Thực hành cân tốt™ (GWP®) và Thẩm định - Tổng quan - METTLER TOLEDO
GWP® – Thực hành cân tốt™ và Thẩm định

Thực hành cân tốt™ (GWP®) và Thẩm định

Dịch vụ giúp bạn tuân thủ các quy định và tối ưu hóa quy trình cân

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
GWP® – Thực hành cân tốt™
Thẩm định Hệ thống

GWP® – Thực hành cân tốt™

Thẩm định Hệ thống

GWP® là tiêu chuẩn cân toàn cầu có thể được áp dụng cho thiết bị cân mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào trong bất kỳ ngành công nghiệp và nơi làm việc.
Việc thẩm định hệ thống sẽ giúp bạn đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao với phân tích rủi ro và dịch vụ chuyên nghiệp.
Khuyến nghị GWP®
Tiêu chuẩn dựa trên hoa học để đảm bảo bạn chọn đúng cân cho quy trình
Thẩm định GWP®
Dịch vụ duy nhất chứng nhận độ chính xác của thiết bị mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào
Tư vấn về SOP
Thiết lập hoặc hiện đại hóa quy trình để tích hợp việc quản lý chất lượng cân theo các tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất
Hỗ trợ Thẩm định
Hoàn tất tư vấn tại chỗ cho tất cả các giai đoạn thẩm định
Hướng dẫn Thẩm định 1
Thông tin cần thiết về điều kiện của METTLER TOLEDO trong vai trò một nhà cung cấp phần mềm
Hướng dẫn Thẩm định 2
Hướng dẫn, mẫu và quy trình thẩm định
GWP® – Thực hành cân tốt™

GWP® là tiêu chuẩn cân toàn cầu có thể được áp dụng cho thiết bị cân mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào trong bất kỳ ngành công nghiệp và nơi làm việc.

Thẩm định Hệ thống

Việc thẩm định hệ thống sẽ giúp bạn đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao với phân tích rủi ro và dịch vụ chuyên nghiệp.

Các ấn phẩm

Tài liệu để mở rộng hiểu biết

Thực hành cân tốt™ (GWP®) – Tiêu chuẩn dựa trên khoa học cho việc cân
Hiệu chuẩn. Nó là gì?
Tránh những sai lầm nghiêm trọng khi áp dụng các quy tắc đo lường hợp pháp
Loại bỏ độ không đảm bảo của cân giúp tăng sự an tâm vào quy trình sản xuất
Hội thảo trực tuyến
Invision Scale
Industrial Catalog 2019/20
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.