Rainin XLS+ Trade Up Calculator - METTLER TOLEDO

Tái chế pipet đã qua sử dụng

Nâng cấp sự tiện lợi và hiệu suất của Rainin XLS+


Sẽ rất dễ dàng nếu thực hiện theo các bước 1-2-3:

  1. Thu gom pipet đã qua sử dụng.
  2. Xem bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu bằng Công cụ tính toán để nâng cấp của chúng tôi.
  3. Đặt hàng các model thay thế.

Hãy sử dụng công cụ tính toán dưới đây và nâng cấp pipet của bạn ngay hôm nay!

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.