hóa học. Máy phân tích này giúp bảo đảm độ tinh khiết của nước để tối ưu hóa trao đổi ion sản xuất nước tinh khiết và giảm thiểu silica lắng đọng trong tua bin. Phát hiện sớm các dấu vết ô nhiễm được kích hoạt để giảm thiểu sự giám sát của vận hành viên.

Các ứng dụng

Theo dõi nước siêu tinh khiết ở mức silica ppb. Sự xâm nhập silica của nhựa anion đánh bóng được phát hiện ở mức ppb rất thấp và nước bị ô nhiễm có thể được chuyển đi trước khi vào đến các khu vực quan trọng.

Theo dõi trao đổi anion để xử lý nước tinh khiết phát hiện ngay sự xâm nhập của silica để kích hoạt sự tái tạo trước khi chất ô nhiễm đi đến giai đoạn xử lý tiếp theo.  

Theo dõi chất lượng hơi năng lượng bảo vệ tua bin khỏi silica lắng đọng dẫn đến mất cân bằng, tổn thất công suất và hiệu quả.  

Theo dõi bộ phận đánh bóng năng lượng ngưng có thể phát hiện nhu cầu tái tạo ở mức ppb thấp trước khi nước cấp bị ô nhiễm đáng kể.

 

Bảo dưỡng thấp
Khả năng lấy mẫu

Tài liệu

Tài liệu: Giải pháp Phân tích Quy trình Tối ưu hóa Nhà máy Năng lượng Hóa học

POWERFUL SOLUTIONS for Optimizing Your Power Plant Chemistry (NEW EDITION!)
Tài liệu phiên bản mới đề cập đến tất cả những khu vực cần phân tích nước chính xác cho nhà máy điện. Tổng quan về cảm biến và thiết bị phân tích METT...

Lưu ý Ứng dụng: Đo Silica để Xử lý Nước Tinh khiết và Bảo vệ Tua bin

Bảng dữ liệu

Data Sheet: 2800Si Services
Proactive services and periodic replacement of consumables can help ensure analyzer performance and power generation efficiency.
Data Sheet: Silica Analyzer 2800Si
High Confidence in Water Quality Dependable On-line Silica Monitoring

Dịch vụ

Đạt được Thời gian Hoạt động và Hiệu suất Tối ưu

Cài đặt Cấu hình Tiêu chuẩn
Bảo dưỡng Dự phòng Silic
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Chi tiết

Tính năng – Lợi ích

  • Hiệu chuẩn tự động, không cần theo dõi - cung cấp độ lặp lại hoàn hảo và tiết kiệm thời gian vận hành viên
  • Tự động trở về số không sau mỗi phép đo – bảo đảm đo ổn định
  • Khả năng lấy mẫu thuận tiện - cho phép đo các mẫu bổ sung để kiểm tra QC trong các khu vực khác của nhà máy
  • Hiển thị đồng thời silica và thời gian đo - cung cấp tình trạng phân tích thuận tiện trong nháy mắt, tiết kiệm thời gian vận hành viên
  • Cung cấp số đo nhiệt độ buồng phản ứng để bảo đảm hoạt động đáng tin cậy
  • Vỏ bảo vệ máy toàn phần - bảo vệ an toàn các thùng chứa chất phản ứng và các thành phần khỏi môi trường nhà máy không cần tấm che
  • Thùng chứa thuốc thử lớn cho phép thời gian hoạt động lâu dài—giảm thời gian bảo dưỡng

 

Hội thảo trực tuyến
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.