Thực hành cân tốt™ (GWP®) và Thẩm định - Tổng quan - METTLER TOLEDO

  Thực hành cân tốt™ (GWP®) và Thẩm định

  Dịch vụ giúp bạn tuân thủ các quy định và tối ưu hóa quy trình cân

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
  GWP® – Thực hành cân tốt™
  Thẩm định Hệ thống

  GWP® – Thực hành cân tốt™

  Thẩm định Hệ thống

  GWP® là tiêu chuẩn cân toàn cầu có thể được áp dụng cho thiết bị cân mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào trong bất kỳ ngành công nghiệp và nơi làm việc.
  Việc thẩm định hệ thống sẽ giúp bạn đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao với phân tích rủi ro và dịch vụ chuyên nghiệp.
  Khuyến nghị GWP®
  Tiêu chuẩn dựa trên hoa học để đảm bảo bạn chọn đúng cân cho quy trình
  Thẩm định GWP®
  Dịch vụ duy nhất chứng nhận độ chính xác của thiết bị mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào
  Tư vấn về SOP
  Thiết lập hoặc hiện đại hóa quy trình để tích hợp việc quản lý chất lượng cân theo các tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất
  Hỗ trợ Thẩm định
  Hoàn tất tư vấn tại chỗ cho tất cả các giai đoạn thẩm định
  Hướng dẫn Thẩm định 1
  Thông tin cần thiết về điều kiện của METTLER TOLEDO trong vai trò một nhà cung cấp phần mềm
  Hướng dẫn Thẩm định 2
  Hướng dẫn, mẫu và quy trình thẩm định
  GWP® – Thực hành cân tốt™

  GWP® là tiêu chuẩn cân toàn cầu có thể được áp dụng cho thiết bị cân mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào trong bất kỳ ngành công nghiệp và nơi làm việc.

  Khuyến nghị GWP®
  Tiêu chuẩn dựa trên hoa học để đảm bảo bạn chọn đúng cân cho quy trình
  Thẩm định GWP®
  Dịch vụ duy nhất chứng nhận độ chính xác của thiết bị mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào
  Tư vấn về SOP
  Thiết lập hoặc hiện đại hóa quy trình để tích hợp việc quản lý chất lượng cân theo các tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất
  Thẩm định Hệ thống

  Việc thẩm định hệ thống sẽ giúp bạn đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao với phân tích rủi ro và dịch vụ chuyên nghiệp.

  Hỗ trợ Thẩm định
  Hoàn tất tư vấn tại chỗ cho tất cả các giai đoạn thẩm định
  Hướng dẫn Thẩm định 1
  Thông tin cần thiết về điều kiện của METTLER TOLEDO trong vai trò một nhà cung cấp phần mềm
  Hướng dẫn Thẩm định 2
  Hướng dẫn, mẫu và quy trình thẩm định

  Các ấn phẩm

  Tài liệu để mở rộng hiểu biết

  Dịch vụ

  Mở rộng hiểu biết về Thực hành cân tốt™ và Thẩm định

  Khám phá các dịch vụ của chúng tôi – Được thiết kế riêng biệt nhằm phù hợp với thiết bị của bạn

  Chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho thiết bị của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ cài đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị. 

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.