Hội thảo trực tuyến miễn phí về cân chính xác trong ngành thực phẩm - METTLER TOLEDO

Hội thảo trực tuyến miễn phí về cân chính xác trong ngành thực phẩm

Tóm tắt

Hội thảo trực tuyến về những nền tảng nhằm đánh giá và lựa chọn một hệ thống cân thích hợp: Sai số khi đo và Trọng lượng tối thiểu.
Klaus Fritsch, Ph.D. is manager Compliance within the Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies at METTLER TOLEDO.
25 phút
English , Español , Nederlands , Svensk , 中文 , Français , Portuguese

Những điểm chính:

  • Nâng cao sự hiểu biết về mối tương quan giữa chất lượng đồng nhất, quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả
  • Tìm hiểu cách để bạn chứng minh sự tuân thủ qua việc biết và ghi lại độ chính xác của thiết bị cân
  • Đưa ra lời khuyên chuyên môn đặc biệt cho ngành của bạn và tìm hiểu những điều bạn có thể làm để tránh những điều bất ngờ trong quá trình kiểm toán


Đối tượng thính giả:

  • Trưởng Phòng Sản Xuất
  • Trưởng phòng thí nghiệm
  • Trưởng Phòng Giám Sát
  • Chuyên gia Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng (QA / QC)
  • Trưởng phòng kỹ thuật

Tiến sĩ Klaus Fritsch là trưởng phòng giám sát công nghệ cân & phòng thí nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu của METTLER TOLEDO. Ông chuyên tư vấn cho ngành nhằm tuân thủ đúng những quy định thích hợp khi sử dụng các hệ thống cân. Trong vai trò này, Klaus chủ động tham gia vào công việc ủy ban, ví dụ như EURAMET hoặc ASTM.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.