Hội thảo trực tuyến: Những tiêu chuẩn và quy định cho khu vực nguy hiểm - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Hội thảo trực tuyến: Những tiêu chuẩn và quy định cho khu vực nguy hiểm

Webinar - On Demand
Những tiêu chuẩn và quy định về khu vực nguy hiểm
Những tiêu chuẩn và quy định về khu vực nguy hiểm
Thiết bị cân và thiết bị đầu cân kiểm soát được sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ phải tuân thủ những quy định, tiêu chuẩn và chỉ dẫn.Một hội thảo trực tuyến miễn phí về các tiêu chuẩn và quy định cho khu vực nguy hiểm được thiết kế để tạo điều kiện cho quá trình vận hành thiết bị an toàn và tuân thủ.
28 phút
English , Deutsch , Español , Français , Portuguese , Tiếng Việt , 正體中文 , Italiano , 한국어 , 日本語

Tác giả

Tiến sĩ Eva Rueba
Người quản lý thị trường
Công nghiệp Hóa & Dược
Công nghệ METTLER TOLEDO


Tobias Woelfing
Chuyên gia mảng tiếp thị
Công nghiệp Hóa & Dược
Công nghệ METTLER TOLEDO

 

Nội dung chương trình

  • Định nghĩa về khu vực nguy hiểm
  • Quy định về khu vực nguy hiểm toàn cầu
  • Tiêu chuẩn ATEX Châu Âu
  • Phân loại hệ thống NEC của Hoa Kỳ
  • Nhãn thiết bị trong môi trường Ex
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.