Khuyến nghị GWP® - METTLER TOLEDO

Để đảm bảo phép đo chính xác, bạn phải xem xét các yếu tố sau đây trước khi lựa chọn cân mới:

  • Khối lượng lớn nhất của cân (Bao gồm Tare) -> xác định công suất của cân
  • Khối lượng nhỏ nhất của cân (net) -> xác định khối lượng tối thiểu của cân
  • Yêu cầu về độ chính xác -> đặt giới hạn cho độ không đảm bảo đo của cân
  • Điều kiện môi trường và ứng dụng cân -> xác định thuộc tính của cân

 

Lựa chọn cân một cách khoa học bạn cần:

Khuyến nghị GWP® kết hợp khoa học đo lường với các yêu cầu cụ thể của bạn bằng một công cụ đơn giản. Điều này đảm bảo rằng bạn chỉ mua thiết bị có độ không đảm bảo đo nhỏ hơn độ chính xác của cân.

Khuyến nghị của GWP® cung cấp các tài liệu chứng minh rằng thiết bị đã chọn đáp ứng các yêu cầu về đo lường, môi trường và quy định

Khuyến nghị GWP® sẵn có trên toàn cầu miễn phí và có thể áp dụng cho cân của METTLER TOLEDO

Xem mẫu khuyến nghị GWP® cho Phòng thí nghiệm hoặc cho Sản xuất

 

GWP®: Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn cân cơ bản

GWP® Verification: Chứng nhận tính chính xác của thiết bị bạn đang sử dụng (thương hiệu độc lập)

 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.