Các giải pháp Đặc biệt và phân đoạn - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Các giải pháp Đặc biệt và phân đoạn

Các giải pháp Đặc biệt và phân đoạn

Ứng dụng của cân rất đa dạng

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Filter Weighing - solutions by METTLER TOLEDO
Kiểm tra & Hiệu chuẩn pipet
Mô-đun cân WXT có Độ chính xác Cao

Cân Nano – Cân hạt bụi trong không khí

Kiểm tra & Hiệu chuẩn pipet

Mô-đun cân WXT có Độ chính xác Cao

Độ chính xác vượt trội lên đến một phần mười của một microgram để xác định khí thải với một giải pháp lọc trọng lượng robot hoặc bộ lọc khối lượng được cài đặt.
Các giải pháp hiệu quả và tiện dụng từ Kiểm tra nhanh đến hiệu chuẩn pipet chuyên nghiệp theo ISO8655.
Cân phân tích với yêu cầu không gian tối thiểu cho các hộp bọc và tích hợp vào thiết bị phòng thí nghiệm.
Technical Specifications: Readability and Capacity
0.001 mg and 2.1 g to 6.1 g
Electrostatic Discharging
System controlled U-Ionizer for efficient discharging
Safe data management
Windows® software with barcode scanner
Excellent Connectivity
7 freely definable optional interfaces
Intuitive User Interface
Customizable colored touch - screen display
Thông số Kỹ thuật
giải pháp hiệu chuẩn pipet từ 1ul đến 10ml
Bộ dụng cụ SmartCheck
Để kiểm tra pipet nhanh chóng và tin cậy
Hiệu chuẩn các pipet có dung tích siêu nhỏ
Dễ sử dụng với XPE26PC
gắn thẻ pipet RFID
để kiểm tra đáng tin cậy và dễ dàng
Phần mềm hiệu chuẩn
để mang lại kết quả có thể truy xuất và báo cáo
Khả năng đọc: 1μg – 0,1 mg
Công suất: 21 g – 220 g
Quả cân hiệu chỉnh tích hợp
Vỏ phủ bột
Dễ làm vệ sinh bằng chất lỏng
Sẵn sàng cho chảo cân tùy chỉnh
Filter Weighing - solutions by METTLER TOLEDO

Độ chính xác vượt trội lên đến một phần mười của một microgram để xác định khí thải với một giải pháp lọc trọng lượng robot hoặc bộ lọc khối lượng được cài đặt.

Technical Specifications: Readability and Capacity
0.001 mg and 2.1 g to 6.1 g
Electrostatic Discharging
System controlled U-Ionizer for efficient discharging
Safe data management
Windows® software with barcode scanner
Excellent Connectivity
7 freely definable optional interfaces
Intuitive User Interface
Customizable colored touch - screen display
Kiểm tra & Hiệu chuẩn pipet

Các giải pháp hiệu quả và tiện dụng từ Kiểm tra nhanh đến hiệu chuẩn pipet chuyên nghiệp theo ISO8655.

Thông số Kỹ thuật
giải pháp hiệu chuẩn pipet từ 1ul đến 10ml
Bộ dụng cụ SmartCheck
Để kiểm tra pipet nhanh chóng và tin cậy
Hiệu chuẩn các pipet có dung tích siêu nhỏ
Dễ sử dụng với XPE26PC
gắn thẻ pipet RFID
để kiểm tra đáng tin cậy và dễ dàng
Phần mềm hiệu chuẩn
để mang lại kết quả có thể truy xuất và báo cáo
Mô-đun cân WXT có Độ chính xác Cao

Cân phân tích với yêu cầu không gian tối thiểu cho các hộp bọc và tích hợp vào thiết bị phòng thí nghiệm.

Khả năng đọc: 1μg – 0,1 mg
Công suất: 21 g – 220 g
Quả cân hiệu chỉnh tích hợp
Vỏ phủ bột
Dễ làm vệ sinh bằng chất lỏng
Sẵn sàng cho chảo cân tùy chỉnh

Dịch vụ

Ấn phẩm

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.