Chloride Analyzer | Sulfate Analyzer
 
Menu
Sulfate and Chloride Analyzer 3000CS

Chloride and Sulfate Analyzer

Ppb-level chloride and sulfate detection for cycle chemistry

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Low cost of ownership compared to off-line methods
Easy to Maintain with ISM Predictive Diagnostics
Intuitive Touchscreen Interface

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Phạm vi đo
Thời gian chu kỳ đo
Lưu lượng mẫu
Material No.: 58044001
Xem chi tiết
Phạm vi đo0-300 ppb
Thời gian chu kỳ đothường sau mỗi 45 phút, có thể lập trình đổi thành 15 phút đến 1 tiếng
Lưu lượng mẫu25-50 mL/phút
Comparison

Tài liệu

Ứng dụng

Theo dõi Clorua và Sunfat
Đọc thêm trong thông tin ứng dụng về nhu cầu đo lường clorua và sunfat ngày càng tăng.

White Papers

Theo dõi Trực tuyến Clorua và Sunfat
Trang trắng này trình bày công nghệ đo lường clorua và sunfat có mức tiết kiệm chi phí hiệu quả hơn nhiều và cho kết quả chính xác đến 0,5 ppb: điện d...

Bảng dữ liệu

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

ROI Calculator

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Dịch vụ

Achieve Optimal Uptime and Performance

Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.