Cân trong Khu vực Dễ cháy nổ - An toàn - Dễ dàng - Linh hoạt - METTLER TOLEDO
White Paper

Cân trong Khu vực Dễ cháy nổ - An toàn - Dễ dàng - Linh hoạt

White Paper

Cân đo là một trong những yếu tố biến đổi quy trình cơ bản và quan trọng nhất.

Mặc dù đã có nhiều ứng dụng cân tồn tại, song việc thu thập và truyền kết quả cân một cách an toàn trong các khu vực dễ cháy nổ thường phức tạp và đầy thử thách.

Trang này sẽ xem xét kỹ hơn các cấu hình hệ thống cân khác nhau trong các khu vực dễ cháy nổ và lợi ích của chúng.

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.