Cân cao cấp ICS685 - Tổng quan - METTLER TOLEDO

Cân cao cấp ICS685

Vận hành không lỗi và công suất cao cho hoạt động đếm sản phẩm

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Công suất cao và kết quả đáng tin cậy
Lý tưởng cho việc đếm linh kiện
Được thiết kế cho mục đích công nghiệp
Tăng công suất và giảm lỗi xử lý
Kết nối hoàn hảo vào hệ thống của bạn
colorWeight® giúp tăng tốc độ sản xuất
Truyền dữ liệu tiên tiến
Cơ sở dữ liệu lớn
 Phần mềm quản lý cân Databics
Kiến thức trong tầm tay bạn

Sản phẩm & Cấu hình

Thông số kỹ thuật sản phẩm giúp tìm thiết bị phù hợp cho ứng dụng của bạn

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Khả năng cân Tối đa
Độ đọc
Material No.: 22023170
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa0,6 kg
Độ đọc0,001 g
Material No.: 22023052
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg
Độ đọc0,05 g
Material No.: 22023053
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa6 kg
Độ đọc0,1 g
Material No.: 22023054
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa15 kg
Độ đọc0,2 g
Material No.: 22023055
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa35 kg
Độ đọc0,5 g
Material No.: 22023172
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg
Độ đọc0,01 g
Material No.: 22023176
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa6 kg
Độ đọc0,1 g
Material No.: 22023174
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa6 kg
Độ đọc0,01 g
Material No.: 22023178
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa15 kg
Độ đọc0,1 g
Material No.: 22023180
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa35 kg
Độ đọc0,1 g
Material No.: 22023490
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa6 kg
Material No.: 22023491
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa12 kg
Material No.: 22023492
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa30 kg
Material No.: 22023493
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Material No.: 22023494
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Material No.: 22023495
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Material No.: 22023496
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Material No.: 22023497
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa120 kg
Material No.: 22023498
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa120 kg
Material No.: 22023499
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa120 kg
Material No.: 22023500
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa300 kg
Material No.: 22023501
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa300 kg
Material No.: 22023502
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa600 kg
Material No.: 22023695
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa6 kg
Độ đọc0,1 g
Comparison

Tài liệu

Mở rộng kiến thức của bạn về quy trình đếm sản phẩm, kiểm tra trọng lượng, tính tổng và chiết rót

Bảng dữ liệu

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Tài liệu sản phẩm

Dịch vụ

Bảo trì và hiệu chuẩn để tối ưu hóa hoạt động

Khám phá dịch vụ – Được thiết kế để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Các video

Video về cân đếm đa năng ICS.

Video về cân ICS dành cho sản xuất

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.